GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

 THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

Vilkår og betingelser


Senest opdateret: Februar 2017

Indledning

Dette websted www.ghdhair.com, herunder ethvert diskussionsforum på webstedet (“Websted”) drives af Jemella Limited (handelsnavn ”ghd”), en virksomhed inkorporeret i England og Wales (registreringsnummer 04115691) med registreret adresse på Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, og GHD Scandinavia ApS, en virksomhed inkorporeret i Denmark med registreringsnummer 28497792 med registreret adresse på Skanderborgvej 234, 1. th., 8260 Viby J, (samlet kaldet “ghd” eller “vi/os/vores”). ghd kan kontaktes på den ovenstående adresse.

Vi er glade for din interesse i produkterne og serviceydelserne på Webstedet og dine besøg på Webstedet.

Aftale

Brug af Webstedet

Hvis du har spørgsmål vedrørende Webstedet eller til oplysninger eller materiale, der findes på Webstedet, bedes du kontakte os via e-mail på ghd-online@ghdhair.com eller på telefon 86119902 .

Brug af Webstedet er underlagt disse Brugsbetingelser, der fastlægger de grundlæggende regler for din anvendelse af Webstedet. Du bedes læse Brugsbetingelserne grundigt, da du ved at bruge Webstedet accepterer at overholde Brugsbetingelserne. Hvis du ikke kan acceptere Brugsbetingelserne, bedes du undlade at anvende Webstedet.

Brugsbetingelser

 1. Ændring

1.1 Vi kan fra tid til anden ændre, redigere, slette eller revidere indholdet på dette Websted, herunder Brugsbetingelserne. Du bedes tjekke denne side for at se, om der er foretaget ændringer i Brugsbetingelserne. Din brug af dette Websted efter der er foretaget en ændring, udgør din accept af de ændrede Brugsbetingelser.

1.2 Vi indestår ikke for, at Webstedet eller nogen side eller noget indhold på Webstedet altid vil være tilgængeligt eller uafbrudt. Vi kan også til enhver tid uden varsel trække Webstedet tilbage eller begrænse det eller nogen del deraf.

 1. Salgsbetingelser, registrering, konti og kodeord

2.1  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for salg af varer via Webstedet. Sådant salg er underlagt vores Salgsbetingelser, som kan tilgås ved anvendelse af ”Vilkår og betingelser” fanebladet på toppen af denne side.

2.2  Adgang til visse serviceydelser på Webstedet kan kræve, at du registrerer dig og opretter en konto. Du bedes sørge for, at de oplysninger, du opgiver ved registreringen eller til enhver anden tid, er fuldstændige og nøjagtige, og du bedes straks oplyse os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du har opgivet ved registreringen. Du kan ikke oprette en konto, hvis du er under 16 år.

2.3  Når du registrerer dig for at oprette en konto på Webstedet, bliver du bedt om at angive et kodeord. Du accepterer at være ansvarlig for at holde dine kontooplysninger og kodeord hemmeligt og at begrænse adgangen til din computer for at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du indvilliger i straks at informere os, hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger eller kodeord er gået tabt, eller hvis de vil kunne blive brugt på en uautoriseret måde. Du kan til enhver tid klikke her, hvis du vil nulstille dit kodeord. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto eller med dit kodeord, og med forbehold for punkt ‎6.5 kan vi ikke holdes ansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for noget tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med din manglende overholdelse af dette afsnit af Brugsbetingelserne.

2.4  Vi forbeholder os til enhver tid retten til midlertidigt eller permanent at inddrage din brugsret til Webstedet, uanset årsag, uden forudgående varsel.

 1.  Immaterielle rettigheder

3.1  Vi ejer eller er licenstagere i forhold til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, databaserettigheder, varemærker og øvrige immaterielle rettigheder til dette Websted samt til det materiale, der offentliggøres på Webstedet. Din brug af Webstedet giver dig ingen rettigheder i forhold til vores eller tredjemands immaterielle rettigheder. Der tages forbehold for alle sådanne rettigheder der ikke er udtrykkeligt oplistet.

