Cookies help us deliver a great experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Privacy Policy last updated: 24/05/2018

     GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

 THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Vilkår og betingelser


Senest opdateret: Februar 2017

Indledning

Dette websted www.ghdhair.com, herunder ethvert diskussionsforum på webstedet (“Websted”) drives af Jemella Limited (handelsnavn ”ghd”), en virksomhed inkorporeret i England og Wales (registreringsnummer 04115691) med registreret adresse på Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, og GHD Scandinavia ApS, en virksomhed inkorporeret i Denmark med registreringsnummer 28497792 med registreret adresse på Skanderborgvej 234, 1. th., 8260 Viby J, (samlet kaldet “ghd” eller “vi/os/vores”). ghd kan kontaktes på den ovenstående adresse.

Vi er glade for din interesse i produkterne og serviceydelserne på Webstedet og dine besøg på Webstedet.

Aftale

Brug af Webstedet

Hvis du har spørgsmål vedrørende Webstedet eller til oplysninger eller materiale, der findes på Webstedet, bedes du kontakte os via e-mail på ghd-online@ghdhair.com eller på telefon +45 33 11 91 11 .

Brug af Webstedet er underlagt disse Brugsbetingelser, der fastlægger de grundlæggende regler for din anvendelse af Webstedet. Du bedes læse Brugsbetingelserne grundigt, da du ved at bruge Webstedet accepterer at overholde Brugsbetingelserne. Hvis du ikke kan acceptere Brugsbetingelserne, bedes du undlade at anvende Webstedet.

Brugsbetingelser

 1. Ændring

1.1 Vi kan fra tid til anden ændre, redigere, slette eller revidere indholdet på dette Websted, herunder Brugsbetingelserne. Du bedes tjekke denne side for at se, om der er foretaget ændringer i Brugsbetingelserne. Din brug af dette Websted efter der er foretaget en ændring, udgør din accept af de ændrede Brugsbetingelser.

1.2 Vi indestår ikke for, at Webstedet eller nogen side eller noget indhold på Webstedet altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan også til enhver tid uden varsel trække Webstedet tilbage eller begrænse det eller nogen del deraf.

 1. Salgsbetingelser, registrering, konti og kodeord

2.1  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for salg af varer via Webstedet. Sådant salg er underlagt vores Salgsbetingelser, som kan tilgås ved anvendelse af ”Vilkår og betingelser” fanebladet på toppen af denne side.

2.2  Adgang til visse serviceydelser på Webstedet kan kræve, at du registrerer dig og opretter en konto. Du bedes sørge for, at de oplysninger, du opgiver ved registreringen eller til enhver anden tid, er fuldstændige og nøjagtige, og du bedes straks oplyse os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du har opgivet ved registreringen. Du kan ikke oprette en konto, hvis du er under 16 år.

2.3  Når du registrerer dig for at oprette en konto på Webstedet, bliver du bedt om at angive et kodeord. Du accepterer at være ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og kodeord hemmeligt og at begrænse adgangen til din computer for at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du indvilliger i straks at informere os, hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger eller kodeord er gået tabt, eller hvis de vil kunne blive brugt på en uautoriseret måde. Du kan til enhver tid klikke her, hvis du vil nulstille dit kodeord. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto eller med dit kodeord, og med forbehold for punkt ‎6.5 kan vi ikke holdes ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for noget tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med din manglende overholdelse af dette afsnit af Brugsbetingelserne.

2.4  Vi forbeholder os til enhver tid retten til midlertidigt eller permanent at inddrage din brugsret til Webstedet, uanset årsag, uden forudgående varsel.

 1.  Immaterielle rettigheder

3.1  Vi ejer eller er licenstagere i forhold til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, databaserettigheder, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder til dette Websted samt til det materiale, der offentliggøres på Webstedet. Din brug af Webstedet giver dig ingen rettigheder i forhold til vores eller tredjemands immaterielle rettigheder. Der tages forbehold for alle sådanne rettigheder der ikke er udtrykkeligt oplistet.

3.2  Du må udelukkende gå ind på dette Websted for at deltage på Webstedet eller komme med Bidrag (som defineret nedenfor) eller for at bestille varer. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre andet skriftligt er aftalt med os. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette meddelelser vedrørende ejerskab fra materiale, du måtte downloade eller udskrive fra Webstedet.

3.3  Du må ikke ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, afbillede, reproducere, genudgive, opslå, sende eller sælge noget indhold eller nogen immateriel rettighed, der måtte optræde på dette Websted.

3.4  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af dette Websted i strid med disse Brugsbetingelser, inddrages dine rettigheder til at anvende Webstedet øjeblikkeligt, og du skal efter eget valg returnere eller ødelægge alle kopier af sådant produceret materiale.

