Cookies help us deliver a great experience. By browsing our website you agree to our use of cookies. Privacy Policy last updated: 24/05/2018

Vilkår og betingelser


Senest opdateret: Februar 2017

Indledning

Dette websted www.ghdhair.com, herunder ethvert diskussionsforum på webstedet (“Websted”) drives af Jemella Limited (handelsnavn ”ghd”), en virksomhed inkorporeret i England og Wales (registreringsnummer 04115691) med registreret adresse på Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, og GHD Scandinavia ApS, en virksomhed inkorporeret i Denmark med registreringsnummer 28497792 med registreret adresse på Skanderborgvej 234, 1. th., 8260 Viby J, (samlet kaldet “ghd” eller “vi/os/vores”). ghd kan kontaktes på den ovenstående adresse.

Vi er glade for din interesse i produkterne og serviceydelserne på Webstedet og dine besøg på Webstedet.

Aftale

Brug af Webstedet

Hvis du har spørgsmål vedrørende Webstedet eller til oplysninger eller materiale, der findes på Webstedet, bedes du kontakte os via e-mail på ghd-online@ghdhair.com eller på telefon +45 33 11 91 11 .

Brug af Webstedet er underlagt disse Brugsbetingelser, der fastlægger de grundlæggende regler for din anvendelse af Webstedet. Du bedes læse Brugsbetingelserne grundigt, da du ved at bruge Webstedet accepterer at overholde Brugsbetingelserne. Hvis du ikke kan acceptere Brugsbetingelserne, bedes du undlade at anvende Webstedet.

Brugsbetingelser

 1. Ændring

1.1 Vi kan fra tid til anden ændre, redigere, slette eller revidere indholdet på dette Websted, herunder Brugsbetingelserne. Du bedes tjekke denne side for at se, om der er foretaget ændringer i Brugsbetingelserne. Din brug af dette Websted efter der er foretaget en ændring, udgør din accept af de ændrede Brugsbetingelser.

1.2 Vi indestår ikke for, at Webstedet eller nogen side eller noget indhold på Webstedet altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan også til enhver tid uden varsel trække Webstedet tilbage eller begrænse det eller nogen del deraf.

 1. Salgsbetingelser, registrering, konti og kodeord

2.1  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for salg af varer via Webstedet. Sådant salg er underlagt vores Salgsbetingelser, som kan tilgås ved anvendelse af ”Vilkår og betingelser” fanebladet på toppen af denne side.

2.2  Adgang til visse serviceydelser på Webstedet kan kræve, at du registrerer dig og opretter en konto. Du bedes sørge for, at de oplysninger, du opgiver ved registreringen eller til enhver anden tid, er fuldstændige og nøjagtige, og du bedes straks oplyse os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du har opgivet ved registreringen. Du kan ikke oprette en konto, hvis du er under 16 år.

2.3  Når du registrerer dig for at oprette en konto på Webstedet, bliver du bedt om at angive et kodeord. Du accepterer at være ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og kodeord hemmeligt og at begrænse adgangen til din computer for at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du indvilliger i straks at informere os, hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger eller kodeord er gået tabt, eller hvis de vil kunne blive brugt på en uautoriseret måde. Du kan til enhver tid klikke her, hvis du vil nulstille dit kodeord. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto eller med dit kodeord, og med forbehold for punkt ‎6.5 kan vi ikke holdes ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for noget tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med din manglende overholdelse af dette afsnit af Brugsbetingelserne.

2.4  Vi forbeholder os til enhver tid retten til midlertidigt eller permanent at inddrage din brugsret til Webstedet, uanset årsag, uden forudgående varsel.

 1.  Immaterielle rettigheder

3.1  Vi ejer eller er licenstagere i forhold til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, databaserettigheder, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder til dette Websted samt til det materiale, der offentliggøres på Webstedet. Din brug af Webstedet giver dig ingen rettigheder i forhold til vores eller tredjemands immaterielle rettigheder. Der tages forbehold for alle sådanne rettigheder der ikke er udtrykkeligt oplistet.

3.2  Du må udelukkende gå ind på dette Websted for at deltage på Webstedet eller komme med Bidrag (som defineret nedenfor) eller for at bestille varer. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre andet skriftligt er aftalt med os. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette meddelelser vedrørende ejerskab fra materiale, du måtte downloade eller udskrive fra Webstedet.

3.3  Du må ikke ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, afbillede, reproducere, genudgive, opslå, sende eller sælge noget indhold eller nogen immateriel rettighed, der måtte optræde på dette Websted.

3.4  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af dette Websted i strid med disse Brugsbetingelser, inddrages dine rettigheder til at anvende Webstedet øjeblikkeligt, og du skal efter eget valg returnere eller ødelægge alle kopier af sådant produceret materiale.

 1. Links til tredjemands websteder og begrænsninger

4.1  Brug af tredjemands websteder foregår udelukkende på eget ansvar. Links på Webstedet vil føre dig til andre websteder, som ikke er underlagt vores kontrol, og vi påtager os intet ansvar for indholdet af noget websted, der linkes til, eller for noget link indeholdt på noget websted, der linkes til. Links på Webstedet leveres udelukkende for din nemheds skyld, og inkludering af links på Webstedet betyder ikke, at vi påtager os noget ansvar eller godkender indholdet af tredjemands websted.

4.2  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for tredjemands websted, som der måtte linkes til på vores Websted. Du bør læse disse websteders betingelser og vilkår, før du bruger dem, og rette eventuelle spørgsmål eller kommentarer til indholdet på det linkede websted til den relevante webstedsudbyder.

4.3  Du har ikke ret til (og du må heller ikke hjælpe andre til) at opsætte links fra dit eget websted til dette Websted (hvad enten det foregår via hyperlinks, deep-linking, framing, toggling eller på anden vis), og du må ikke frame Webstedet på et websted tilhørende tredjemand, uden forudgående, skriftlig tilladelse, som vi kan udstede og inddrage efter eget skøn.

4.4  Når du går ind på Webstedet, indvilliger du i ikke at prissammenligne eller kopiere priser, hverken manuelt eller ved hjælp af en web spider, web robot eller nogen anden web crawling eller anden teknologi.

4.5 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Webstedet eller til vore servere eller noget hardware som supporterer Webstedet. Du må heller ikke forsøge at rekonfigurere Webstedet på nogen måde. De fulde oplysninger om nogen overtrædelse af Straffeloven eller andre love begået af en bruger af Webstedet vil blive anmeldt til de rette myndigheder.

