GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

 THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Vilkår og betingelser


Senest opdateret: Februar 2017

Indledning

Dette websted www.ghdhair.com, herunder ethvert diskussionsforum på webstedet (“Websted”) drives af Jemella Limited (handelsnavn ”ghd”), en virksomhed inkorporeret i England og Wales (registreringsnummer 04115691) med registreret adresse på Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, og GHD Scandinavia ApS, en virksomhed inkorporeret i Denmark med registreringsnummer 28497792 med registreret adresse på Skanderborgvej 234, 1. th., 8260 Viby J, (samlet kaldet “ghd” eller “vi/os/vores”). ghd kan kontaktes på den ovenstående adresse.

Vi er glade for din interesse i produkterne og serviceydelserne på Webstedet og dine besøg på Webstedet.

Aftale

Brug af Webstedet

Hvis du har spørgsmål vedrørende Webstedet eller til oplysninger eller materiale, der findes på Webstedet, bedes du kontakte os via e-mail på ghd-online@ghdhair.com eller på telefon 86119902 .

Brug af Webstedet er underlagt disse Brugsbetingelser, der fastlægger de grundlæggende regler for din anvendelse af Webstedet. Du bedes læse Brugsbetingelserne grundigt, da du ved at bruge Webstedet accepterer at overholde Brugsbetingelserne. Hvis du ikke kan acceptere Brugsbetingelserne, bedes du undlade at anvende Webstedet.

Brugsbetingelser

 1. Ændring

1.1 Vi kan fra tid til anden ændre, redigere, slette eller revidere indholdet på dette Websted, herunder Brugsbetingelserne. Du bedes tjekke denne side for at se, om der er foretaget ændringer i Brugsbetingelserne. Din brug af dette Websted efter der er foretaget en ændring, udgør din accept af de ændrede Brugsbetingelser.

1.2 Vi indestår ikke for, at Webstedet eller nogen side eller noget indhold på Webstedet altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan også til enhver tid uden varsel trække Webstedet tilbage eller begrænse det eller nogen del deraf.

 1. Salgsbetingelser, registrering, konti og kodeord

2.1  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for salg af varer via Webstedet. Sådant salg er underlagt vores Salgsbetingelser, som kan tilgås ved anvendelse af ”Vilkår og betingelser” fanebladet på toppen af denne side.

2.2  Adgang til visse serviceydelser på Webstedet kan kræve, at du registrerer dig og opretter en konto. Du bedes sørge for, at de oplysninger, du opgiver ved registreringen eller til enhver anden tid, er fuldstændige og nøjagtige, og du bedes straks oplyse os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du har opgivet ved registreringen. Du kan ikke oprette en konto, hvis du er under 16 år.

2.3  Når du registrerer dig for at oprette en konto på Webstedet, bliver du bedt om at angive et kodeord. Du accepterer at være ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og kodeord hemmeligt og at begrænse adgangen til din computer for at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du indvilliger i straks at informere os, hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger eller kodeord er gået tabt, eller hvis de vil kunne blive brugt på en uautoriseret måde. Du kan til enhver tid klikke her, hvis du vil nulstille dit kodeord. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto eller med dit kodeord, og med forbehold for punkt ‎6.5 kan vi ikke holdes ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for noget tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med din manglende overholdelse af dette afsnit af Brugsbetingelserne.

2.4  Vi forbeholder os til enhver tid retten til midlertidigt eller permanent at inddrage din brugsret til Webstedet, uanset årsag, uden forudgående varsel.

 1.  Immaterielle rettigheder

3.1  Vi ejer eller er licenstagere i forhold til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, databaserettigheder, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder til dette Websted samt til det materiale, der offentliggøres på Webstedet. Din brug af Webstedet giver dig ingen rettigheder i forhold til vores eller tredjemands immaterielle rettigheder. Der tages forbehold for alle sådanne rettigheder der ikke er udtrykkeligt oplistet.

3.2  Du må udelukkende gå ind på dette Websted for at deltage på Webstedet eller komme med Bidrag (som defineret nedenfor) eller for at bestille varer. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre andet skriftligt er aftalt med os. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette meddelelser vedrørende ejerskab fra materiale, du måtte downloade eller udskrive fra Webstedet.

3.3  Du må ikke ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, afbillede, reproducere, genudgive, opslå, sende eller sælge noget indhold eller nogen immateriel rettighed, der måtte optræde på dette Websted.

3.4  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af dette Websted i strid med disse Brugsbetingelser, inddrages dine rettigheder til at anvende Webstedet øjeblikkeligt, og du skal efter eget valg returnere eller ødelægge alle kopier af sådant produceret materiale.

 1. Links til tredjemands websteder og begrænsninger

4.1  Brug af tredjemands websteder foregår udelukkende på eget ansvar. Links på Webstedet vil føre dig til andre websteder, som ikke er underlagt vores kontrol, og vi påtager os intet ansvar for indholdet af noget websted, der linkes til, eller for noget link indeholdt på noget websted, der linkes til. Links på Webstedet leveres udelukkende for din nemheds skyld, og inkludering af links på Webstedet betyder ikke, at vi påtager os noget ansvar eller godkender indholdet af tredjemands websted.

4.2  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for tredjemands websted, som der måtte linkes til på vores Websted. Du bør læse disse websteders betingelser og vilkår, før du bruger dem, og rette eventuelle spørgsmål eller kommentarer til indholdet på det linkede websted til den relevante webstedsudbyder.