 1. Links til tredjemands websteder og begrænsninger

4.1  Brug af tredjemands websteder foregår udelukkende på eget ansvar. Links på Webstedet vil føre dig til andre websteder, som ikke er underlagt vores kontrol, og vi påtager os intet ansvar for indholdet af noget websted, der linkes til, eller for noget link indeholdt på noget websted, der linkes til. Links på Webstedet leveres udelukkende for din nemheds skyld, og inkludering af links på Webstedet betyder ikke, at vi påtager os noget ansvar eller godkender indholdet af tredjemands websted.

4.2  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for tredjemands websted, som der måtte linkes til på vores Websted. Du bør læse disse websteders betingelser og vilkår, før du bruger dem, og rette eventuelle spørgsmål eller kommentarer til indholdet på det linkede websted til den relevante webstedsudbyder.

4.3  Du har ikke ret til (og du må heller ikke hjælpe andre til) at opsætte links fra dit eget websted til dette Websted (hvad enten det foregår via hyperlinks, deep-linking, framing, toggling eller på anden vis), og du må ikke frame Webstedet på et websted tilhørende tredjemand, uden forudgående, skriftlig tilladelse, som vi kan udstede og inddrage efter eget skøn.

4.4  Når du går ind på Webstedet, indvilliger du i ikke at prissammenligne eller kopiere priser, hverken manuelt eller ved hjælp af en web spider, web robot eller nogen anden web crawling eller anden teknologi.

4.5 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Webstedet eller til vore servere eller noget hardware som supporterer Webstedet. Du må heller ikke forsøge at rekonfigurere Webstedet på nogen måde. De fulde oplysninger om nogen overtrædelse af Straffeloven eller andre love begået af en bruger af Webstedet vil blive anmeldt til de rette myndigheder.

4.6 Du må ikke misbruge Webstedet på nogen måde, herunder ved at tilføre Webstedet nogen virus, noget program eller noget andet materiale, der kan være teknologisk skadeligt eller ondsindet.

 1. Brugeranmeldelse og bidrag

5.1  Brugere af Webstedet kan indsende produktanmeldelser, profiler, billeder, porteføljer, videoer, anvisninger, kommentarer, spørgsmål, tilbagemeldinger, idéer, forslag eller øvrige oplysninger eller materiale via Webstedet eller på anden vis (samlet kaldet “Bidrag”), så længe sådanne Bidrag overholder vores bidragsstandarder, som anført nedenfor i punkt ‎5.2 (“Bidragsstandarder”).

5.2  Bidragsstandarder

5.2.1  Disse standarder gælder for alt materiale, som du måtte bidrage med til dette Websted, og for enhver interaktiv service forbundet hermed, herunder vores ghd Showcase og Salon & Stylist Feed. Du skal følge ånden i de følgende standarder samt det skrevne ord. Standarderne gælder for enhver del af et Bidrag samt for Bidraget i sin helhed.

5.2.2  Bidrag skal:

5.2.2.1  være præcise (hvor der angives fakta)

5.2.2.2  være oprigtige (hvor der angives holdninger); og

5.2.2.3  overholde gældende ret i Danmark.

5.2.3  Bidrag må ikke:

5.2.3.1  indeholde materiale, der er nedsættende, uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende over for nogen person,

5.2.3.2  fremme seksuelt betonet materiale,

5.2.3.3  fremme diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

5.2.3.4  foretage, opmuntre til, fremme eller bistå ved ulovlige handlinger, herunder, men ikke begrænset til, vold eller computermisbrug eller krænkelse af en anden persons immaterielle rettigheder,

5.2.3.5  være i strid med en juridisk forpligtelse over for tredjemand, såsom kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt,

5.2.3.6  være truende, misbruge eller invadere andres privatliv eller forårsage gener, ubelejlighed eller unødvendig angst eller kunne chikanere, ophidse, forurolige, bringe nogen i forlegenhed eller irritere andre,

5.2.3.7  kunne vildlede nogen eller bruges til at efterligne en anden person, eller opgive forkert identitet eller tilknytningsforhold til anden person, eller

5.2.3.8  give indtryk af, at de udgår fra os, hvis dette ikke er tilfældet.