4.6 Du må ikke misbruge Webstedet på nogen måde, herunder ved at tilføre Webstedet nogen virus, noget program eller noget andet materiale, der kan være teknologisk skadeligt eller ondsindet.

 1. Brugeranmeldelse og bidrag

5.1  Brugere af Webstedet kan indsende produktanmeldelser, profiler, billeder, porteføljer, videoer, anvisninger, kommentarer, spørgsmål, tilbagemeldinger, idéer, forslag eller øvrige oplysninger eller materiale via Webstedet eller på anden vis (samlet kaldet “Bidrag”), så længe sådanne Bidrag overholder vores bidragsstandarder, som anført nedenfor i punkt ‎5.2 (“Bidragsstandarder”).

5.2  Bidragsstandarder

5.2.1  Disse standarder gælder for alt materiale, som du måtte bidrage med til dette Websted, og for enhver interaktiv service forbundet hermed, herunder vores ghd Showcase og Salon & Stylist Feed. Du skal følge ånden i de følgende standarder samt det skrevne ord. Standarderne gælder for enhver del af et Bidrag samt for Bidraget i sin helhed.

5.2.2  Bidrag skal:

5.2.2.1  være præcise (hvor der angives fakta)

5.2.2.2  være oprigtige (hvor der angives holdninger); og

5.2.2.3  overholde gældende ret i Danmark.

5.2.3  Bidrag må ikke:

5.2.3.1  indeholde materiale, der er nedsættende, uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende over for nogen person,

5.2.3.2  fremme seksuelt betonet materiale,

5.2.3.3  fremme diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

5.2.3.4  foretage, opmuntre til, fremme eller bistå ved ulovlige handlinger, herunder, men ikke begrænset til, vold eller computermisbrug eller krænkelse af en anden persons immaterielle rettigheder,

5.2.3.5  være i strid med en juridisk forpligtelse over for tredjemand, såsom kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt,

5.2.3.6  være truende, misbruge eller invadere andres privatliv eller forårsage gener, ubelejlighed eller unødvendig angst eller kunne chikanere, ophidse, forurolige, bringe nogen i forlegenhed eller irritere andre,

5.2.3.7  kunne vildlede nogen eller bruges til at efterligne en anden person, eller opgive forkert identitet eller tilknytningsforhold til anden person, eller

5.2.3.8  give indtryk af, at de udgår fra os, hvis dette ikke er tilfældet.

5.3  Manglende overholdelse af Bidragsstandarderne udgør en væsentlig misligholdelse af vores Brugsbetingelser, ifølge hvilke du har opnået tilladelse til at bruge dette Websted. Vi beslutter efter eget skøn, hvorvidt der er sket et brud på Bidragsstandarderne i forbindelse med din anvendelse af dette Websted. Hvis der er sket et brud på Bidragsstandarderne, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende, herunder et eller flere af følgende:

5.3.1  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at anvende dette Websted,

5.3.2  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, du har uploadet til dette Websted,

5.3.3  udstedelse af en advarsel til dig,

5.3.4  sagsanlæg med krav om erstatning for alle udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative udgifter samt udgifter til juridisk assistance), der måtte opstå som følge af misligholdelsen,

5.3.5  yderligere sagsanlæg, og

5.3.6  fremlæggelse af sådanne oplysninger til de relevante myndigheder, som vi måtte finde nødvendige.

5.4  Ethvert Bidrag er og vil forblive vores, og ved at bidrage til dette Websted accepterer du så vidt muligt i henhold til dansk ret, at overdrage alle rettigheder, adkomst og interesse for så vidt angår dine immaterielle rettigheder til dine Bidrag. Vi vil således, i videst muligt omfang efter dansk ret, eje sådanne rettigheder, adkomst og interesser i alle Bidrag, og vil ikke være begrænset på nogen måde i forhold til brugen af noget Bidrag, hvad enten det være sig kommercielt eller på anden vis. Vi er og bliver ikke, så vidt muligt efter dansk ret, forpligtet til at holde Bidrag fortrolige, betale kompensation eller royalties for Bidrag eller besvare nogen Bidrag.

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1  Vi har taget alle rimelige skridt for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette Websted, hvorfor de leveres “som de er og forefindes” og vi giver ingen garanti og giver ingen repræsentation med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Websted. Yderligere gives der ingen garanti for, at dette Websted er tilgængeligt uden afbrydelser, og vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af sådan utilgængelighed.

6.2  Adgang til og brug af dette Websted sker på brugerens eget ansvar, og vi garanterer ikke, at brugen af dette Websted eller andet materiale, der downloades herfra, ikke kan forårsage skader på materiale, herunder, men ikke begrænset til,  tab af data eller computervirusinfektion. Vi påtager os intet ansvar for vira eller andre computerforureningskilder. Det anbefales, at du tager alle passende forholdsregler (såsom installation af passende antivirussoftware) samt firewalls, før du downloader oplysninger eller billeder fra dette Websted.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor er vi, i videst muligt omfang efter dansk ret, ikke ansvarlige over for dig for nogle af de følgende forhold, hvad enten de måtte opstå på baggrund af et krav som følge af eller i forbindelse med brugen af dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, kontraktbrud, vildledning (bortset fra svigagtig vildledning), krænkelse af immaterielle rettigheder eller i henhold til lov eller på anden vis:

6.3.1  ethvert indirekte, specielt eller afledt tab,

6.3.2  ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af ændringer af indholdet på dette Websted udført af en uautoriseret tredjemand,

6.3.3  ethvert tab i forbindelse med forretning, data, profit, indtjening, goodwill, anvendelse eller forventede besparelser,

6.3.4  tab eller skader på dine eller tredjemands data eller journaler,

6.3.5  enhver handling, der anvendes som følge af brud på Bidragsstandarderne beskrevet i punkt 5.2 ovenfor, eller

6.3.6  enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser, der måtte opstå af årsager uden for vores rimelige kontrol, herunder enhver af følgende forhold: force majeure, regeringsvedtaget lovgivning, krig, brand, oversvømmelse, eksplosion eller civil opstand, fejl på informationsteknologi- eller telekommunikationsserviceydelser, tredjemands fejl (herunder manglende levering af data) samt strejker og andre fagretlige konflikter.

6.4  Med undtagelse af disse Brugsbetingelser, udelukker vi alle repræsentationer, forhold og garantier, direkte som indirekte (lovbestemte eller på anden vis) i det videst mulige omfang som tilladt efter loven.