3.2  Du må udelukkende gå ind på dette Websted for at deltage på Webstedet eller komme med Bidrag (som defineret nedenfor) eller for at bestille varer. Enhver anden anvendelse er forbudt, medmindre andet skriftligt er aftalt med os. Du indvilliger i ikke at ændre eller slette meddelelser vedrørende ejerskab fra materiale, du måtte downloade eller udskrive fra Webstedet.

3.3  Du må ikke ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, afbillede, reproducere, genudgive, opslå, sende eller sælge noget indhold eller nogen immateriel rettighed, der måtte optræde på dette Websted.

3.4  Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af dette Websted i strid med disse Brugsbetingelser, inddrages dine rettigheder til at anvende Webstedet øjeblikkeligt, og du skal efter eget valg returnere eller ødelægge alle kopier af sådant produceret materiale.

 1. Links til tredjemands websteder og begrænsninger

4.1  Brug af tredjemands websteder foregår udelukkende på eget ansvar. Links på Webstedet vil føre dig til andre websteder, som ikke er underlagt vores kontrol, og vi påtager os intet ansvar for indholdet af noget websted, der linkes til, eller for noget link indeholdt på noget websted, der linkes til. Links på Webstedet leveres udelukkende for din nemheds skyld, og inkludering af links på Webstedet betyder ikke, at vi påtager os noget ansvar eller godkender indholdet af tredjemands websted.

4.2  Disse Brugsbetingelser finder ikke anvendelse for tredjemands websted, som der måtte linkes til på vores Websted. Du bør læse disse websteders betingelser og vilkår, før du bruger dem, og rette eventuelle spørgsmål eller kommentarer til indholdet på det linkede websted til den relevante webstedsudbyder.

4.3  Du har ikke ret til (og du må heller ikke hjælpe andre til) at opsætte links fra dit eget websted til dette Websted (hvad enten det foregår via hyperlinks, deep-linking, framing, toggling eller på anden vis), og du må ikke frame Webstedet på et websted tilhørende tredjemand, uden forudgående, skriftlig tilladelse, som vi kan udstede og inddrage efter eget skøn.

4.4  Når du går ind på Webstedet, indvilliger du i ikke at prissammenligne eller kopiere priser, hverken manuelt eller ved hjælp af en web spider, web robot eller nogen anden web crawling eller anden teknologi.

4.5 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Webstedet eller til vore servere eller noget hardware som supporterer Webstedet. Du må heller ikke forsøge at rekonfigurere Webstedet på nogen måde. De fulde oplysninger om nogen overtrædelse af Straffeloven eller andre love begået af en bruger af Webstedet vil blive anmeldt til de rette myndigheder.

4.6 Du må ikke misbruge Webstedet på nogen måde, herunder ved at tilføre Webstedet nogen virus, noget program eller noget andet materiale, der kan være teknologisk skadeligt eller ondsindet.

 1. Brugeranmeldelse og bidrag

5.1  Brugere af Webstedet kan indsende produktanmeldelser, profiler, billeder, porteføljer, videoer, anvisninger, kommentarer, spørgsmål, tilbagemeldinger, idéer, forslag eller øvrige oplysninger eller materiale via Webstedet eller på anden vis (samlet kaldet “Bidrag”), så længe sådanne Bidrag overholder vores bidragsstandarder, som anført nedenfor i punkt ‎5.2 (“Bidragsstandarder”).

5.2  Bidragsstandarder

5.2.1  Disse standarder gælder for alt materiale, som du måtte bidrage med til dette Websted, og for enhver interaktiv service forbundet hermed, herunder vores ghd Showcase og Salon & Stylist Feed. Du skal følge ånden i de følgende standarder samt det skrevne ord. Standarderne gælder for enhver del af et Bidrag samt for Bidraget i sin helhed.