5.3  Manglende overholdelse af Bidragsstandarderne udgør en væsentlig misligholdelse af vores Brugsbetingelser, ifølge hvilke du har opnået tilladelse til at bruge dette Websted. Vi beslutter efter eget skøn, hvorvidt der er sket et brud på Bidragsstandarderne i forbindelse med din anvendelse af dette Websted. Hvis der er sket et brud på Bidragsstandarderne, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende, herunder et eller flere af følgende:

5.3.1  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at anvende dette Websted,

5.3.2  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, du har uploadet til dette Websted,

5.3.3  udstedelse af en advarsel til dig,

5.3.4  sagsanlæg med krav om erstatning for alle udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative udgifter samt udgifter til juridisk assistance), der måtte opstå som følge af misligholdelsen,

5.3.5  yderligere sagsanlæg, og

5.3.6  fremlæggelse af sådanne oplysninger til de relevante myndigheder, som vi måtte finde nødvendige.

5.4  Ethvert Bidrag er og vil forblive vores, og ved at bidrage til dette Websted accepterer du så vidt muligt i henhold til dansk ret, at overdrage alle rettigheder, adkomst og interesse for så vidt angår dine immaterielle rettigheder til dine Bidrag. Vi vil således, i videst muligt omfang efter dansk ret, eje sådanne rettigheder, adkomst og interesser i alle Bidrag, og vil ikke være begrænset på nogen måde i forhold til brugen af noget Bidrag, hvad enten det være sig kommercielt eller på anden vis. Vi er og bliver ikke, så vidt muligt efter dansk ret, forpligtet til at holde Bidrag fortrolige, betale kompensation eller royalties for Bidrag eller besvare nogen Bidrag.

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1  Vi har taget alle rimelige skridt for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette Websted, hvorfor de leveres “som de er og forefindes” og vi giver ingen garanti og giver ingen repræsentation med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Websted. Yderligere gives der ingen garanti for, at dette Websted er tilgængeligt uden afbrydelser, og vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af sådan utilgængelighed.

6.2  Adgang til og brug af dette Websted sker på brugerens eget ansvar, og vi garanterer ikke, at brugen af dette Websted eller andet materiale, der downloades herfra, ikke kan forårsage skader på materiale, herunder, men ikke begrænset til,  tab af data eller computervirusinfektion. Vi påtager os intet ansvar for vira eller andre computerforureningskilder. Det anbefales, at du tager alle passende forholdsregler (såsom installation af passende antivirussoftware) samt firewalls, før du downloader oplysninger eller billeder fra dette Websted.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor er vi, i videst muligt omfang efter dansk ret, ikke ansvarlige over for dig for nogle af de følgende forhold, hvad enten de måtte opstå på baggrund af et krav som følge af eller i forbindelse med brugen af dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, kontraktbrud, vildledning (bortset fra svigagtig vildledning), krænkelse af immaterielle rettigheder eller i henhold til lov eller på anden vis:

6.3.1  ethvert indirekte, specielt eller afledt tab,

6.3.2  ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af ændringer af indholdet på dette Websted udført af en uautoriseret tredjemand,

6.3.3  ethvert tab i forbindelse med forretning, data, profit, indtjening, goodwill, anvendelse eller forventede besparelser,

6.3.4  tab eller skader på dine eller tredjemands data eller journaler,

6.3.5  enhver handling, der anvendes som følge af brud på Bidragsstandarderne beskrevet i punkt 5.2 ovenfor, eller

6.3.6  enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser, der måtte opstå af årsager uden for vores rimelige kontrol, herunder enhver af følgende forhold: force majeure, regeringsvedtaget lovgivning, krig, brand, oversvømmelse, eksplosion eller civil opstand, fejl på informationsteknologi- eller telekommunikationsserviceydelser, tredjemands fejl (herunder manglende levering af data) samt strejker og andre fagretlige konflikter.

6.4  Med undtagelse af disse Brugsbetingelser, udelukker vi alle repræsentationer, forhold og garantier, direkte som indirekte (lovbestemte eller på anden vis) i det videst mulige omfang som tilladt efter loven.

6.5  Vi søger ikke at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig vedrørende:

6.5.1  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed,

6.5.2  svig eller svigagtig vildledning,

6.5.3  enhver ret i henhold til købeloven,

6.5.4  enhver ret og ethvert ansvar i henhold til forbrugeraftaleloven,

6.5.5  ethvert forhold, hvor det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

 1. Diverse

7.1  Disse Brugsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og kun domstolene i Danmark har enekompetence med hensyn til enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Brugsbetingelser. Dette pkt. 7.1 begrænser ikke nogen præceptiv national ret, som udspringer af en EU-medlemsstats lovgivning i tilfælde, hvor en forbruger er bosat i sådan EU-medlemsstat.

7.2  Hvis en bestemmelse i disse Brugsbetingelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve for en domstol, vil den blive udskilt fra resten af disse Brugsbetingelser, som forbliver intakt.