6.5  Vi søger ikke at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig vedrørende:

6.5.1  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed,

6.5.2  svig eller svigagtig vildledning,

6.5.3  enhver ret i henhold til købeloven,

6.5.4  enhver ret og ethvert ansvar i henhold til forbrugeraftaleloven,

6.5.5  ethvert forhold, hvor det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

 1. Diverse

7.1  Disse Brugsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og kun domstolene i Danmark har enekompetence med hensyn til enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Brugsbetingelser. Dette pkt. 7.1 begrænser ikke nogen præceptiv national ret, som udspringer af en EU-medlemsstats lovgivning i tilfælde, hvor en forbruger er bosat i sådan EU-medlemsstat.

7.2  Hvis en bestemmelse i disse Brugsbetingelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve for en domstol, vil den blive udskilt fra resten af disse Brugsbetingelser, som forbliver intakt.

7.3  Ingen forsinkelse eller manglende påberåbelse af de beføjelser, rettigheder eller retsmidler som disse Brugsbetingelser opstiller, vil, så vidt muligt efter dansk ret, udgøre et afkald på disse. Ej heller vil en enkelt eller delvis påberåbelse af sådanne beføjelser, rettigheder eller retsmidler udelukke anden eller yderligere anvendelse af disse.   

7.4  Du bedes læse betingelserne for vores Fortrolighedspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af de personlige oplysninger, du opgiver, når du bruger Webstedet.

7.5  Konkurrencer eller andre salgsfremmende tiltag, som fra tid til anden gøres tilgængelige via dette Websted, kan også have særskilte betingelser og vilkår. Du skal læse og acceptere disse, før du indsender noget.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. DEFINITIONER

1.1 Ved brug af store forbogstaver i følgende ord, skal de forstås som anført nedenfor:

(a) Ordre: Deres bestilling af Varer via Hjemmesiden,

(b) Varer: de varer og/eller gavekort, som Vi sælger til Dem,

(c) Særlige Betingelser: alle yderligere betingelser som finder anvendelse på Deres Ordre, som meddelt af Os under ordreprocessen,

(d) Betingelser: nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og alle Særlige Betingelser,

(e) Hjemmeside: www.ghdhair.com, og

(f) Vi/Vores/Os: GHD Scandinavia ApS, CVR.nr. 28 49 77 92, som driver virksomhed under navnet ghd, Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

1.2 Når Vi bruger ordene “skriftligt” eller “på skrift” i Betingelserne, er dette også inklusiv e-mail medmindre Vi anfører andet.  

 1. VORES AFTALE MED DEM

2.1 Vi leverer Varer til Dem på de her anførte betingelser og vilkår.

2.2 Læs venligst Betingelserne nøje igennem og tjek, at Deres bestilling er korrekt, inden De indsender Ordren. Disse Betingelser informerer Dem om, hvem Vi er, hvordan Vi leverer Varer til Dem, hvordan De og Vi må ændre eller afslutte aftalen, hvordan det skal håndteres, hvis der opstår et problem samt anden vigtig information.

2.3 Indsendelse af en Ordre til Os skal anses for bindende. Efter indsendelsen af Deres Ordre vil De modtage en automatisk udsendt ordrebekræftelse  

2.5 Vi tildeler Ordren et ordrenummer og informerer Dem per e-mail herom. Det vil hjælpe Os, hvis De oplyser dette ordrenummer i al efterfølgende korrespondance vedrørende Ordren med Os. 

 1. ÆNDRINGER I EN ORDRE ELLER I BETINGELSERNE

3.1 Vi foretager muligvis ændringer i Betingelserne fra tid til anden, så De bør tjekke Betingelserne før De placerer en fremtidig Ordre.  

3.2 Såfremt De ønsker at annullere en Ordre, før den er blevet gennemført, bedes De venligst læse om Deres ret hertil under punkt 7.

 1. LEVERING

4.1 Bemærk venligst, at tidsplanen for levering og leveringsomkostningerne varierer afhængigt af tilgængeligheden af Varerne (inklusiv forudbestillinger) og Deres adresse. Se nærmere under ”Betaling og Levering” på hjemmesiden.

4.2 Levering af en Ordre anses for at være gennemført, når Vi leverer Varerne til den af Dem opgivne adresse. Risikoen for Varerne overgår til Dem ved levering.

4.3 Såfremt Vi ikke er I stand til at levere hele Ordren på én gang enten pga. driftsproblemer eller mangel på Varen, leverer Vi, med undtagelse af tilfælde, hvor Deres Ordre inkluderer en forudbestilling, Varerne successivt. Såfremt De ønsker, at få Varerne leveret successivt, kan De blive opkrævet yderligere leveringsgebyrer. Hver forsendelse skal anses for at udgøre en særskilt aftale underlagt Betingelserne. Såfremt en successiv forsendelse er forsinket eller mangelfuld, er De ikke berettiget til at annullere en anden successiv forsendelse.

4.5 Såfremt De efter et mislykket forsøg på levering til Dem ikke arrangerer ny levering eller afhenter Varerne ved et leveringsdepot, kontakter Vi Dem med yderligere instruktioner. Vi kan opkræve Dem for eventuelle omkostninger til opbevaring samt for yderligere leveringsomkostninger. Såfremt Vi til trods for Vores rimelige bestræbelser ikke kan komme i kontakt med Dem eller omarrangere levering eller afhentning, kan Vi ophæve aftalen, og bestemmelsen i punkt 12.2 vil dermed finde anvendelse.    

4.6 På tidspunktet for levering bedes De kontrollere Varerne og sammenholde disse med følgesedlen eller ved gavekort: e-mailen. Såfremt der er uoverensstemmelser, eller en Vare er beskadiget, bedes De kontakte Os som specificeret i punkt 13 så hurtigt som muligt. Hvis der er uoverensstemmelser med Deres Ordre, vil Vi bede Dem om at returnere Varen til Os i ubrugt stand og i original emballage, som bør være ubeskadiget. De skal informere Os om eventuelle skader på Varen inden for 7 dage. Sker dette ikke, vil Varerne blive anset for korrekt leveret uden nogen mangler. Dette gælder dog ikke for mangler, som De ikke ved en rimelig undersøgelse af Varerne har kunnet opdage.

4.7 Såfremt levering af Ordren skal ske til en dansk adresse, og De ikke har modtaget Deres Ordre inden 7 dage efter datoen for indsendelsen af Deres Ordre , bedes De kontakte Os som specificeret i punkt 13. Internationale leveringer kan tage længere tid.