5.2.2  Bidrag skal:

5.2.2.1  være præcise (hvor der angives fakta)

5.2.2.2  være oprigtige (hvor der angives holdninger); og

5.2.2.3  overholde gældende ret i Danmark.

5.2.3  Bidrag må ikke:

5.2.3.1  indeholde materiale, der er nedsættende, uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende over for nogen person,

5.2.3.2  fremme seksuelt betonet materiale,

5.2.3.3  fremme diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

5.2.3.4  foretage, opmuntre til, fremme eller bistå ved ulovlige handlinger, herunder, men ikke begrænset til, vold eller computermisbrug eller krænkelse af en anden persons immaterielle rettigheder,

5.2.3.5  være i strid med en juridisk forpligtelse over for tredjemand, såsom kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt,

5.2.3.6  være truende, misbruge eller invadere andres privatliv eller forårsage gener, ubelejlighed eller unødvendig angst eller kunne chikanere, ophidse, forurolige, bringe nogen i forlegenhed eller irritere andre,

5.2.3.7  kunne vildlede nogen eller bruges til at efterligne en anden person, eller opgive forkert identitet eller tilknytningsforhold til anden person, eller

5.2.3.8  give indtryk af, at de udgår fra os, hvis dette ikke er tilfældet.

5.3  Manglende overholdelse af Bidragsstandarderne udgør en væsentlig misligholdelse af vores Brugsbetingelser, ifølge hvilke du har opnået tilladelse til at bruge dette Websted. Vi beslutter efter eget skøn, hvorvidt der er sket et brud på Bidragsstandarderne i forbindelse med din anvendelse af dette Websted. Hvis der er sket et brud på Bidragsstandarderne, kan vi tage sådanne skridt, som vi finder passende, herunder et eller flere af følgende:

5.3.1  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at anvende dette Websted,

5.3.2  øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale, du har uploadet til dette Websted,

5.3.3  udstedelse af en advarsel til dig,

5.3.4  sagsanlæg med krav om erstatning for alle udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative udgifter samt udgifter til juridisk assistance), der måtte opstå som følge af misligholdelsen,

5.3.5  yderligere sagsanlæg, og

5.3.6  fremlæggelse af sådanne oplysninger til de relevante myndigheder, som vi måtte finde nødvendige.

5.4  Ethvert Bidrag er og vil forblive vores, og ved at bidrage til dette Websted accepterer du så vidt muligt i henhold til dansk ret, at overdrage alle rettigheder, adkomst og interesse for så vidt angår dine immaterielle rettigheder til dine Bidrag. Vi vil således, i videst muligt omfang efter dansk ret, eje sådanne rettigheder, adkomst og interesser i alle Bidrag, og vil ikke være begrænset på nogen måde i forhold til brugen af noget Bidrag, hvad enten det være sig kommercielt eller på anden vis. Vi er og bliver ikke, så vidt muligt efter dansk ret, forpligtet til at holde Bidrag fortrolige, betale kompensation eller royalties for Bidrag eller besvare nogen Bidrag.

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1  Vi har taget alle rimelige skridt for at sikre nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette Websted, hvorfor de leveres “som de er og forefindes” og vi giver ingen garanti og giver ingen repræsentation med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Websted. Yderligere gives der ingen garanti for, at dette Websted er tilgængeligt uden afbrydelser, og vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå som følge af sådan utilgængelighed.

6.2  Adgang til og brug af dette Websted sker på brugerens eget ansvar, og vi garanterer ikke, at brugen af dette Websted eller andet materiale, der downloades herfra, ikke kan forårsage skader på materiale, herunder, men ikke begrænset til,  tab af data eller computervirusinfektion. Vi påtager os intet ansvar for vira eller andre computerforureningskilder. Det anbefales, at du tager alle passende forholdsregler (såsom installation af passende antivirussoftware) samt firewalls, før du downloader oplysninger eller billeder fra dette Websted.