7.3  Ingen forsinkelse eller manglende påberåbelse af de beføjelser, rettigheder eller retsmidler som disse Brugsbetingelser opstiller, vil, så vidt muligt efter dansk ret, udgøre et afkald på disse. Ej heller vil en enkelt eller delvis påberåbelse af sådanne beføjelser, rettigheder eller retsmidler udelukke anden eller yderligere anvendelse af disse.   

7.4  Du bedes læse betingelserne for vores Fortrolighedspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af de personlige oplysninger, du opgiver, når du bruger Webstedet.

7.5  Konkurrencer eller andre salgsfremmende tiltag, som fra tid til anden gøres tilgængelige via dette Websted, kan også have særskilte betingelser og vilkår. Du skal læse og acceptere disse, før du indsender noget.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINITIONER

1.1 Ved brug af store forbogstaver i følgende ord, skal de forstås som anført nedenfor:

(a) En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol: som defineret under punkt 10.2,

(b) Ordre: Deres bestilling af Produkter via hjemmesiden,

(c) Varer: de varer og/eller gavekort, som Vi sælger til Dem,

(d) Betingelser: nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og

(e) Vi/Vores/Os: GHD Scandinavia ApS, som driver virksomhed under navnet ghd, Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

1.2 Når Vi bruger ordene “skriftligt” eller “på skrift” i disse Betingelser, er dette også inklusiv e-mail medmindre Vi anfører andet.  

2. VORES AFTALE MED DEM

2.1 Vi leverer Varer til Dem på de her anførte betingelser og vilkår.

2.2 Læs venligst disse Betingelser nøje igennem og tjek, at Deres Bestilling er korrekt, inden De indsender Ordren.

2.3 Disse Betingelser og Ordren udgør den samlede aftale mellem Dem og Os.

2.4 Indsendelse af en Ordre til Os betyder ikke, at Vi har accepteret Deres Ordre. Vores accept af Ordren sker som beskrevet under punkt 2.5. Såfremt Vi ikke er i stand til at levere en Vare til Dem, vil Vi informere Dem om dette og undlade at behandle Ordren.

2.5 Disse Betingelser er bindende for Dem og os, når Vi udsteder en skriftlig ordrebekræftelse, på hvilket tidspunkt en aftale vil komme i stand mellem Dem og Os.  

2.6 Vi tildeler Ordren et ordrenummer og informerer Dem herom ved bekræftelse af Ordren. De bedes oplyse dette ordrenummer i al efterfølgende korrespondance vedrørende Ordren med Os. 

3. ÆNDRINGER I EN ORDRE ELLER I BETINGELSERNE

3.1 Vi foretager muligvis ændringer i disse Betingelser fra tid til anden, så De bør tjekke Betingelserne før De placerer en fremtidig Ordre.  

3.2 Såfremt De ønsker at annullere en Ordre, før den er blevet gennemført, bedes De venligst læse om Deres ret hertil under punkt 12.

4. LEVERING

4.1 Bemærk venligst, at tidsplanen for levering og leveringsomkostningerne varierer afhængigt af tilgængeligheden af Varerne (inklusiv forudbestillinger) og Deres adresse. Se nærmere under ”Betaling og Levering” på hjemmesiden.

4.2 Levering af en Ordre anses for at være gennemført, når Vi leverer Varerne til den af Dem opgivne adresse.  

4.3 Såfremt Vi ikke er I stand til at levere hele Ordren på én gang enten pga. driftsproblemer eller mangel på varen, leverer Vi, med undtagelse af tilfælde, hvor Deres Ordre inkluderer en forudbestilling, Varerne successivt. Såfremt De ønsker, at få Varerne leveret successivt, kan De blive opkrævet yderligere leveringsgebyrer. Hver forsendelse skal anses for at udgøre en særskilt aftale underlagt disse Betingelser. Såfremt en successiv forsendelse er forsinket eller mangelfuld, er De ikke berettiget til at annullere en anden successiv forsendelse.

4.4 Risikoen for Varerne overgår til Dem ved levering.

4.5 De ejer Varerne, når Vi har modtaget fuld betaling.

4.6 På tidspunktet for levering bedes De kontrollere Varerne og sammenholde disse med følgesedlen eller ved gavekort: e-mailen. Såfremt der er uoverensstemmelser, eller en Vare er beskadiget, bedes De kontakte Os inden 7 dage fra modtagelsen.

4.7 Såfremt De ikke har modtaget en Ordre inden 7 dage fra ordrebekræftelsen, bedes De kontakte Os.

5. MANGELFULDE VARER

Som forbruger har De lovbestemte rettigheder i relation til Varer, som er mangelfulde eller uoverensstemmende med det aftalte. Intet i disse Betingelser påvirker sådanne rettigheder.