4.8 Ved forsinket levering af Varerne har De ifølge dansk ret en række juridiske rettigheder. Selvom Vores standard leveringsservice normalt tager 7 dage fra afsendelse fra varelageret til levering af Varerne, er Vi juridisk forpligtede til at levere Varerne uden ugrundet ophold og senest 30 dage efter datoen for indleveringen af Deres bestilling. Såfremt Vi ikke opfylder Vores forpligtelse inden for denne tidsramme, eller enhver anden aftalt tidsramme efter aftale med Dem, har De ret til at afbestille Deres Ordre for enhver af Varerne eller afvise Varer, som er blevet leveret ved at kontakte kundeservice som specificeret i punkt 13. Såfremt Vi har leveret nogle af Varerne til Dem, skal De sende dem tilbage til Os i ubrugt stand og i deres originale, ubeskadigede emballage. Venligst kontakt kundeservice som specificeret i punkt 13, således at de kan sende et returlabel, så Vi kan afholde udgifterne til postforsendelsen. Efter afbestillingen (og tilbagelevering af allerede leverede Varer) vil Vi refundere enhver betaling fra Dem til Os for de afbestilte Varer og deres forsendelse. Bestemmelserne i punkt 11 vil finde anvendelse, hvor Varerne var en del af et tilbud.

 1. DERES RET TIL AT OPHÆVE AFTALEN

5.1 Deres rettigheder ved ophævelse af aftalen afhænger af, hvad De har købt, hvorvidt der er noget galt med Varen, og hvornår De bestemmer Dem for at ophæve aftalen. Det vil sige:

(a) er den Vare, De har købt, behæftet med fejl og mangler, kan De have en juridisk ret til at ophæve aftalen (eller til at få Varen repareret eller erstattet eller til at få tilbagebetalt en del af købesummen), se hertil punkt 6;

(b) har vi gjort noget eller oplyst Dem om noget, som Vi har tænkt at gøre, se hertil punkt 5.2, kan De også have en ret til at ophæve aftalen; eller

(c) har De ombestemt Dem om varen, se hertil punkt 7, her har De i visse tilfælde mulighed for at få refunderet købesummen, såfremt De er inden for fortrydelsesperioden, dog kan der ske reduktion, og De skal betale udgifterne for tilbagelevering af Varerne.

5.2 Ophæves aftalen af en af årsagerne oplistet i punkt 5.2 (a) til (c) nedenfor, ophører aftalen med øjeblikkelig virkning, og Vi vil refundere det fulde beløb for alle Varer, som ikke er blevet leveret, og De kan også være berettiget til kompensation. Disse årsager er:

(a) Vi har  orienteret Dem om fejl i prisen eller beskrivelsen af Varen, De har bestilt, og De ønsker ikke at gennemføre købet;

(b) der er risiko for, at levering af Varerne vil blive væsentligt forsinket på grund af udefrakommende begivenheder uden for Vores kontrol; eller

(c) De har en juridisk ret til at ophæve aftalen på grund af noget, Vi har gjort forkert (inklusiv for sen levering (se punkt 4.8)) i hvilket tilfælde De vil skulle tilbagelevere Varen til Os, og Vi vil betale udgifterne til forsendelse for Dem (kontakt venligst kundeservice, som specificeret i punkt 13 for en returlabel).

5.3 Hvis De ønsker at opsige eller ophæve aftalen af en af de årsager, der er oplistet i punkt 5.1, skal De oplyse Os om det ved at kontakte kundeservice som specificeret i punkt 13. Hvis De har ombestemt dem og ønsker at fortryde i medfør af punkt 7, kan De bruge den blanket, der er omtalt i punkt 7.1. Hvis De opsiger eller ophæver aftalen efter Varerne er blevet afsendt til Dem, skal De returnere dem til Os. Punkt 6 og 7 indeholder mere information om, hvordan Varer skal returneres, og hvem der er ansvarlig for at betale omkostningerne herved.

 1. PROBLEMER MED VARERNE

6.1 Vi er pålagt en juridisk forpligtelse til at levere Varer, som er i overensstemmelse med det aftalte. Nedenfor finder De et sammendrag af de centrale juridiske rettigheder, som De som køber har ved køb af Varen. Intet i Betingelserne vil påvirke Deres juridiske rettigheder efter lovgivningen.

Sammendrag af centrale rettigheder

Dette er et sammendrag af Deres centrale rettigheder. Disse er underlagt visse undtagelser.

Aftalen er omfattet af købelovens regler om mangler.

Se også punkt 7 om Deres fortrydelsesret.               

6.2 Ønsker De at udøve nogen juridisk rettigheder, som De måtte have til at afvise Varer, skal disse varer sendes tilbage til Os. Vi betaler enhver forsendelsesomkostning. Kontakt venligst kundeservice, som specificeret i punkt 13 for et returlabel.  

6.3 Udover Deres juridiske rettigheder angivet i punkt 6.1 ovenfor, garanterer vi i relation til nogle Varer, at Varerne ved levering og i den nedenfor angivne periode ikke lider af væsentlige mangler. Denne garanti gælder dog ikke for tilfælde som beskrevet under punkt

6.4. Forudsat, at De kontakter Os på +45 33 11 91 11 inden for den relevante

garantiperiode og inden for rimelig tid efter opdagelsen af, at Varen ikke overholder garantien (gerne med så mange oplysninger fra Dem som muligt), og De returnerer den pågældende Vare til os, vil Vi (efter vores valg) enten reparere eller erstatte den defekte Vare eller refundere det fulde beløb for den defekte Vare.

Vare

Garantiperiode (fra levering)

Platinum+ glattejern

3 år

 

6.4 Denne garanti omfatter ikke mangler ved Varer som følge af:

(a) normal slitage;

(b) forsætlig skade, unormal opbevaring eller brugsforhold, uheld, uagtsomhed fra Deres eller tredjemands side,

(c) såfremt De ikke bruger Varen I overensstemmelse med brugsvejledningen, og

(d) en ændring eller reparation af Dem eller tredjemand.

