toggle 0

SKÖTSELRÅD


Håll dig på den säkra sidan

Din ghd produkt är en elektronisk värmeprodukt. Den kan vara mycket varm när den är på och efter att den har varit på (en styler blir vanligtvis 180 °C). Hantera den därför försiktigt och ansvarsfullt.

Tänk på följande:

 • Använd aldrig elektriska ghd produkter i badrummet, över handfatet eller i närheten av vatten.
 • Rör aldrig vid stylerns plattor när de är varma eller hårfönens munstycke när det är varmt..
 • Produkterna ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, mental eller sensorisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
 • Använd inte styling- eller sprayprodukter i direkt närhet till en ghd produkt. Spraya aldrig direkt på produkterna.

Kontrollera alltid din ghd produkt före användning. Om stylern, hårfönen eller sladden eller kontakten som hör till produkten är skadad får produkten inte användas. Kontakta en elektriker, en godkänd ghd återförsäljare eller ghd medarbetare för att åtgärda problemet.

 

VARSAM HANTERING

Din ghd produkt är en tillförlitlig, förstklassig kvalitetsprodukt. Om du tar hand om din ghd produkt med kärlek och varsamhet kommer den att hålla i många år.

 • Stäng alltid av ghd produkten och dra ur kontakten efter användning
 • Värmeplattorna får inte komma i kontakt med textilier, plastmaterial eller värmekänsliga ytor
 • Se alltid till att värmeplattorna inte kommer i kontakt med sladden. Isoleringen kan smälta och du riskerar att få en elektrisk stöt som kan leda till dödsfall
 • Gå aldrig ifrån en varm ghd produkt
 • Låt alltid värmeplattorna svalna helt innan du lägger undan stylern. Hårfönens munstycke ska också vara helt avsvalnat innan du lägger undan fönen.
 • När stylern eller hårfönen har svalnat ska sladden vikas på samma sätt som den låg i förpackningen när du köpte produkten. Vira inte sladden runt handen eller produkten så kommer produkten att hålla längre
 • När stylern eller hårfönen inte används ska den alltid ligga på en plan och värmetålig yta. Häng aldrig upp den i sladden.