6. VORES GARANTI

6.1 Vi garanterer, at Varerne ved levering og i den nedenfor angivne periode ikke lider af væsentlige mangler. Denne garanti gælder dog ikke for tilfælde som beskrevet under punkt 6.2.

Vare

Garantiperiode

Glattejern

2 år

Curlers

2 år

Hårtørrere

1 år

Børster

6 måneder

Hårpleje-/stylingprodukter

6 måneder

6.2 Denne garanti omfatter ikke mangler ved Varer som følge af:

(a) normal slitage;

(b) forsætlig skade, unormal opbevaring eller brugsforhold, uheld, uagtsomhed fra Deres eller tredjemands side,

(c) såfremt De ikke bruger Varen I overensstemmelse med brugsvejledningen, og

(d) en ændring eller reparation af Dem eller tredjemand.

6.3 Denne Garanti gælder i tillæg til Deres lovbestemte rettigheder ved mangelfulde Varer.

7. GAVEKORT

7.1 Gavekort kan kun indløses for Varer på denne hjemmeside og kan ikke benyttes til at købe yderligere gavekort eller blive ombyttet til kontanter.

7.2 Såfremt der er penge tilovers, når De har benyttet Deres gavekort, vil det overskydende beløb ikke blive refunderet til Dem, men det kan benyttes ved fremtidige køb.

7.3 Gavekort udløber 12 måneder efter købsdatoen. Tilbageværende beløb på gavekortet går tabt ved udløb.

7.4 Gavekort kan kun benyttes til at købe varer på det samme lands ghd-hjemmeside, som hvor gavekortet blev købt. Fx kan et gavekort, som er købt på den danske ghd-hjemmeside, kun benyttes til at købe varer på den danske ghd-hjemmeside.

7.5 Beskyt venligst Deres gavekort og behandl det som kontanter. Vi er ikke ansvarlige for bortkomne, stjålne eller beskadigede gavekort.

7.6 Såfremt varer, som er betalt med gavekort, skal byttes eller refunderes, vil et tilgodehavende blive tilføjet saldoen på gavekortet.

8. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Varerne skal være prisen på tidspunktet, hvor Vi bekræfter Deres Ordre. Vores priser kan til enhver tid ændre sig, men prisændringer vil ikke påvirke Ordrer, Vi har bekræftet overfor Dem.

8.2 Alle priser er inklusiv moms.

8.3 Afhængigt af den valgte leveringsmetode kan priserne på Varer være eksklusiv leveringomkostninger, som vil blive tilføjet købesummen. Se nærmere under ”Betaling & Levering” på hjemmesiden.  

8.4 Betaling skal ske med kredit- eller hævekort eller - ved brug af Paypal - en metode accepteret af Paypal. Beløbet vil blive trukket, når vi afsender Varerne.

9. VORES ANSVAR OVERFOR DEM

9.1 Såfremt Vi ikke overholder disse Betingelser, er Vi ansvarlige for påregneligt tab eller skade De måtte lide  som følge heraf, i hvert tilfælde med et beløb op til værdien af den pågældende Ordre, men Vi er ikke ansvarlige for uforudselige tab eller skade. Tab eller skade er påregneligt, såfremt det var en indlysende konsekvens af Vores overtrædelse , eller såfremt det var overvejet af Dem og Os på tidspunktet for aftaleindgåelsen.

10. BEGIVENHEDER UDENFOR VORES KONTROL

10.1 Vi er ikke ansvarlige for mangelfuld eller forsinket opfyldelse af nogen af Vores forpligtelser som følger af disse Betingelser, som skyldes en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol.

10.2 En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol betyder enhver handling eller begivenhed udenfor Vores kontrol herunder strejke, lock-outs eller andre industrielle handlinger af tredjeparter, civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller -trusler, krig (hvad enten den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse af krig, brænd, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller andre naturkatastrofer, eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

10.3 Såfremt en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol, som påvirker udøvelsen af Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser, finder sted:  

(a) Vil Vi underrette Dem så hurtigt som muligt; og

(b) Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser vil blive suspenderet og opfyldelsestidspunktet blive forlænget så længe en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol vedbliver at bestå. Såfremt begivenheden påvirker Vores levering af Varer til Dem, vil Vi aftale en ny leveringsdato med Dem efter begivenhedens ophør.