6.5 Denne Garanti gælder i tillæg til Deres lovbestemte rettigheder ved mangelfulde Varer.

 1. FORTRYDELSESRET

7.1 Vi opererer med 21 dages fortrydelsesret, der giver Dem ret til at fortryde Deres køb af alle Varer købt under en Ordre. De kan også fortryde Deres køb af enkelte Vare under en Ordre, såfremt disse Varer er ubrugte. Fortrydelsesretten omfatter ikke Varer, der er personligt udviklet til Dem. De kan udnytte fortrydelsesretten på et hvilket som helst tidspunkt fra det tidspunkt, De har indsendt Deres Ordre og indtil 21 dage efter, at De har modtaget Varerne. Såfremt De ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal De:

(a) informere Os ved at kontakte kundeservice per telefon, ved brev eller ved kontaktformular på hjemmesiden (alle kontaktoplysninger er specificeret i punkt 13) eller ved at udskrive fortrydelsesformularen på Vores hjemmeside og sende den til Os på adressen angivet på formularen;

(b) oplyse detaljer om, hvilken/hvilke Vare(r) De har købt, hvornår De har bestilt eller modtaget Varen samt Deres navn og adresse, og

(c) derefter returnere Varen (/Varerne) til os inden for 14 dage efter, at De har meddelt os, at De vil udnytte fortrydelsesretten.

Vi refunderer den betalte købesum for Varen, inklusiv leveringsomkostninger, ved samme betalingsmiddel som blev anvendt, da De betalte for Varen. Dog kan Vi lave en reduktion i prisen som fastsat nedenfor. Refundering af beløbet vil ske inden for 14 dage fra den dato, hvor Vi modtager Varerne fra Dem eller inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor De leverer bevis for forsendelsen af Varerne til os.

7.2 De skal betale omkostningerne forbundet med returnering af Varerne. For en ordens skyld bemærkes, at såfremt De ikke returnerer Varer under fortrydelsesretten, men returnerer Varer på grund af mangler eller som savner egenskaber, som må anses for tilsikrede, som beskrevet i punkt 6.1, eller hvis De opsiger aftalen i overensstemmelse med punkt 5.2, betaler Vi udgifterne til returnering.

7.3 Hvis De udøver Deres ret til at fortryde under dette punkt 7:

(a) Må Vi reducere din refusion af købesummen (eksklusiv leveringsomkostninger) for at afspejle enhver reducering af Varens værdi (inklusiv emballage), såfremt dette skyldes Deres håndtering af Varen på en måde, som har medført en forringelse af varens værdi. Bemærk venligst at reduktionen i pris kan være helt op til den oprindelige pris for Varen. I den forbindelse gør Vi opmærksom på, at såfremt De har haft taget Varen i brug, kan Vi ikke videresælge den, og værdien af Varen vil derfor være DKK 0. Bemærk venligst også, at Vores emballage er værdifuld, og værdien af Varen vil blive væsentligt forringet, hvis emballagen er ødelagt. Såfremt Vi refunderer købesummen, førend Vi har haft mulighed for at undersøge Varerne, og Vi på et senere tidspunkt opdager, at De har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal De betale Os et passende beløb.

(b) Refusion af leveringsomkostninger, jf. punkt 7.1, kan maksimalt udgøre prisen for den mindst omkostningsfulde leveringsmetode, som Vi tilbyder. For eksempel hvis Vi tilbyder levering af en Vare inden for 3-5 dage til én pris, men De vælger levering indenfor 24 timer til en højere pris, vil Vi refundere, hvad De ville have skullet betale for den billigste leveringsmetode.

7.4 Bemærk venligst at dette punkt afspejler Vores fortrydelsesret tilbudt til Vores danske kunder, som er mere generøs end Deres juridiske rettigheder efter Forbrugeraftaleloven, hvorefter De har en 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten i dette punkt 7 påvirker ikke Deres juridiske rettigheder i relation til Varer med mangler, se hertil punkt 6.1.   

 1. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Varerne er prisen indikeret på bestillingssiden, når De placerer Deres Ordre. Vi foretager enhver rimelige foranstaltning for at sikre, at den oplyste pris er korrekt. Se dog punkt 8.3 om, hvad der sker, hvis Vi opdager en fejl i prisen på Varen, som De bestiller, eller i et kampagnetilbud gældende for Deres Ordre. Vores priser kan til enhver tid ændre sig, men prisændringer vil ikke påvirke allerede afgivne Ordrer.

8.2 Alle priser er inklusiv moms. Måtte momssatsen ændre sig mellem afgivelsen af Deres ordre og levering af Varerne, vil Vi justere momsen, som De skal betale, medmindre betaling allerede er sket fuldt ud, inden ændringen i momssatsen træder i kraft.

8.3 Det er altid muligt til trods for, at Vi gør vores bedste for at undgå det, at nogle af Vores Varer kan være angivet med en forkert pris eller en forkert rabat. Vi tjekker normalt priser og tilbud, førend Vi accepterer Deres Ordre således, at Vi, hvor Varens korrekte pris (fratrukket en eventuel rabat) på ordredatoen var lavere end Vores oplyste pris, nøjes med at trække den lavere pris. Var Varens korrekte pris (fratrukket en eventuel rabat) på ordredatoen højere end prisen givet til Dem, kontakter Vi Dem for at få Deres instruktioner, inden Vi afsender Ordren. Kommer vi til at afsende Deres Ordre, selvom der har været en åbenlys fejl i prisen, som nemt kunne være opdaget af Dem som en fejl i prisen, kan Vi ophæve aftalen, refundere enhver købesum allerede betalt og kræve Varen returneret fra Dem.

8.4 Afhængigt af den valgte leveringsmetode kan priserne på Varer være eksklusiv leveringomkostninger, som vil blive tilføjet købesummen. Se nærmere under ”Betaling & Levering” på hjemmesiden.  

8.5 Betaling skal ske med kredit- eller hævekort eller - ved brug af Paypal - en metode accepteret af Paypal. Beløbet vil blive trukket, når Vi afsender Varerne. Dog kan Vi reservere betaling på Deres konto (inklusiv Deres Paypal-konto), når De placerer Deres Ordre.

 1. VORES ANSVAR OVER FOR DEM

9.1 Såfremt Vi ikke overholder Betingelserne, er Vi ansvarlige for påregneligt tab eller skade De måtte lide som følge heraf, i hvert tilfælde med et beløb op til værdien af den pågældende Ordre, men Vi er ikke ansvarlige for uforudselige tab eller skade. Tab eller skade er påregneligt, såfremt det var en indlysende konsekvens af Vores overtrædelse,  eller såfremt det var overvejet af Dem og Os på tidspunktet for aftaleindgåelsen.

9.2 Vi fraskriver os ikke noget ansvar, hvor det ikke er muligt efter lovgivningen. Dette gælder blandt andet også vores ansvar ved død og personlig skade forårsaget af Vores, Vores medarbejderes eller vores agenters eller underleverandørers uagtsomhed, Vores ansvar for svig eller svigagtig adfærd, eller vores ansvar for mangler efter købeloven.