4.3  Du har ikke ret til (og du må heller ikke hjælpe andre til) at opsætte links fra dit eget websted til dette Websted (hvad enten det foregår via hyperlinks, deep-linking, framing, toggling eller på anden vis), og du må ikke frame Webstedet på et websted tilhørende tredjemand, uden forudgående, skriftlig tilladelse, som vi kan udstede og inddrage efter eget skøn.

4.4  Når du går ind på Webstedet, indvilliger du i ikke at prissammenligne eller kopiere priser, hverken manuelt eller ved hjælp af en web spider, web robot eller nogen anden web crawling eller anden teknologi.

4.5 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Webstedet eller til vore servere eller noget hardware som supporterer Webstedet. Du må heller ikke forsøge at rekonfigurere Webstedet på nogen måde. De fulde oplysninger om nogen overtrædelse af Straffeloven eller andre love begået af en bruger af Webstedet vil blive anmeldt til de rette myndigheder.

4.6 Du må ikke misbruge Webstedet på nogen måde, herunder ved at tilføre Webstedet nogen virus, noget program eller noget andet materiale, der kan være teknologisk skadeligt eller ondsindet.

 1. Brugeranmeldelse og bidrag

5.1  Brugere af Webstedet kan indsende produktanmeldelser, profiler, billeder, porteføljer, videoer, anvisninger, kommentarer, spørgsmål, tilbagemeldinger, idéer, forslag eller øvrige oplysninger eller materiale via Webstedet eller på anden vis (samlet kaldet “Bidrag”), så længe sådanne Bidrag overholder vores bidragsstandarder, som anført nedenfor i punkt ‎5.2 (“Bidragsstandarder”).

5.2  Bidragsstandarder

5.2.1  Disse standarder gælder for alt materiale, som du måtte bidrage med til dette Websted, og for enhver interaktiv service forbundet hermed, herunder vores ghd Showcase og Salon & Stylist Feed. Du skal følge ånden i de følgende standarder samt det skrevne ord. Standarderne gælder for enhver del af et Bidrag samt for Bidraget i sin helhed.

5.2.2  Bidrag skal:

5.2.2.1  være præcise (hvor der angives fakta)

5.2.2.2  være oprigtige (hvor der angives holdninger); og

5.2.2.3  overholde gældende ret i Danmark.

5.2.3  Bidrag må ikke:

5.2.3.1  indeholde materiale, der er nedsættende, uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende over for nogen person,

5.2.3.2  fremme seksuelt betonet materiale,

5.2.3.3  fremme diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

5.2.3.4  foretage, opmuntre til, fremme eller bistå ved ulovlige handlinger, herunder, men ikke begrænset til, vold eller computermisbrug eller krænkelse af en anden persons immaterielle rettigheder,

5.2.3.5  være i strid med en juridisk forpligtelse over for tredjemand, såsom kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt,

5.2.3.6  være truende, misbruge eller invadere andres privatliv eller forårsage gener, ubelejlighed eller unødvendig angst eller kunne chikanere, ophidse, forurolige, bringe nogen i forlegenhed eller irritere andre,

5.2.3.7  kunne vildlede nogen eller bruges til at efterligne en anden person, eller opgive forkert identitet eller tilknytningsforhold til anden person, eller

5.2.3.8  give indtryk af, at de udgår fra os, hvis dette ikke er tilfældet.

5.3  Manglende overholdelse af Bidragsstandarderne udgør en væsentlig misligholdelse af vores Brugsbetingelser, ifølge hvilke du har opnået tilladelse til at bruge dette Websted. Vi beslutter efter eget skøn, hvorvidt der er sket et brud på Bidragsstandarderne i forbindelse med din anvendelse af dette Websted. Hvis der er sket et brud på Bidragsstandarderne, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende, herunder et eller flere af følgende:

5.3.1  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at anvende dette Websted,

5.3.2  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, du har uploadet til dette Websted,

5.3.3  udstedelse af en advarsel til dig,

5.3.4  sagsanlæg med krav om erstatning for alle udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative udgifter samt udgifter til juridisk assistance), der måtte opstå som følge af misligholdelsen,

5.3.5  yderligere sagsanlæg, og

5.3.6  fremlæggelse af sådanne oplysninger til de relevante myndigheder, som vi måtte finde nødvendige.

5.4  Ethvert Bidrag er og vil forblive vores, og ved at bidrage til dette Websted accepterer du så vidt muligt i henhold til dansk ret, at overdrage alle rettigheder, adkomst og interesse for så vidt angår dine immaterielle rettigheder til dine Bidrag. Vi vil således, i videst muligt omfang efter dansk ret, eje sådanne rettigheder, adkomst og interesser i alle Bidrag, og vil ikke være begrænset på nogen måde i forhold til brugen af noget Bidrag, hvad enten det være sig kommercielt eller på anden vis. Vi er og bliver ikke, så vidt muligt efter dansk ret, forpligtet til at holde Bidrag fortrolige, betale kompensation eller royalties for Bidrag eller besvare nogen Bidrag.

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1  Vi har taget alle rimelige skridt for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette Websted, hvorfor de leveres “som de er og forefindes” og vi giver ingen garanti og giver ingen repræsentation med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Websted. Yderligere gives der ingen garanti for, at dette Websted er tilgængeligt uden afbrydelser, og vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af sådan utilgængelighed.