11. KAMPAGNER

11.1 Kampagner,  rabatter eller rabatkoder, som kan indløses på hjemmesiden, kan ikke bruges sammen med et andet tilbud.  

11.2 Der kan kun bruges én rabatkode per Ordre. 

11.3 En rabatkode kan ikke anvendes på en Ordre efter Ordren er afgivet.

12. DERES FORTRYDELSESRET

12.1 De har ret til at fortryde en Ordre indtil 14 dage efter Deres modtagelse af Ordren. Såfremt De ønsker at fortryde Ordren, skal De kontakte Os herom per telefon, brev, fax eller e-mail og derefter returnere Varerne til Os. Vi tilbagebetaler købesummen indenfor 14 efter modtagelse af Varerne eller indenfor 14 dage efter, at Vi har modtaget dokumentation fra Dem for returneringen.    

12.2 Varer skal returneres til:

ghd Scandinavia
Rudolfgårdsvej 1D
8260 Viby J, Aarhus

13. VORES FORTRYDELSESRET

Det kan ske, at Vi bliver nødsaget til at annullere en Ordre før Varen er leveret enten pga. en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol eller fordi Varen ikke er tilgængelig. Vi kontakter Dem snarest muligt, såfremt dette er tilfældet og tilbyder Dem valget mellem at få pengene tilbage eller en alternativ Vare.

14. INFORMATION OM OS OG KONTAKTOPLYSNINGER

14.1 Vi er et selskab beliggende i England og Vores registrerede adresse er Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.  

14.2 Såfremt De måtte have nogen spørgsmål eller klager, bedes De venligst kontakte Os. De kan kontakte Os ved at ringe til Vores kundeservice team på telefonnummer +45 8611 9902 eller per e-mail ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden.

14.3 Skulle De ønske, at kontakte Os skriftligt, eller såfremt et punkt i Betingelserne kræver dette, kan De kontakte Os per e-mail, ved fysisk aflevering eller brev til adressen, som fremgår under punkt 14.1. Vi bekræfter skriftligt, når vi har modtaget Deres henvendelse. Såfremt Vi skal kontakte Dem eller give Dem skriftlig meddelelse, vil Vi gøre dette ved e-mail, fysisk aflevering eller pr. brev til adressen De har oplyst Os i Ordren.   

15. BRUG AF PERSONLIG INFORMATION

Vi vil bruge den personlige information, De giver Os i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, som fremgår af Vores hjemmeside.

16. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

16.1 Vi kan overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden organisation, og Vi vil altid meddele Dem skriftligt herom, såfremt det sker.

16.2 De kan kun overdrage Deres rettigheder og forpligtelser I henhold til disse Betingelser til en tredjepart, såfremt Vi giver skriftligt samtykke.  

16.3 Denne aftale er mellem Dem og Os. Ingen andre har ret til at håndhæve nogen af betingelserne.

16.4 Hvert punkt i disse Betingelser fungerer separat af hinanden. Såfremt en domstol eller relevant offentlig myndighed bestemmer at et punkt er ulovligt, skal de tilbageværende bestemmelser forblive i kraft.

16.5 Såfremt Vi ikke insisterer på, at De opfylder Deres forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis Vi ikke håndhæver Vores rettigheder overfor Dem, eller såfremt Vi  forsinkes i håndhævelsen, betyder dette ikke, at Vi giver afkald på Vores rettigheder over for Dem og det betyder ikke at De ikke er forpligtet til at overholde Deres forpligtelser. Såfremt Vi giver afkald på nogen rettigheder, vil Vi kun gøres det skriftligt og det vil ikke betyde, at Vi automatisk giver afkald på at påberåbe os senere misligholdelser fra Deres side.  

300115_1437

Cookies og andre web-teknologier

 

Når du besøger www.ghdhair.com ("site"), interagerer med sociale medier eller reklamer og indhold fra tredjeparts websites (tilsammen “indhold”) eller med os digitalt, så indsamler vi automatisk bestemt information fra din computer, tablet eller mobiltelefon (en “enhed”). Vi placerer små datafiler på din enhed, også kendt som (”cookies”), indsamler og bruger personlig information om dig, inklusive for at levere interessebaseret direkte annoncering. I nogle lande, inklusive lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, anses denne information som personlig information under gældende databeskyttelseslove.

 

Specifikt kan den information, vi indsamler fra dig automatisk, inkludere information såsom din IP-adresse, enhedstype (dvs. mærke og model), unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, tidszoneindstillinger, omtrentlig geografisk placering (eks. lokation på land- eller byniveau) og anden teknisk information.

 

Vi kan også indsamle information om, hvordan din enhed interagerer med os, inklusive sider tilgået og klikkede links, hvordan du navigerer til og fra vores sites og vores indhold (såsom hvordan du scroller på vores sites og vores indhold, hvilke dele du klikker på, og hvor længe du er på hver side), dine præferencer, de produkter og/eller servicer, som du har set eller søgt efter, nedbrud og fejl i download og svartider.