6.3  Med forbehold for punkt 6.5 nedenfor er vi, i videst muligt omfang efter dansk ret, ikke ansvarlige over for dig for nogle af de følgende forhold, hvad enten de måtte opstå på baggrund af et krav som følge af eller i forbindelse med brugen af dette Websted, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, kontraktbrud, vildledning (bortset fra svigagtig vildledning), krænkelse af immaterielle rettigheder eller i henhold til lov eller på anden vis:

6.3.1  ethvert indirekte, specielt eller afledt tab,

6.3.2  ethvert tab eller skade, der måtte opstå som følge af ændringer af indholdet på dette Websted udført af en uautoriseret tredjemand,

6.3.3  ethvert tab i forbindelse med forretning, data, profit, indtjening, goodwill, anvendelse eller forventede besparelser,

6.3.4  tab eller skader på dine eller tredjemands data eller journaler,

6.3.5  enhver handling, der anvendes som følge af brud på Bidragsstandarderne beskrevet i punkt 5.2 ovenfor, eller

6.3.6  enhver forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser, der måtte opstå af årsager uden for vores rimelige kontrol, herunder enhver af følgende forhold: force majeure, regeringsvedtaget lovgivning, krig, brand, oversvømmelse, eksplosion eller civil opstand, fejl på informationsteknologi- eller telekommunikationsserviceydelser, tredjemands fejl (herunder manglende levering af data) samt strejker og andre fagretlige konflikter.

6.4  Med undtagelse af disse Brugsbetingelser, udelukker vi alle repræsentationer, forhold og garantier, direkte som indirekte (lovbestemte eller på anden vis) i det videst mulige omfang som tilladt efter loven.

6.5  Vi søger ikke at udelukke eller begrænse vores ansvar over for dig vedrørende:

6.5.1  dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed,

6.5.2  svig eller svigagtig vildledning,

6.5.3  enhver ret i henhold til købeloven,

6.5.4  enhver ret og ethvert ansvar i henhold til forbrugeraftaleloven,

6.5.5  ethvert forhold, hvor det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke vores ansvar.

 1. Diverse

7.1  Disse Brugsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark og kun domstolene i Danmark har enekompetence med hensyn til enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Brugsbetingelser. Dette pkt. 7.1 begrænser ikke nogen præceptiv national ret, som udspringer af en EU-medlemsstats lovgivning i tilfælde, hvor en forbruger er bosat i sådan EU-medlemsstat.

7.2  Hvis en bestemmelse i disse Brugsbetingelser skulle vise sig at være ugyldig eller umulig at håndhæve for en domstol, vil den blive udskilt fra resten af disse Brugsbetingelser, som forbliver intakt.

7.3  Ingen forsinkelse eller manglende påberåbelse af de beføjelser, rettigheder eller retsmidler som disse Brugsbetingelser opstiller, vil, så vidt muligt efter dansk ret, udgøre et afkald på disse. Ej heller vil en enkelt eller delvis påberåbelse af sådanne beføjelser, rettigheder eller retsmidler udelukke anden eller yderligere anvendelse af disse.   

7.4  Du bedes læse betingelserne for vores Fortrolighedspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af de personlige oplysninger, du opgiver, når du bruger Webstedet.

7.5  Konkurrencer eller andre salgsfremmende tiltag, som fra tid til anden gøres tilgængelige via dette Websted, kan også have særskilte betingelser og vilkår. Du skal læse og acceptere disse, før du indsender noget.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINITIONER

1.1 Ved brug af store forbogstaver i følgende ord, skal de forstås som anført nedenfor:

(a) En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol: som defineret under punkt 10.2,

(b) Ordre: Deres bestilling af Produkter via hjemmesiden,

(c) Varer: de varer og/eller gavekort, som Vi sælger til Dem,

(d) Betingelser: nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og

(e) Vi/Vores/Os: GHD Scandinavia ApS, som driver virksomhed under navnet ghd, Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.