6.2  Adgang til og brug af dette Websted sker på brugerens eget ansvar, og vi garanterer ikke, at brugen af dette Websted eller andet materiale, der downloades herfra, ikke kan forårsage skader på materiale, herunder, men ikke begrænset til,  tab af data eller computervirusinfektion. Vi påtager os intet ansvar for vira eller andre computerforureningskilder. Det anbefales, at du tager alle passende forholdsregler (såsom installation af passende antivirussoftware) samt firewalls, før du downloader oplysninger eller billeder fra dette Websted.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor er vi, i videst muligt omfang efter dansk ret, ikke ansvarlige over for dig for nogle af de følgende forhold, hvad enten de måtte opstå på baggrund af et krav som følge af eller i forbindelse med brugen af dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, kontraktbrud, vildledning (bortset fra svigagtig vildledning), krænkelse af immaterielle rettigheder eller i henhold til lov eller på anden vis:

6.3.1  ethvert indirekte, specielt eller afledt tab,

6.3.2  ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af ændringer af indholdet på dette Websted udført af en uautoriseret tredjemand,

6.3.3  ethvert tab i forbindelse med forretning, data, profit, indtjening, goodwill, anvendelse eller forventede besparelser,

6.3.4  tab eller skader på dine eller tredjemands data eller journaler,

6.3.5  enhver handling, der anvendes som følge af brud på Bidragsstandarderne beskrevet i punkt 5.2 ovenfor, eller

6.3.6  enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser, der måtte opstå af årsager uden for vores rimelige kontrol, herunder enhver af følgende forhold: force majeure, regeringsvedtaget lovgivning, krig, brand, oversvømmelse, eksplosion eller civil opstand, fejl på informationsteknologi- eller telekommunikationsserviceydelser, tredjemands fejl (herunder manglende levering af data) samt strejker og andre fagretlige konflikter.

6.4  Med undtagelse af disse Brugsbetingelser, udelukker vi alle repræsentationer, forhold og garantier, direkte som indirekte (lovbestemte eller på anden vis) i det videst mulige omfang som tilladt efter loven.

6.5  Vi søger ikke at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig vedrørende:

6.5.1  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed,

6.5.2  svig eller svigagtig vildledning,

6.5.3  enhver ret i henhold til købeloven,

6.5.4  enhver ret og ethvert ansvar i henhold til forbrugeraftaleloven,

6.5.5  ethvert forhold, hvor det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

 1. Diverse

7.1  Disse Brugsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og kun domstolene i Danmark har enekompetence med hensyn til enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Brugsbetingelser. Dette pkt. 7.1 begrænser ikke nogen præceptiv national ret, som udspringer af en EU-medlemsstats lovgivning i tilfælde, hvor en forbruger er bosat i sådan EU-medlemsstat.

7.2  Hvis en bestemmelse i disse Brugsbetingelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve for en domstol, vil den blive udskilt fra resten af disse Brugsbetingelser, som forbliver intakt.

7.3  Ingen forsinkelse eller manglende påberåbelse af de beføjelser, rettigheder eller retsmidler som disse Brugsbetingelser opstiller, vil, så vidt muligt efter dansk ret, udgøre et afkald på disse. Ej heller vil en enkelt eller delvis påberåbelse af sådanne beføjelser, rettigheder eller retsmidler udelukke anden eller yderligere anvendelse af disse.   

7.4  Du bedes læse betingelserne for vores Fortrolighedspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af de personlige oplysninger, du opgiver, når du bruger Webstedet.

7.5  Konkurrencer eller andre salgsfremmende tiltag, som fra tid til anden gøres tilgængelige via dette Websted, kan også have særskilte betingelser og vilkår. Du skal læse og acceptere disse, før du indsender noget.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINITIONER

1.1 Ved brug af store forbogstaver i følgende ord, skal de forstås som anført nedenfor:

(a) En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol: som defineret under punkt 10.2,

(b) Ordre: Deres bestilling af Produkter via hjemmesiden,

(c) Varer: de varer og/eller gavekort, som Vi sælger til Dem,

(d) Betingelser: nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og

(e) Vi/Vores/Os: GHD Scandinavia ApS, som driver virksomhed under navnet ghd, Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

1.2 Når Vi bruger ordene “skriftligt” eller “på skrift” i disse Betingelser, er dette også inklusiv e-mail medmindre Vi anfører andet.  

2. VORES AFTALE MED DEM

2.1 Vi leverer Varer til Dem på de her anførte betingelser og vilkår.

2.2 Læs venligst disse Betingelser nøje igennem og tjek, at Deres Bestilling er korrekt, inden De indsender Ordren.

2.3 Disse Betingelser og Ordren udgør den samlede aftale mellem Dem og Os.

2.4 Indsendelse af en Ordre til Os betyder ikke, at Vi har accepteret Deres Ordre. Vores accept af Ordren sker som beskrevet under punkt 2.5. Såfremt Vi ikke er i stand til at levere en Vare til Dem, vil Vi informere Dem om dette og undlade at behandle Ordren.

2.5 Disse Betingelser er bindende for Dem og os, når Vi udsteder en skriftlig ordrebekræftelse, på hvilket tidspunkt en aftale vil komme i stand mellem Dem og Os.  

2.6 Vi tildeler Ordren et ordrenummer og informerer Dem herom ved bekræftelse af Ordren. De bedes oplyse dette ordrenummer i al efterfølgende korrespondance vedrørende Ordren med Os. 