9.3 Vi er ikke ansvarlige for virksomheders tab. Vi leverer udelukkes Varerne til privat husholdningsbrug. Såfremt De bruger Varerne kommercielt, i erhvervsmæssig sammenhæng eller til videresalg har Vi intet ansvar over for Dem for driftstab, ordretab, driftsforstyrrelse eller tab af forretningsmuligheder.  

 1. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

10.1 Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser uden for Vores kontrol. Bliver levering af Varerne forsinket af en begivenhed uden for vores kontrol, vil Vi kontakte Dem så hurtigt som muligt for at informere Dem om dette, og Vi vil tage de nødvendige skridt for at minimere forsinkelsen. Såfremt Vi gør dette, er Vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af en sådan begivenhed, men er der en risiko for en væsentlig forsinkelse, kan De kontakte Os for at ophæve aftalen og modtage refusion for enhver Vare, de allerede har betalt for men ikke har modtaget.

 1. KAMPAGNER

11.1 Vilkårene under dette punkt 11 finder anvendelse på alle Vores tilbud og kampagner og skal derfor læses af Dem i sammenhæng med det specifikke tilbud. Hvor ordlyden på et bestemt tilbud fraviger fra dette punkt 11, er det ordlyden i det specifikke tilbud, der er gældende.

11.2 Kampagner, rabatter eller rabatkoder, som kan indløses på hjemmesiden, kan ikke bruges sammen med et andet tilbud eller til at købe gavekort.  

11.3 Der kan kun bruges én rabatkode per Ordre.

11.4 En rabatkode kan ikke anvendes på en Ordre efter Ordren er afgivet.

11.5 Rabatter finder ikke anvendelse på leveringsomkostninger, medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

11.6 Såfremt De returnerer en Vare og får refunderet købesummen, ligegyldigt af hvilken årsag, vil det refunderede beløb udgøre det betalte beløb, men således at et eventuelt anvendt tilbud tages i betragtning. Er den returnerede Vare købt ved eksempelvis et mængde- eller kombinationstilbud betyder dette, at De vil komme til at betale fuld pris for eventuelle Varer omfattet af tilbuddet, som De måtte vælge at beholde, og miste fordelen ved tilbuddet.

11.7 Modtager De som følge af Deres brug af et tilbud en gratis gave med Deres Ordre, skal De returnere den gratis gave, såfremt De returnerer den/de Vare(r), der gjorde Dem berettiget til den gratis gave. Modtager De som følge af Deres brug af et tilbud en Vare gratis eller til nedsat pris, fordi De købte en særlig Vare, som udløste dette, skal De returnere denne gratis Vare eller den rabat, de har modtaget på Varen, når De returnerer den særlige Vare, som udløste rabatten eller gaven.

 1. VORES OPHÆVELSE

12.1 Vi må på ethvert tidspunkt skriftligt ophæve aftalen med Dem (eller hvor nedenstående punkt (d) eller (e) finder anvendelse, give Dem valget mellem at få refunderet købesummen eller modtage en alternativ Vare), hvis:

(a) De ikke betaler en forfalden betaling til Os;

(b) De ikke inden for rimelig tid tillader os at levere Varerne til dig;

(c) Vi bliver opmærksomme på, eller har begrundet mistanke om, at De overtræder eller har overtrådt Betingelserne;

(d) Varen bliver utilgængelig; eller

(e) en begivenhed uden for vores kontrol (som specificeret i punkt 10) sker.

12.2 Ophæver Vi aftalen i en af de ovenfor oplistede situationer i punkt 12.1 refunderer Vi forudbetalte beløb for Varer, som Vi endnu ikke har leveret (eller frigiver ethvert reserveret beløb på din konto). Såfremt Vi hæver aftalen på grund af en situation som beskrevet i punkt 12.1 (c), kan Vi fratrække eller kræve en rimelig kompensation fra Dem for de nettoudgifter, Vi forventeligt vil pådrage os som et resultat af Deres overtrædelse af Betingelserne. 

 1. INFORMATION OM OS OG KONTAKTOPLYSNINGER

13.1 Vi er et selskab beliggende i Danmark og Vores registrerede adresse er Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Danmark. Vores CVR-nr. er 28 49 77 92   

13.2 Såfremt De måtte have nogen spørgsmål eller klager, bedes De venligst kontakte Os. De kan kontakte Os ved at ringe til Vores kundeservice team på telefonnummer +45 8611 9902 eller per e-mail ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden.

13.3 Skulle De ønske, at kontakte Os skriftligt, eller såfremt et punkt i Betingelserne kræver dette, kan De kontakte Os via kontaktformularen på Hjemmesiden, ved fysisk aflevering eller brev til adressen, som fremgår under punkt 13.1. Vi bekræfter skriftligt, når Vi har modtaget Deres henvendelse. Såfremt Vi skal kontakte Dem eller give Dem skriftlig meddelelse, vil Vi gøre dette ved e-mail, fysisk aflevering eller pr. brev til adressen De har oplyst Os i Ordren.   

 1. BRUG AF PERSONLIG INFORMATION

Vi vil bruge den personlige information, De giver Os i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, som fremgår af Vores hjemmeside.

 1. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

15.1 De kan kun overdrage Deres rettigheder og forpligtelser I henhold til disse Betingelser til en tredjepart, såfremt Vi giver skriftligt samtykke.  

15.2 Denne aftale er mellem Dem og Os. Ingen andre har ret til at håndhæve nogen af bBetingelserne.

15.3 Hvert punkt i Betingelserne fungerer separat af hinanden. Såfremt en domstol eller relevant offentlig myndighed bestemmer at et punkt er ulovligt, skal de tilbageværende bestemmelser forblive i kraft.

15.4 Såfremt Vi ikke insisterer på, at De opfylder Deres forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis Vi ikke håndhæver Vores rettigheder overfor Dem, eller såfremt Vi forsinkes i håndhævelsen, betyder dette ikke, at De ikke er forpligtet til at overholde Deres forpligtelser, og det vil ikke forhindrer os i på et senere tidspunkt at foretage de nødvendige skridt over for Dem. For eksempel hvis De ikke betaler, og Vi ikke anmoder om betalingen, men leverer Varerne til Dem, kan Vi stadig kræve, at De betaler købesummen på et senere tidspunkt.