1.2 Når Vi bruger ordene “skriftligt” eller “på skrift” i disse Betingelser, er dette også inklusiv e-mail medmindre Vi anfører andet.  

2. VORES AFTALE MED DEM

2.1 Vi leverer Varer til Dem på de her anførte betingelser og vilkår.

2.2 Læs venligst disse Betingelser nøje igennem og tjek, at Deres Bestilling er korrekt, inden De indsender Ordren.

2.3 Disse Betingelser og Ordren udgør den samlede aftale mellem Dem og Os.

2.4 Indsendelse af en Ordre til Os betyder ikke, at Vi har accepteret Deres Ordre. Vores accept af Ordren sker som beskrevet under punkt 2.5. Såfremt Vi ikke er i stand til at levere en Vare til Dem, vil Vi informere Dem om dette og undlade at behandle Ordren.

2.5 Disse Betingelser er bindende for Dem og os, når Vi udsteder en skriftlig ordrebekræftelse, på hvilket tidspunkt en aftale vil komme i stand mellem Dem og Os.  

2.6 Vi tildeler Ordren et ordrenummer og informerer Dem herom ved bekræftelse af Ordren. De bedes oplyse dette ordrenummer i al efterfølgende korrespondance vedrørende Ordren med Os. 

3. ÆNDRINGER I EN ORDRE ELLER I BETINGELSERNE

3.1 Vi foretager muligvis ændringer i disse Betingelser fra tid til anden, så De bør tjekke Betingelserne før De placerer en fremtidig Ordre.  

3.2 Såfremt De ønsker at annullere en Ordre, før den er blevet gennemført, bedes De venligst læse om Deres ret hertil under punkt 12.

4. LEVERING

4.1 Bemærk venligst, at tidsplanen for levering og leveringsomkostningerne varierer afhængigt af tilgængeligheden af Varerne (inklusiv forudbestillinger) og Deres adresse. Se nærmere under ”Betaling og Levering” på hjemmesiden.

4.2 Levering af en Ordre anses for at være gennemført, når Vi leverer Varerne til den af Dem opgivne adresse.  

4.3 Såfremt Vi ikke er I stand til at levere hele Ordren på én gang enten pga. driftsproblemer eller mangel på varen, leverer Vi, med undtagelse af tilfælde, hvor Deres Ordre inkluderer en forudbestilling, Varerne successivt. Såfremt De ønsker, at få Varerne leveret successivt, kan De blive opkrævet yderligere leveringsgebyrer. Hver forsendelse skal anses for at udgøre en særskilt aftale underlagt disse Betingelser. Såfremt en successiv forsendelse er forsinket eller mangelfuld, er De ikke berettiget til at annullere en anden successiv forsendelse.

4.4 Risikoen for Varerne overgår til Dem ved levering.

4.5 De ejer Varerne, når Vi har modtaget fuld betaling.

4.6 På tidspunktet for levering bedes De kontrollere Varerne og sammenholde disse med følgesedlen eller ved gavekort: e-mailen. Såfremt der er uoverensstemmelser, eller en Vare er beskadiget, bedes De kontakte Os inden 7 dage fra modtagelsen.

4.7 Såfremt De ikke har modtaget en Ordre inden 7 dage fra ordrebekræftelsen, bedes De kontakte Os.

5. MANGELFULDE VARER

Som forbruger har De lovbestemte rettigheder i relation til Varer, som er mangelfulde eller uoverensstemmende med det aftalte. Intet i disse Betingelser påvirker sådanne rettigheder.

6. VORES GARANTI

6.1 Vi garanterer, at Varerne ved levering og i den nedenfor angivne periode ikke lider af væsentlige mangler. Denne garanti gælder dog ikke for tilfælde som beskrevet under punkt 6.2.