3. ÆNDRINGER I EN ORDRE ELLER I BETINGELSERNE

3.1 Vi foretager muligvis ændringer i disse Betingelser fra tid til anden, så De bør tjekke Betingelserne før De placerer en fremtidig Ordre.  

3.2 Såfremt De ønsker at annullere en Ordre, før den er blevet gennemført, bedes De venligst læse om Deres ret hertil under punkt 12.

4. LEVERING

4.1 Bemærk venligst, at tidsplanen for levering og leveringsomkostningerne varierer afhængigt af tilgængeligheden af Varerne (inklusiv forudbestillinger) og Deres adresse. Se nærmere under ”Betaling og Levering” på hjemmesiden.

4.2 Levering af en Ordre anses for at være gennemført, når Vi leverer Varerne til den af Dem opgivne adresse.  

4.3 Såfremt Vi ikke er I stand til at levere hele Ordren på én gang enten pga. driftsproblemer eller mangel på varen, leverer Vi, med undtagelse af tilfælde, hvor Deres Ordre inkluderer en forudbestilling, Varerne successivt. Såfremt De ønsker, at få Varerne leveret successivt, kan De blive opkrævet yderligere leveringsgebyrer. Hver forsendelse skal anses for at udgøre en særskilt aftale underlagt disse Betingelser. Såfremt en successiv forsendelse er forsinket eller mangelfuld, er De ikke berettiget til at annullere en anden successiv forsendelse.

4.4 Risikoen for Varerne overgår til Dem ved levering.

4.5 De ejer Varerne, når Vi har modtaget fuld betaling.

4.6 På tidspunktet for levering bedes De kontrollere Varerne og sammenholde disse med følgesedlen eller ved gavekort: e-mailen. Såfremt der er uoverensstemmelser, eller en Vare er beskadiget, bedes De kontakte Os inden 7 dage fra modtagelsen.

4.7 Såfremt De ikke har modtaget en Ordre inden 7 dage fra ordrebekræftelsen, bedes De kontakte Os.

5. MANGELFULDE VARER

Som forbruger har De lovbestemte rettigheder i relation til Varer, som er mangelfulde eller uoverensstemmende med det aftalte. Intet i disse Betingelser påvirker sådanne rettigheder.

6. VORES GARANTI

6.1 Vi garanterer, at Varerne ved levering og i den nedenfor angivne periode ikke lider af væsentlige mangler. Denne garanti gælder dog ikke for tilfælde som beskrevet under punkt 6.2.

Vare

Garantiperiode

Glattejern

2 år

Curlers

2 år

Hårtørrere

1 år

Børster

6 måneder

Hårpleje-/stylingprodukter

6 måneder

6.2 Denne garanti omfatter ikke mangler ved Varer som følge af:

(a) normal slitage;

(b) forsætlig skade, unormal opbevaring eller brugsforhold, uheld, uagtsomhed fra Deres eller tredjemands side,

(c) såfremt De ikke bruger Varen I overensstemmelse med brugsvejledningen, og

(d) en ændring eller reparation af Dem eller tredjemand.

6.3 Denne Garanti gælder i tillæg til Deres lovbestemte rettigheder ved mangelfulde Varer.

7. GAVEKORT

7.1 Gavekort kan kun indløses for Varer på denne hjemmeside og kan ikke benyttes til at købe yderligere gavekort eller blive ombyttet til kontanter.

7.2 Såfremt der er penge tilovers, når De har benyttet Deres gavekort, vil det overskydende beløb ikke blive refunderet til Dem, men det kan benyttes ved fremtidige køb.

7.3 Gavekort udløber 12 måneder efter købsdatoen. Tilbageværende beløb på gavekortet går tabt ved udløb.

7.4 Gavekort kan kun benyttes til at købe varer på det samme lands ghd-hjemmeside, som hvor gavekortet blev købt. Fx kan et gavekort, som er købt på den danske ghd-hjemmeside, kun benyttes til at købe varer på den danske ghd-hjemmeside.

7.5 Beskyt venligst Deres gavekort og behandl det som kontanter. Vi er ikke ansvarlige for bortkomne, stjålne eller beskadigede gavekort.

7.6 Såfremt varer, som er betalt med gavekort, skal byttes eller refunderes, vil et tilgodehavende blive tilføjet saldoen på gavekortet.

8. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Varerne skal være prisen på tidspunktet, hvor Vi bekræfter Deres Ordre. Vores priser kan til enhver tid ændre sig, men prisændringer vil ikke påvirke Ordrer, Vi har bekræftet overfor Dem.

8.2 Alle priser er inklusiv moms.

8.3 Afhængigt af den valgte leveringsmetode kan priserne på Varer være eksklusiv leveringomkostninger, som vil blive tilføjet købesummen. Se nærmere under ”Betaling & Levering” på hjemmesiden.  

8.4 Betaling skal ske med kredit- eller hævekort eller - ved brug af Paypal - en metode accepteret af Paypal. Beløbet vil blive trukket, når vi afsender Varerne.

9. VORES ANSVAR OVERFOR DEM

9.1 Såfremt Vi ikke overholder disse Betingelser, er Vi ansvarlige for påregneligt tab eller skade De måtte lide  som følge heraf, i hvert tilfælde med et beløb op til værdien af den pågældende Ordre, men Vi er ikke ansvarlige for uforudselige tab eller skade. Tab eller skade er påregneligt, såfremt det var en indlysende konsekvens af Vores overtrædelse , eller såfremt det var overvejet af Dem og Os på tidspunktet for aftaleindgåelsen.