 

Når du: (i) logger ind på vores site via en social site eller andre websites, (ii) tilgår social site via vores site eller andre websites, og/eller (iii) sender indhold til sociale sites eller andre websites via vores site, at den sociale site eller andre websites kan bruge cookies og lignende teknologier for at indsamle data om brugeradfærd med henblik på egen formål. Brugen af cookies er i overensstemmelse med denne tredjeparts egen cookie-politik, som vi ikke har nogen kontrol over. Se venligst afsnittet ”Hvad nu hvis jeg tilgår eller bruger en social netværksside eller et offentligt forum via en site?” i vores databeskyttelsesmeddelelse for yderligere information.

 

Se venligst vores databeskyttelsesmeddelelse for mere information om hvordan vi bruger din personlige information, hvordan du kan kontakte os og dine personlige rettigheder.

 

Hvordan kan du ændre dine indstillinger?

 

Ved dit første besøg på siten vil du blive anmodet om at ”acceptere” brugen af cookies på siten for alle sitebesøg i et pop-up-beskedfelt. Din brug vil anses for at være accept af brugen af cookies, hvis du fortsætter med at bruge siten.

 

Du kan deaktivere brugen af cookies på et hvilket som helst tidspunkt ved at følge instruktionerne i linkene nedenfor i forhold til din browser:

Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies i en browser, enhed eller app ikke nødvendigvis betyder at du har deaktiveret brugen af cookies i alle dine browsere, enheder eller apps. Data indsamlet via cookies kan blive kombineret med data fra andre websites, mobile applikationer og kilder.

 

Du kan ændre dine cookie-indstillinger, hvis du ikke længere ønsker at se tilpasset annoncering. Ydermere lader nogle tredjepartssites dig stoppe med at se annoncer fra specifikke annoncører på det site, så du bør også tjekke dine indstillinger på de websites.

 

 

Hvordan bruger vi den information, vi indsamler om dig ved hjælp af cookies?

Vi bruger cookies til at:

 • placere annoncering for vores produkter på andre eksterne sites. Vi gør det ved at tillade tredjepart såsom Google og Adserve at placere cookie på vores site, som giver dem mulighed for at identificere dit besøg på vores site og dine præferencer, når du er der, og dine følgende besøg på tredjeparts-websites indenfor deres annonceringsnetværk. Dette giver os mulighed for at levere tilpasset annoncering til dig på disse tredjeparts-websites baseret på den information, vi har indsamlet om dine interesser, mens du besøgte vores site.
 • hjælpe siten med at fungere korrekt og sikre, at  ”tilføj kurv”, navigering og lande-site-indstillinger bibeholdes.
 • overvåge sitens ydeevne for at sikre, at vi leverer en hurtig browseroplevelse.
 • give dig mulighed for at dele indhold med dine sociale netværk, udtrykke din interesse i indhold og forbinde dig med dine sociale netværk.
 • give os mulighed for anonymt at indsamle data om sitens bruge for at hjælpe med at forbedre brugervenligheden, indholdet og oplevelsen af siten. Dette inkluderer siteanalyse-cookie såsom Google Analytics. Vi bruger også Google Analytics til at indsamle information om dine online aktiviteter på siten, såsom de websider du besøger, de links du klikker på, og de søgninger du udfører på siten.  Vi bruger informationen til at sammensætte rapporter og hjælpe os med at forbedre siten. Cookies indsamler information i et anonymt format, inklusive antallet af besøgende på siten, hvor de besøgende kom til siten fra og siderne de besøgte.  For flere oplysninger om den information, der indsamles med Google Analytics, se venligst http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • vurdere tredjeparts konvertering ved at give os mulighed for at indsamle data anonymt om hvordan vores annoncering fungerer.
 • vi bruger din personlige information på hele siten for at levere en problemfri brugeroplevelse, for at levere en personlig tilpasset service.
 • til tilpasset annoncering bruger vi eller tredjepartsleverandører din personlige information til at give dig tilpassede annoncer på tredjepartssites, inklusive sociale sites. Disse reklamer er enten: (i) ”kontekstuelle” (hvilket betyder, at de præsenteres på grund af det website, som du kigger på), eller (ii) ”adfærdsannoncering” eller ”interessebaseret annoncering” (dvs. hvor annoncer vises for dig baseret på dine interesser, som vi har fortolket fra din information inklusive demografiske, geografiske og interessebaserede data). Vi kan bruge tilpasset annoncering for specifikt at inkludere eller ekskludere enkeltpersoner, der har tilmeldt sig vores produkter og servicer for at sikre, at du modtager information om de produkter eller servicer, som er mest relevante for dig. For at gøre dette vil vi muligvis spore din browsing-aktivitet på tværs af forskellige websites, forskellige enheder og/eller forskellige applikationer. Vi kan matche din browsing-aktivitet på en enhed, såsom din mobiltelefon, med din browsing-aktivitet på en anden enhed, såsom din tablet, for at sikre, at vores annoncering er tilpasset til dig.