Vare

Garantiperiode

Glattejern

2 år

Curlers

2 år

Hårtørrere

1 år

Børster

6 måneder

Hårpleje-/stylingprodukter

6 måneder

6.2 Denne garanti omfatter ikke mangler ved Varer som følge af:

(a) normal slitage;

(b) forsætlig skade, unormal opbevaring eller brugsforhold, uheld, uagtsomhed fra Deres eller tredjemands side,

(c) såfremt De ikke bruger Varen I overensstemmelse med brugsvejledningen, og

(d) en ændring eller reparation af Dem eller tredjemand.

6.3 Denne Garanti gælder i tillæg til Deres lovbestemte rettigheder ved mangelfulde Varer.

7. GAVEKORT

7.1 Gavekort kan kun indløses for Varer på denne hjemmeside og kan ikke benyttes til at købe yderligere gavekort eller blive ombyttet til kontanter.

7.2 Såfremt der er penge tilovers, når De har benyttet Deres gavekort, vil det overskydende beløb ikke blive refunderet til Dem, men det kan benyttes ved fremtidige køb.

7.3 Gavekort udløber 12 måneder efter købsdatoen. Tilbageværende beløb på gavekortet går tabt ved udløb.

7.4 Gavekort kan kun benyttes til at købe varer på det samme lands ghd-hjemmeside, som hvor gavekortet blev købt. Fx kan et gavekort, som er købt på den danske ghd-hjemmeside, kun benyttes til at købe varer på den danske ghd-hjemmeside.

7.5 Beskyt venligst Deres gavekort og behandl det som kontanter. Vi er ikke ansvarlige for bortkomne, stjålne eller beskadigede gavekort.

7.6 Såfremt varer, som er betalt med gavekort, skal byttes eller refunderes, vil et tilgodehavende blive tilføjet saldoen på gavekortet.

8. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Varerne skal være prisen på tidspunktet, hvor Vi bekræfter Deres Ordre. Vores priser kan til enhver tid ændre sig, men prisændringer vil ikke påvirke Ordrer, Vi har bekræftet overfor Dem.

8.2 Alle priser er inklusiv moms.

8.3 Afhængigt af den valgte leveringsmetode kan priserne på Varer være eksklusiv leveringomkostninger, som vil blive tilføjet købesummen. Se nærmere under ”Betaling & Levering” på hjemmesiden.  

8.4 Betaling skal ske med kredit- eller hævekort eller - ved brug af Paypal - en metode accepteret af Paypal. Beløbet vil blive trukket, når vi afsender Varerne.

9. VORES ANSVAR OVERFOR DEM

9.1 Såfremt Vi ikke overholder disse Betingelser, er Vi ansvarlige for påregneligt tab eller skade De måtte lide  som følge heraf, i hvert tilfælde med et beløb op til værdien af den pågældende Ordre, men Vi er ikke ansvarlige for uforudselige tab eller skade. Tab eller skade er påregneligt, såfremt det var en indlysende konsekvens af Vores overtrædelse , eller såfremt det var overvejet af Dem og Os på tidspunktet for aftaleindgåelsen.

10. BEGIVENHEDER UDENFOR VORES KONTROL

10.1 Vi er ikke ansvarlige for mangelfuld eller forsinket opfyldelse af nogen af Vores forpligtelser som følger af disse Betingelser, som skyldes en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol.

10.2 En Begivenhed Udenfor Vores Kontrol betyder enhver handling eller begivenhed udenfor Vores kontrol herunder strejke, lock-outs eller andre industrielle handlinger af tredjeparter, civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller -trusler, krig (hvad enten den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse af krig, brænd, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi eller andre naturkatastrofer, eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

10.3 Såfremt en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol, som påvirker udøvelsen af Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser, finder sted:  

(a) Vil Vi underrette Dem så hurtigt som muligt; og

(b) Vores forpligtelser ifølge disse Betingelser vil blive suspenderet og opfyldelsestidspunktet blive forlænget så længe en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol vedbliver at bestå. Såfremt begivenheden påvirker Vores levering af Varer til Dem, vil Vi aftale en ny leveringsdato med Dem efter begivenhedens ophør.