10. BEGIVENHEDER UDENFOR VORES KONTROL

10.1 Vi er ikke ansvarlige for mangelfuld eller forsinket opfyldelse af nogen af Vores forpligtelser som følger af disse Betingelser, som skyldes en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol.

10.2 En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol betyder enhver handling eller begivenhed udenfor Vores kontrol herunder strejke, lock-outs eller andre industrielle handlinger af tredjeparter, civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller -trusler, krig (hvad enten den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse af krig, brænd, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller andre naturkatastrofer, eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

10.3 Såfremt en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol, som påvirker udøvelsen af Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser, finder sted:  

(a) Vil Vi underrette Dem så hurtigt som muligt; og

(b) Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser vil blive suspenderet og opfyldelsestidspunktet blive forlænget så længe en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol vedbliver at bestå. Såfremt begivenheden påvirker Vores levering af Varer til Dem, vil Vi aftale en ny leveringsdato med Dem efter begivenhedens ophør.

11. KAMPAGNER

11.1 Kampagner,  rabatter eller rabatkoder, som kan indløses på hjemmesiden, kan ikke bruges sammen med et andet tilbud.  

11.2 Der kan kun bruges én rabatkode per Ordre. 

11.3 En rabatkode kan ikke anvendes på en Ordre efter Ordren er afgivet.

12. DERES FORTRYDELSESRET

12.1 De har ret til at fortryde en Ordre indtil 14 dage efter Deres modtagelse af Ordren. Såfremt De ønsker at fortryde Ordren, skal De kontakte Os herom per telefon, brev, fax eller e-mail og derefter returnere Varerne til Os. Vi tilbagebetaler købesummen indenfor 14 efter modtagelse af Varerne eller indenfor 14 dage efter, at Vi har modtaget dokumentation fra Dem for returneringen.    

12.2 Varer skal returneres til:

ghd Scandinavia
Rudolfgårdsvej 1D
8260 Viby J, Aarhus

13. VORES FORTRYDELSESRET

Det kan ske, at Vi bliver nødsaget til at annullere en Ordre før Varen er leveret enten pga. en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol eller fordi Varen ikke er tilgængelig. Vi kontakter Dem snarest muligt, såfremt dette er tilfældet og tilbyder Dem valget mellem at få pengene tilbage eller en alternativ Vare.

14. INFORMATION OM OS OG KONTAKTOPLYSNINGER

14.1 Vi er et selskab beliggende i England og Vores registrerede adresse er Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.  

14.2 Såfremt De måtte have nogen spørgsmål eller klager, bedes De venligst kontakte Os. De kan kontakte Os ved at ringe til Vores kundeservice team på telefonnummer +45 8611 9902 eller per e-mail ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden.

14.3 Skulle De ønske, at kontakte Os skriftligt, eller såfremt et punkt i Betingelserne kræver dette, kan De kontakte Os per e-mail, ved fysisk aflevering eller brev til adressen, som fremgår under punkt 14.1. Vi bekræfter skriftligt, når vi har modtaget Deres henvendelse. Såfremt Vi skal kontakte Dem eller give Dem skriftlig meddelelse, vil Vi gøre dette ved e-mail, fysisk aflevering eller pr. brev til adressen De har oplyst Os i Ordren.   

15. BRUG AF PERSONLIG INFORMATION

Vi vil bruge den personlige information, De giver Os i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, som fremgår af Vores hjemmeside.

16. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

16.1 Vi kan overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden organisation, og Vi vil altid meddele Dem skriftligt herom, såfremt det sker.

16.2 De kan kun overdrage Deres rettigheder og forpligtelser I henhold til disse Betingelser til en tredjepart, såfremt Vi giver skriftligt samtykke.  

16.3 Denne aftale er mellem Dem og Os. Ingen andre har ret til at håndhæve nogen af betingelserne.

16.4 Hvert punkt i disse Betingelser fungerer separat af hinanden. Såfremt en domstol eller relevant offentlig myndighed bestemmer at et punkt er ulovligt, skal de tilbageværende bestemmelser forblive i kraft.

16.5 Såfremt Vi ikke insisterer på, at De opfylder Deres forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis Vi ikke håndhæver Vores rettigheder overfor Dem, eller såfremt Vi  forsinkes i håndhævelsen, betyder dette ikke, at Vi giver afkald på Vores rettigheder over for Dem og det betyder ikke at De ikke er forpligtet til at overholde Deres forpligtelser. Såfremt Vi giver afkald på nogen rettigheder, vil Vi kun gøres det skriftligt og det vil ikke betyde, at Vi automatisk giver afkald på at påberåbe os senere misligholdelser fra Deres side.  

300115_1437

Jemella Limited (handelsnavn ghd) – Politik om persondata og cookies

Sidst opdateret: Maj 2016

Vi anser vores brugeres privatliv for at være utrolig vigtigt, og alle personlige oplysninger, som du giver os, vil blive håndteret i henhold til denne Politik om persondata og cookies. Vi er Jemella Limited (handelsnavn ghd) og er dataansvarlig i overensstemmelse med persondataloven. Denne Politik om persondata og cookies beskriver, hvordan vi bruger og beskytter alle personlige oplysninger, som du giver os, når du bruger ghdhair.com (dette ”Websted”). Hvis du har nogle spørgsmål omkring denne politik, eller hvis du ikke er enig med den, kan du kontakte os via e-mail på ghd-online@ghdhair.com eller på +45 86 11 99 02, inden du bruger dette Websted.