15.5 Ønsker De at indlevere en klage, bedes De sende en e-mail til customer-care@ghdhair.com

15.6 Du kan også vælge at indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@matas.dk.

Cookies og andre web-teknologier

Når du besøger www.ghdhair.com ("site"), interagerer med sociale medier eller reklamer og indhold fra tredjeparts websites (tilsammen “indhold”) eller med os digitalt, så indsamler vi automatisk bestemt information fra din computer, tablet eller mobiltelefon (en “enhed”). Vi placerer små datafiler på din enhed, også kendt som (”cookies”), indsamler og bruger personlig information om dig, inklusive for at levere interessebaseret direkte annoncering. I nogle lande, inklusive lande i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, anses denne information som personlig information under gældende databeskyttelseslove.

Specifikt kan den information, vi indsamler fra dig automatisk, inkludere information såsom din IP-adresse, enhedstype (dvs. mærke og model), unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, tidszoneindstillinger, omtrentlig geografisk placering (eks. lokation på land- eller byniveau) og anden teknisk information.

 

Vi kan også indsamle information om, hvordan din enhed interagerer med os, inklusive sider tilgået og klikkede links, hvordan du navigerer til og fra vores sites og vores indhold (såsom hvordan du scroller på vores sites og vores indhold, hvilke dele du klikker på, og hvor længe du er på hver side), dine præferencer, de produkter og/eller servicer, som du har set eller søgt efter, nedbrud og fejl i download og svartider.

 

Når du: (i) logger ind på vores site via en social site eller andre websites, (ii) tilgår social site via vores site eller andre websites, og/eller (iii) sender indhold til sociale sites eller andre websites via vores site, at den sociale site eller andre websites kan bruge cookies og lignende teknologier for at indsamle data om brugeradfærd med henblik på egen formål. Brugen af cookies er i overensstemmelse med denne tredjeparts egen cookie-politik, som vi ikke har nogen kontrol over. Se venligst afsnittet ”Hvad nu hvis jeg tilgår eller bruger en social netværksside eller et offentligt forum via en site?” i vores databeskyttelsesmeddelelse for yderligere information.

 

Se venligst vores databeskyttelsesmeddelelse for mere information om hvordan vi bruger din personlige information, hvordan du kan kontakte os og dine personlige rettigheder.

 

Hvordan kan du ændre dine indstillinger?

 

Ved dit første besøg på siten vil du blive anmodet om at ”acceptere” brugen af cookies på siten for alle sitebesøg i et pop-up-beskedfelt. Din brug vil anses for at være accept af brugen af cookies, hvis du fortsætter med at bruge siten.

 

Du kan deaktivere brugen af cookies på et hvilket som helst tidspunkt ved at følge instruktionerne i linkene nedenfor i forhold til din browser:

Vær opmærksom på, at deaktivering af cookies i en browser, enhed eller app ikke nødvendigvis betyder at du har deaktiveret brugen af cookies i alle dine browsere, enheder eller apps. Data indsamlet via cookies kan blive kombineret med data fra andre websites, mobile applikationer og kilder.

 

Du kan ændre dine cookie-indstillinger, hvis du ikke længere ønsker at se tilpasset annoncering. Ydermere lader nogle tredjepartssites dig stoppe med at se annoncer fra specifikke annoncører på det site, så du bør også tjekke dine indstillinger på de websites.

 

 

Hvordan bruger vi den information, vi indsamler om dig ved hjælp af cookies?

Vi bruger cookies til at:

 • placere annoncering for vores produkter på andre eksterne sites. Vi gør det ved at tillade tredjepart såsom Google og Adserve at placere cookie på vores site, som giver dem mulighed for at identificere dit besøg på vores site og dine præferencer, når du er der, og dine følgende besøg på tredjeparts-websites indenfor deres annonceringsnetværk. Dette giver os mulighed for at levere tilpasset annoncering til dig på disse tredjeparts-websites baseret på den information, vi har indsamlet om dine interesser, mens du besøgte vores site.
 • hjælpe siten med at fungere korrekt og sikre, at  ”tilføj kurv”, navigering og lande-site-indstillinger bibeholdes.
 • overvåge sitens ydeevne for at sikre, at vi leverer en hurtig browseroplevelse.
 • give dig mulighed for at dele indhold med dine sociale netværk, udtrykke din interesse i indhold og forbinde dig med dine sociale netværk.
 • give os mulighed for anonymt at indsamle data om sitens bruge for at hjælpe med at forbedre brugervenligheden, indholdet og oplevelsen af siten. Dette inkluderer siteanalyse-cookie såsom Google Analytics. Vi bruger også Google Analytics til at indsamle information om dine online aktiviteter på siten, såsom de websider du besøger, de links du klikker på, og de søgninger du udfører på siten.  Vi bruger informationen til at sammensætte rapporter og hjælpe os med at forbedre siten. Cookies indsamler information i et anonymt format, inklusive antallet af besøgende på siten, hvor de besøgende kom til siten fra og siderne de besøgte.  For flere oplysninger om den information, der indsamles med Google Analytics, se venligst http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html
 • vurdere tredjeparts konvertering ved at give os mulighed for at indsamle data anonymt om hvordan vores annoncering fungerer.
 • vi bruger din personlige information på hele siten for at levere en problemfri brugeroplevelse, for at levere en personlig tilpasset service.
 • til tilpasset annoncering bruger vi eller tredjepartsleverandører din personlige information til at give dig tilpassede annoncer på tredjepartssites, inklusive sociale sites. Disse reklamer er enten: (i) ”kontekstuelle” (hvilket betyder, at de præsenteres på grund af det website, som du kigger på), eller (ii) ”adfærdsannoncering” eller ”interessebaseret annoncering” (dvs. hvor annoncer vises for dig baseret på dine interesser, som vi har fortolket fra din information inklusive demografiske, geografiske og interessebaserede data). Vi kan bruge tilpasset annoncering for specifikt at inkludere eller ekskludere enkeltpersoner, der har tilmeldt sig vores produkter og servicer for at sikre, at du modtager information om de produkter eller servicer, som er mest relevante for dig. For at gøre dette vil vi muligvis spore din browsing-aktivitet på tværs af forskellige websites, forskellige enheder og/eller forskellige applikationer. Vi kan matche din browsing-aktivitet på en enhed, såsom din mobiltelefon, med din browsing-aktivitet på en anden enhed, såsom din tablet, for at sikre, at vores annoncering er tilpasset til dig.

 

 

 

Hvilke cookies bruger vi normalt?