11. KAMPAGNER

11.1 Kampagner,  rabatter eller rabatkoder, som kan indløses på hjemmesiden, kan ikke bruges sammen med et andet tilbud.  

11.2 Der kan kun bruges én rabatkode per Ordre. 

11.3 En rabatkode kan ikke anvendes på en Ordre efter Ordren er afgivet.

12. DERES FORTRYDELSESRET

12.1 De har ret til at fortryde en Ordre indtil 14 dage efter Deres modtagelse af Ordren. Såfremt De ønsker at fortryde Ordren, skal De kontakte Os herom per telefon, brev, fax eller e-mail og derefter returnere Varerne til Os. Vi tilbagebetaler købesummen indenfor 14 efter modtagelse af Varerne eller indenfor 14 dage efter, at Vi har modtaget dokumentation fra Dem for returneringen.    

12.2 Varer skal returneres til:

ghd Scandinavia
Rudolfgårdsvej 1D
8260 Viby J, Aarhus

13. VORES FORTRYDELSESRET

Det kan ske, at Vi bliver nødsaget til at annullere en Ordre før Varen er leveret enten pga. en Begivenhed Udenfor Vores Kontrol eller fordi Varen ikke er tilgængelig. Vi kontakter Dem snarest muligt, såfremt dette er tilfældet og tilbyder Dem valget mellem at få pengene tilbage eller en alternativ Vare.

14. INFORMATION OM OS OG KONTAKTOPLYSNINGER

14.1 Vi er et selskab beliggende i England og Vores registrerede adresse er Rudolfgårdsvej 1D, 8260 Viby J, Denmark.  

14.2 Såfremt De måtte have nogen spørgsmål eller klager, bedes De venligst kontakte Os. De kan kontakte Os ved at ringe til Vores kundeservice team på telefonnummer +45 8611 9902 eller per e-mail ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden.

14.3 Skulle De ønske, at kontakte Os skriftligt, eller såfremt et punkt i Betingelserne kræver dette, kan De kontakte Os per e-mail, ved fysisk aflevering eller brev til adressen, som fremgår under punkt 14.1. Vi bekræfter skriftligt, når vi har modtaget Deres henvendelse. Såfremt Vi skal kontakte Dem eller give Dem skriftlig meddelelse, vil Vi gøre dette ved e-mail, fysisk aflevering eller pr. brev til adressen De har oplyst Os i Ordren.   

15. BRUG AF PERSONLIG INFORMATION

Vi vil bruge den personlige information, De giver Os i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken, som fremgår af Vores hjemmeside.

16. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

16.1 Vi kan overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden organisation, og Vi vil altid meddele Dem skriftligt herom, såfremt det sker.

16.2 De kan kun overdrage Deres rettigheder og forpligtelser I henhold til disse Betingelser til en tredjepart, såfremt Vi giver skriftligt samtykke.  

16.3 Denne aftale er mellem Dem og Os. Ingen andre har ret til at håndhæve nogen af betingelserne.

16.4 Hvert punkt i disse Betingelser fungerer separat af hinanden. Såfremt en domstol eller relevant offentlig myndighed bestemmer at et punkt er ulovligt, skal de tilbageværende bestemmelser forblive i kraft.

16.5 Såfremt Vi ikke insisterer på, at De opfylder Deres forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis Vi ikke håndhæver Vores rettigheder overfor Dem, eller såfremt Vi  forsinkes i håndhævelsen, betyder dette ikke, at Vi giver afkald på Vores rettigheder over for Dem og det betyder ikke at De ikke er forpligtet til at overholde Deres forpligtelser. Såfremt Vi giver afkald på nogen rettigheder, vil Vi kun gøres det skriftligt og det vil ikke betyde, at Vi automatisk giver afkald på at påberåbe os senere misligholdelser fra Deres side.  