Vi kan fra tid til anden ændre denne Politik om persondata og cookies ved at opdatere denne side. Du bør fra tid til anden vende tilbage til denne side for at genlæse denne Politik om persondata og cookies og sikre, at du kan gå med til eventuelle ændringer. Denne Politik om persondata og cookies træder i kraft fra maj 2016.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Generelt, og med mindre du registrerer dig hos os og opretter en konto, kan du bruge dette Websted uden at give os nogle personlige oplysninger. Vi kan imidlertid indsamle visse (ikke-personlige) oplysninger, såsom fortegnelser over din aktivitet på Webstedet, uden at du registrerer dig hos os og giver os personlige oplysninger.

Hvis du registrerer dig hos, kan vi tilbyde yderligere tjenester. Når du registrerer en konto hos os, kan vi indsamle og bruge følgende oplysninger:

 • dit navn og kontaktoplysninger (herunder postadresse, e-mailadresse og telefonnummer) og alle andre kontaktoplysninger, som du giver os,
 • økonomiske oplysninger, herunder betalingskortoplysninger,
 • oplysninger, som du opgiver, når du registrerer dig og opretter en konto hos os,
 • oplysninger, der opgives af saloner, når du køber et ghd-produkt i den pågældende salon,
 • oplysninger, som du opgiver, hvis du rapporterer et problem med Webstedet,
 • fortegnelser over alle ordrer på produkter og/eller tjenester, som du afgiver via Webstedet,
 • fortegnelser over al korrespondance, når du kontakter os,
 • fortegnelser over alle ghd-konkurrencer eller salgskampagner, som du deltager i, og
 • oplysninger om dine besøg på Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, placeringsdata og kommunikationsdata, samt de ressourcer, du besøger.

Hvad gør vi med de personlige oplysninger, vi indsamler?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at give dig en bedre service og særligt til følgende:

 • til at lette brugen af de produkter og tjenester, som vi kan tilbyde dig,
 • til at behandle og indsamle dine betalinger, når du køber produkter på Webstedet,
 • intern journalføring,
 • til at forbedre vores produkter og tjenester,
 • til at forbedre og personliggøre din oplevelse, når du besøger Webstedet,
 • til at reklamere for visse produkter, som vi mener, du kan være interesseret i, når du besøger Webstedet eller andre eksterne websteder,
 • til at kommunikere med dig via e-mail, telefon eller brev, hvis du har bestilt eller købt produkter fra os, enten vedrørende ordren eller købet eller andre forhold vedrørende transaktioner mellem os, dit kundeforhold eller konto (hvis du har en),
 • til at kontakte dig vedrørende en specifik henvendelse, du retter til os,
 • statistisk analyse,
 • til at kontakte dig via e-mail, telefon eller brev for at bede om din feedback på vores produkter og tjenester,
 • til fra tid til anden at kontakte dig via e-mail, telefon eller brev med henblik på at udøve direkte markedsføring, at foretage markedsundersøgelser, at skabe mulighed for at give eller modtage feedback, at give oplysninger om produkter, tjenester, salgskampagner og begivenheder eller forespørgsler.

 Hvem deler vi oplysningerne med?

Dine personlige oplysninger vil blive anvendt til ovennævnte formål af det relevante personale hos ghd og af dem, som supporterer dem. De vil også blive gjort tilgængelige for vores autoriserede serviceudbydere, som arbejder sammen med os, og som udfører visse tjenester på vores vegne, f.eks. at yde it-support og vedligeholdelse, kundeservice, hosting-tjenester, markedsføringstjenester og online betalingstjenester. Disse serviceudbydere kan tilgå personlige oplysninger, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver på vores vegne. De har ikke tilladelse til at dele eller anvende sådanne oplysninger til noget andet formål. ghd kan også dele begrænsede personlige oplysninger med andre virksomheder inden for ghd-koncernen, f.eks. i den udstrækning det er nødvendigt til korrekt administration, analyse og beslutningstagning.

ghd kan også videregive dine personlige data:

 • som svar på en retskendelse eller en anmodning om samarbejde fra en retshåndhævelsesinstans eller anden statslig instans, for at fastlægge eller udøve deres juridiske rettigheder, for at forsvare juridiske påstande, eller som det ellers er påkrævet eller tilladt af gældende love og/eller bestemmelser,
 • når ghd mener, at videregivelse er passende i forbindelse med bestræbelserne på at undersøge, forhindre eller tage affære i forbindelse med ulovlig aktivitet, mistænkt bedrageri eller anden ulovlighed, for at beskytte og forsvare ghds, deres kunders, personales, leverandørers og andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at overholde gældende lov eller samarbejde med en retshåndhævende instans eller for at håndhæve deres vilkår og andre aftaler, og
 • over for potentielle eller reelle købere i det tilfælde og i videst muligt omfang efter dansk ret, at ghd sælger nogen af deres forretninger eller aktiver.

Med undtagelse af hvad der er beskrevet ovenfor, vil vi ikke overføre, videregive, sælge, distribuere eller lease dine personlige oplysninger til tredjepersoner, med mindre vi har din tilladelse til at gøre dette eller på anden måde pålægges eller har tilladelse til at gøre det ved lov.