Category

Supplier

Cookie Type

Cookie Name

Duration

Description

Site Functionality

ghdhair.com

First Party

profile-view

Persistent

These cookies help the site to function correctly, ensuring add to basket, navigation and country site settings are maintained

 

 

 

ghdStore

Persistent

 

 

 

JSESSIONID

Session

 

 

 

ROUTEID

Session

 

 

 

X-Mapping-fjhppofk

Session

System Performance

ghdhair.com

First Party

NREUM

Session

These cookies monitor the site's performance, to ensure we're delivering a fast browsing experience

 

New Relic

Third Party

JSESSIONID

Session

Social Media

Add This

First Party

_atshc

Session

These cookies are set by Social Media sites, which allow you to share content with your social networks, express interest in content and connect with your social media networks

 

 

Third Party

uit

Persistent

 

 

 

loc

Persistent

 

 

 

dt

Persistent

 

 

 

di

Persistent

 

 

 

uid

Persistent

 

 

 

uvc

Persistent

 

 

 

psc

Persistent

 

 

 

ssc

Persistent

 

 

 

sshs

Persistent

 

 

 

ssh

Persistent

 

 

 

Coyote-2-a0f0083

Session

 

Facebook

First Party

fbm_150865661654892

Session

 

 

 

fbsr_150865661654892

Session

 

 

Third Party

datr

Session

 

 

 

lu

Session

 

 

 

locale

Session

 

 

 

c_user

Session

 

 

 

csm

Session

 

 

 

s

Session

 

 

 

xs

Session

 

 

 

lsd

Session

 

 

 

reg_fb_gate

Session

 

 

 

reg_fb_ref

Session

 

Twitter

Third Party

__utma

Persistent

 

 

 

__utmb

30 mins

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

guest_id

Persistent

 

 

 

pid

Persistent

 

 

 

twll

Persistent

 

 

 

k

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

 

 

_twitter_sess

Session

 

 

 

auth_token

Session

 

 

 

auth_token_session

Session

 

 

 

secure_session

Session

 

 

 

twid

Session

 

 

 

lang

Session

 

 

 

original_referer

Session

Site Analytics

Google Analytics

First Party

_utma

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about site usage to help improve the usability, content and experience of the website

 

 

 

__utmb

30 Mins

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

__utmc

Session

 

In-house Analytics

First Party

ghdExternalCampaign

1 Hour

 

 

 

ghdInternalCampaign

1 Hour

 

Visual Website Optimiser

First Party

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

vis_opt_s

Session

 

 

Third Party

__ar_v4

Persistent

 

 

 

__utma

Persistent

 

 

 

__utmv

Persistent

 

 

 

__utmz

Persistent

 

 

 

_jsuid

Session

 

 

 

_vis_opt_exp_***

Persistent

 

 

 

_vis_opt_s

Session

Third Party Conversion

Affiliate Window

First Party

_aw_m_2526

Persistent

These cookies allow us to collect anonymous data about how our marketing is performing, so we can ensure marketing budgets are apportioned to the correct channels

 

 

Third Party

aw2526

Persistent

 

Bing

Third Party

MUID

Persistent

 

 

 

AA002

Persistent

 

Doubleclick

Third Party

_drt_

Persistent

 

 

 

id

Persistent

 

Google

Third Party

Conversion

Persistent

 

OneFeed

Third Party

user

Persistent

 

Yahoo

First Party

ysm_***

Session

 

SaleCycle

Third Party

lscache-scls::machine_guid

1 day

Bruges til at spore brugen af hjemmesiden for at forstå hvilke produkter og tjenester som er af interesse for dig, og til at samle personlig information ind, for eksempel navn, e-mailadresse, telefonnummer og en unik identifikator knyttet til din enhed. Denne information bruges til at hjælpe dig i købsprosessen, kontakte dig fra tid til anden (via e-mail) eller til at tilpasse annoncering som vises til dig online.

Venligst se SaleCycle Service Privacy Notice for mere information om cookies og lignende teknologi som benyttes af SaleCycle (http://www.salecycle.com/service-privacy-notice/)

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

1 day

 

 

Third Party

lscache-scls::session_id_{APIKEY}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::state_{SSESSIONID}

30 minutes

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_guid

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::machine_id

24 Months

 

 

Third Party

lscache-scls::{APIKEY}-persisted

24 Months

 


 

Slavery and Human Trafficking Statement

Introduction from the CEO

As a business we are proud of the steps we have taken to combat slavery and human trafficking in our supply chains and are committed to continuing to take a robust approach to this issue.

We regard slavery and human trafficking as a serious abuse of an individual's freedoms and rights and will not tolerate such abuse, whether in our direct operations, our indirect operations or in our supply chain.

Our Business

We design, manufacture and distribute hair styling products and we are a part of the ghd Group. Our ultimate parent company is Coty Inc, a US company listed on the New York Stock Exchange. ghd has over 700 employees worldwide and operates in countries throughout the world.

Organisation's Structure

 1. Executive Board;
 2. New Product Development;
 3. Marketing;
 4. Logistics;
 5. Manufacturing;
 6. Quality;
 7. People;
 8. Finance;
 9. Legal;
 10. IT;
 11. Digital;
 12. Procurement.

Our Supply Chain

Our supply chain includes outsourced manufacturers based in Europe and the Far East together with specialist component suppliers located throughout the world.

Our Policy on Slavery and Human Trafficking

We are committed to ensuring that there is no slavery or human trafficking in our supply chains or in any part of our business. Our policies reflect our commitment to acting ethically and with integrity in all our business relationships and to implementing and enforcing effective systems and controls to ensure slavery and human trafficking is not taking place anywhere in our supply chain.

Due Diligence Processes for Slavery and Human Trafficking

As part of our initiative to identify and mitigate risk we ensure that all of our key suppliers are regularly audited to ensure adherence to our policies, this is undertaken both on site and remotely using our in house quality team.

We have in place systems to:

 1. identify and assess potential risk areas in our supply chains;
 2. mitigate the risk of slavery and human trafficking occurring in our supply chains;
 3. monitor potential risk areas in our supply chains;
 4. protect whistle blowers.

Supplier Adherence to Our Values and Ethics

We adopt a zero tolerance approach to slavery and human trafficking and to ensure all those in our supply chain comply with our values we have a quality compliance programme in place. This programme includes regular supplier assessments to ensure adherence to these requirements.

Our Effectiveness in Combating Slavery and Human Trafficking

We ask each of our key suppliers to complete a questionnaire to enable us to understand their operating practices. We seek full compliance with our policies, particularly in relation to labour matters. To ensure continuing adherence to our policies on an annual basis a selection of suppliers are then audited. Should deficiencies be identified at any point we insist that an improvement programme to be put in place.

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes our Group's slavery and human trafficking statement.

Jeroen Temmerman

CEO

ghd

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Obligatoriske oplysninger
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.