 

 

 

Hvilke cookies bruger vi normalt?

Kategori

Leverandør

Cookie-type

Cookie-navn

Varighed

Beskrivelse

Site-funktionalitet

ghdhair.com

Førstepart

profilvisning

Vedvarende

Disse cookies hjælper siten med at fungere korrekt, sikrer at ”tilføj kurv”, navigering og lande-site-indstillinger bibeholdes

     

ghdStore

Vedvarende

     

JSESSIONID

Session

     

ROUTEID

Session

     

X-Mapping-fjhppofk

Session

Systemets ydeevne

ghdhair.com

Førstepart

NREUM

Session

Disse cookies overvåger sitens ydeevne for at sikre at vi leverer en hurtig browseroplevelse

 

New Relic

Tredjepart

JSESSIONID

Session

Sociale medier

Tilføj dette

Førstepart

_atshc

Session

Disse cookies tilføjes af sociale medie-sider, som giver dig mulighed for at dele indhold med dine sociale netværk, udtrykke din interesse i indhold og forbinde dig med dine sociale netværk

   

Tredjepart

uit

Vedvarende

     

loc

Vedvarende

     

dt

Vedvarende

     

di

Vedvarende

     

uid

Vedvarende

     

uvc

Vedvarende

     

psc

Vedvarende

     

ssc

Vedvarende

     

sshs

Vedvarende

     

ssh

Vedvarende

     

Coyote-2-a0f0083

Session

 

Facebook

Førstepart

fbm_150865661654892

Session

     

fbsr_150865661654892

Session

   

Tredjepart

datr

Session

     

lu

Session

     

locale

Session

     

c_user

Session

     

csm

Session

     

s

Session

     

xs

Session

     

lsd

Session

     

reg_fb_gate

Session

     

reg_fb_ref

Session

 

Twitter

Tredjepart

__utma

Vedvarende

     

__utmb

30 min

     

__utmv

Vedvarende

     

__utmz

Vedvarende

     

guest_id

Vedvarende

     

pid

Vedvarende

     

twll

Vedvarende

     

k

Vedvarende

     

__utmc

Session

     

_twitter_sess

Session

     

auth_token

Session

     

auth_token_session

Session

     

secure_session

Session

     

twid

Session

     

lang

Session

     

original_referer

Session

Site Analytics

Google Analytics

Førstepart

__utma

Vedvarende

Disse cookies giver os mulighed for anonymt at indsamle data om sitens brug, for at hjælpe med at forbedre brugervenligheden, indholdet og oplevelsen af websiten

     

__utmb

30 min

     

__utmz

Vedvarende

     

__utmc

Session

 

In-house Analytics

Førstepart

ghdExternalCampaign

1 time

     

ghdInternalCampaign

1 time

 

SpeedTrap

Førstepart

GHDCSADBID

Vedvarende

     

GHDCSAuvt

Vedvarende

     

usy46gabsosd

Session

     

GHDCSACDuvt

Vedvarende

     

GHDCSACDID

Session

     

vtz47gabsosd

Session

 

Visual Website Optimiser

Førstepart

_vis_opt_exp_***

Vedvarende

     

vis_opt_s

Session

   

Tredjepart

__ar_v4

Vedvarende

     

__utma

Vedvarende

     

__utmv

Vedvarende

     

__utmz

Vedvarende

     

_jsuid

Session

     

_vis_opt_exp_***

Vedvarende

     

_vis_opt_s

Session

Tredjeparts konvertering

Tilknyttet vindue

Førstepart

_aw_m_2526

Vedvarende

Disse cookies giver os mulighed for anonymt at indsamle data om hvordan vores marketing virker, så vi kan sikre at marketingsbudgetter er fordelt til de korrekte kanaler

   

Tredjepart

aw2526

Vedvarende

 

Bing

Tredjepart

MUID

Vedvarende

     

AA002

Vedvarende

 

Doubleclick

Tredjepart

_drt_

Vedvarende

     

id

Vedvarende

 

Google

Tredjepart

Konvertering

Vedvarende

 

OneFeed

Tredjepart

bruger

Vedvarende

 

Yahoo

Førstepart

ysm_***

Session

 

 

 

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Obligatoriske oplysninger
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.