Direkte markedsføring og dine præferencer

ghd og (hvis du accepterer, at vi deler dine personlige oplysninger med dem) andre medlemmer af Jemella-koncernen vil muligvis gerne give dig oplysninger om nye produkter, salgskampagner, specialtilbud og andet, som kan være af interesse for dig, og invitere dig til at deltage i markedsanalyser. Denne kommunikation kan forekomme via brev (med mindre du har bedt os om ikke at gøre dette eller hvis du via Det Centrale Personregister (CPR) har frabedt dig sådanne henvendelser), og hvis du accepterer det, telefonisk, via e-mail eller sms.

ghd vil sikre, at al direkte markedsføring eller alle markedsanalyser, som du modtager eller bliver kontaktet desangående via elektroniske metoder, vil gøre det nemt for dig at afvise yderligere markedsføring. E-mails kan for eksempel give dig et link til “framelding” eller en e-mail-adresse, som du kan bruge til at bede om at blive frameldt. ghd og medlemmer af Jemella-koncernen vil stoppe al markedsføring, som du afviser, eller hvor du trækker dit samtykke tilbage, inden for en rimelig periode for at have tilstrækkelig tid til at behandle ændringen. Du kan til enhver tid ændre mening i forbindelse med markedsføring ved at informere ghd via de kontaktoplysninger, der er anført øverst i denne meddelelse. I sådanne tilfælde vil ghd ikke nødvendigvis fjerne alle dine personlige data fra deres database(r), medmindre du udtrykkeligt anmoder om det, men vil bemærke og respektere dine ændrede præferencer i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvordan kan du få fat i kopier af eller ændre de oplysninger, vi har indsamlet

I henhold til persondataloven kan du til enhver tid bede om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har om dig. Du vil skulle betale et lille gebyr til dækning af vores administrationsomkostninger på 10 kr. per side. Gebyret kan dog ikke overstige 200 kr. Hvis du gerne vil have en kopi af de oplysninger, vi har om dig, kan du kontakte os på ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, Storbritannien, og vi vil sende dig en faktura på administrationsgebyret.

Hvis du mener, at nogle af de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du skrive til os eller sende os en e-mail så hurtigt som muligt. Vi vil rette eller opdatere alle oplysninger så hurtigt som muligt.

Alternativt kan du rette eventuelle unøjagtigheder i de oplysninger, du har givet os, ved at logge på din online konto.

Sikkerhed og opbevaring

Husk, at internettet ikke er et sikkert medie. Kommunikation over internettet, såsom e-mails, er ikke sikre, med mindre de er blevet krypteret.

Vi har passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer på plads til at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler online. Vi bruger branchestandarden for krypteringsteknologier, når vi indsamler eller overfører kunders kreditkortoplysninger, der er udvekslet på vores webstedsserver – alle dine kortoplysninger sendes fra din browser til vores sikre betalingsport ved hjælp af krypteringsstandarden secure sockets layer (SSL). Vores betalingsportsudbyder bruger krypteringssystemet secure sockets layer (SSL). Alle andre overførte oplysninger foretages via en sikker forbindelse.

Hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, som giver dig adgang til visse dele af Webstedet, er du ansvarlig for at holde adgangskoden fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele din adgangskode med nogen. Alle oplysninger, der opgives på Webstedet lagres på vores servere, der befinder sig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De vil blive behandlet af personale, der arbejder i Storbritannien, og som arbejder for ghd. Sådant personale kan blandt andet være involveret i at behandle dine betalingsoplysninger og ydelsen af supporttjenester. Ved at indsende dine personlige oplysninger accepterer du denne overførsel, lagring eller behandling. ghd vil gøre sig alle rimelige bestræbelser på at sikre, at dine data behandles sikkert i henhold til denne Politik om persondata og cookies.

Cookies

Vi bruger cookies til visse områder på vores Websted, herunder, men ikke begrænset til, sessionscookies, tredjepartscookies og persistente cookies. Cookies er filer, der lagrer oplysninger på din harddisk eller browser, hvilket betyder, at vores Websted kan genkende, at du har besøgt Webstedet før, og som bruges til at gøre adgang til Webstedet lettere, til at skræddersy din oplevelse af Webstedet og til at lade dig gå igennem processerne, herunder betalingsprocesserne, på Webstedet. De gør det nemmere for dig at opretholde dine præferencer på Webstedet (herunder ved at omnummerere dine log-in-oplysninger, når du besøger begrænsede områder på vores Websted) og ved at se, hvordan du bruger Webstedet, kan vi skræddersy Webstedet ud fra dine præferencer og måle Webstedets anvendelighed. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige typer cookies på www.allaboutcookies.org. Der henvises til afsnittet og linket nedenfor for yderligere, detaljerede oplysninger om de cookies, vi bruger på vores Websted.

Vi bruger cookies til at:

 • anbringe reklamer for vores produkter på andre eksterne websteder. Dette gør vi ved at lade tredjeparter, herunder Google og Adserve, anbringe cookies på vores Websted, som lader dem identificere dit besøg på vores Websted og viste præferencer, mens du befinder dig på Webstedet, og dine besøg på efterfølgende tredjepartswebsteder i deres adserving-netværk. På den måde kan vi vise reklamer, der er skræddersyet til dig, på disse tredjepartswebsteder ud fra på de oplysninger, vi har indsamlet om dine interesser, mens du besøgte vores Websted.
 • hjælpe Webstedet med at fungere, som det skal, og sikre, at “læg i kurven”-, navigations- og landewebstedsindstillingerne vedligeholdes.
 • monitorere Webstedets præstation og sikre, at vi leverer en hurtig browsingoplevelse.
 • lade dig dele indhold med sociale netværk, vise interesse for indhold og komme i forbindelse med dine sociale medienetværk.
 • til at lade os indsamle anonyme data om webstedsbrug til at hjælpe os med at forbedre Webstedets anvendelighed, indhold og brugeroplevelse. Dette omfatter cookies til webstedsanalytik, såsom Google Analytics. Vi bruger også Google Analytics til at indsamle oplysninger om din online aktivitet på Webstedet, såsom websider, du besøger, de links, du klikker på, og de søgninger, du foretager på Webstedet. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde rapporter og til at hjælpe os med at forbedre Webstedet. Cookies indsamler oplysninger i anonym form, herunder antallet af besøgende på Webstedet, hvor besøgende på Webstedet er kommet fra og de sider, de besøgte. For yderligere oplysninger om de oplysninger, der indsamles ved hjælp af Google Analytics, kan du besøge http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • til at vurdere tredjepartskonvertering ved at lade os indsamle anonyme data om, hvordan vores markedsføring klarer sig.

Klik her for mere detaljerede oplysninger om hver type cookie, der bruges på Webstedet, dens formål, og om den fungerer som en sessionscookie eller en persistent cookie.

I forbindelse med dit første besøg på Webstedet vil du via en pop-up besked blive bedt om at acceptere brugen af cookies på Webstedet i forbindelse med ethvert besøg på Webstedet. Hvis du afviser brugen af cookies på Webstedet, vil nogle af funktionerne på Webstedet måske ikke fungere korrekt. Hvis du ignorerer pop-up beskeden men alligevel fortsætter med at bruge Webstedet vil din brug blive behandlet som en accept af brugen af cookies.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men du kan som regel ændre din browsers indstillinger til at afvise cookies. Du kan slette eller afvise cookies ved at ændre din browsers indstillinger. (Klik på “Hjælp” i værktøjslinjen på de fleste browsere for vejledning, eller læs vejledningen til cookie-administration, der er produceret af Interactive Advertising Bureau – www.allaboutcookies.org). Hvis du gør dette, vil nogle af Webstedets funktioner eller tjenester muligvis ikke fungere, som de skal. For at framelde dig, så du ikke bliver sporet af Google Analytics på tværs af alle websteder, kan du besøge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Din fortsatte brug af Webstedet vil blive behandlet som samtykke til brugen af disse cookies til de beskrevne formål.

Vil mine personlige data blive overført til udlandet?

Europæisk persondataret tillader eksporten af personlige data til andre lande, forudsat at der er passende beskyttelsesniveauer til behandlingen af sådanne personlige data. Vi vil sikre, at overførsler uden for EØS er underlagt passende beskyttelse, da databeskyttelsesstandarder i de lande kan afvige fra dem i EØS.

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger til en person, en virksomhed, et kontor, en afdeling, en organisation, en serviceudbyder eller en repræsentant i et andet land, vil vi sørge for, at vi har passende sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger på plads hos sådanne tredjeparter, der dækker, hvordan de gemmer og opretholder alle personlige oplysninger på vores vegne.

KONKURRENCEBETINGELSER

FOR AT DELTAGE:

 • For at deltage i konkurrencen skal du opfylde betingelserne, som fremgår af postet. Deltager du i konkurrencen accepterer du konkurrencebetingelserne, som udgøres af betingelserne i postet og nærværende konkurrencebetingelser.
 • Du får kun et lod i konkurrencen uanset hvor mange gange du ”kommenterer” opslaget.
 • Konkurrencens løbetid er angivet i postet
 • Du skal være 18 år for at deltage.

KONKURRENCEBETINGELSER

 • Vinderen bliver valgt blandt deltagerne ved lodtrækning.
 • Deltager du i konkurrencen accepterer du, at ghd scandinavia må offentliggøre dit navn og efternavn på ghd scandinavia´s sociale medier – samt at vi må genanvende det/de indsendte forslag.
 • Information om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling af personoplysninger.
 • ghd scandinavia fraskriver sig ansvaret for fejl eller mangler i konkurrencen og forbeholder sig at aflyse konkurrencen uanset af hvilken årsag.

HOVEDPRÆMIE

 • Beskrivelsen af præmien finder du i opslaget til den relevante konkurrence.

ANNONCERING AF VINDEREN:

 • Vinderen vil blive annonceret i tråden på opslaget samt i et post på væggen kl. 12, 14 arbejdsdage efter lanceringsdatoen. Eller på den specifikke dato, der er angivet i opslaget.
 • Vinderen får yderlige besked via en privat besked på Facebook/ Instagram
 • Har vi ikke hørt fra vinderen inden en uge efter udtrækning, vil en ny vinder blive udtrukket ved lodtrækning.
 • Hvis du er vinderen skal du for, at vi kan sende dig præmien sende os dit fulde navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk
 • I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrencen. Emnet på konkurrencen er oplyst i postet, hvor vinderen offentliggøres.
 • Præmien vil blive sendt inden for 14 dage efter udtrækningsdatoen og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrencen er ikke købsbetinget. 
 • ghd scandinavia forbeholder sig retten til at slette stødende indlæg og til at diskvalificere indlæg, hvor der er mistanke om snyd.
 • Medarbejdere i ghd, kan ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen udloddes af ghd scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1 th, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram. Når du giver tilladelse til brug af dine oplysninger og informationer gives disse til ghd scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.
 • Har du spørgsmål vedr. konkurrencen kontakt venligst marketing@ghdscandinavia.dk


Hilsen

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Obligatoriske oplysninger
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.