300115_1437

Jemella Limited (firmiert unter ghd) – Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies

Stand: Mai 2016

Die Privatsphäre unserer Nutzer ist uns sehr wichtig. Diese Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies gilt für sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Jemella Limited (firmiert unter ghd) ist unter der Nummer Z1663328 als verantwortliche Stelle im Sinne des Data Protection Act (britisches Datenschutzgesetz) aus dem Jahr 1998 beim Information Commissioner’s Office registriert. In dieser Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies wird dargelegt, wie wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung von ghdhair.com (die „Webseite“) übermitteln, nutzen und schützen. Sollten Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder nicht mit dieser einverstanden sein, senden Sie uns bitte eine E-Mail an ghd-info@ghdhair.de oder rufen Sie uns unter +49-(0)711/620319-60 an, bevor Sie diese Webseite nutzen.

Diese Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies kann von uns jederzeit durch Aktualisierung dieser Seite geändert werden. Um sicherzustellen, dass Sie mit etwaigen Änderungen einverstanden sind, sollten Sie diese Seite gegebenenfalls noch einmal aufrufen und diese Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies noch einmal lesen. Diese Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies ist gültig ab Mai 2016.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Im Allgemeinen können Sie diese Webseite nutzen, ohne uns personenbezogene Daten zu übermitteln, sofern Sie sich nicht bei uns registrieren und ein Konto anlegen. Wir können jedoch bestimmte (nicht personenbezogene) Daten, zum Beispiel bezüglich Ihrer Nutzung der Webseite, sammeln, ohne dass Sie sich bei uns registrieren und personenbezogene Daten mitteilen. Beispielsweise erfassen wir bestimmte Daten automatisch, wir Ihren Domain-Namen und Ihre gekürzte IP-Adresse, Ihre Browser-Version, Ihr Betriebssystem, die URL, von der Sie auf unsere Webseite kamen, die einzelnen Seiten, die Sie innerhalb einer Webseite besuchen, die URL, die Sie nach Verlassen einer Webseite aufrufen, und ob Sie zu der Webseite zurückkehren. Wir verwenden diese Daten, um die Performance der Webseite, die Nutzung von Funktionen und Services, den Datenverkehr, demographische Entwicklungen sowie Browser-Versionen zu beobachten, unsere Webseite und Services zu verbessern und sie auf Ihre Interessen zuzuschneiden. Die Daten werden zusammengefasst, so dass die Identifizierung einzelner Personen nicht möglich ist, sofern Sie nicht eine konkrete Anfrage stellen, wie z.B. zur Funktionsweise der Webseite, oder uns Ihre Identität durch Tätigung eines Kaufs, durch Einrichtung eines Kontos oder Übermittlung Ihrer E-Mail-Adresse preisgeben.

Wenn Sie sich bei uns registrieren, können wir zusätzliche Services anbieten. Wenn Sie ein Konto bei uns einrichten, können wir die folgenden Daten erheben und nutzen:

 • Ihr Name und Ihre Kontaktdaten (einschließlich Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) und etwaige andere Kontaktdaten, die Sie uns mitteilen;
 • Finanzielle Daten, einschließlich Einzelheiten betreffend Kartenzahlung;
 • Daten, die wir von Ihnen erhalten, wenn Sie sich bei uns registrieren oder ein Konto bei uns einrichten;
 • Daten, die wir durch einen Salon erhalten, bei dem Sie ein ghd-Produkt erwerben;
 • Daten, die wir von Ihnen erhalten, wenn Sie uns ein Problem mit unserer Webseite berichten;
 • Datensätze betreffend Bestellungen von Produkten und/oder Dienstleistungen, die Sie über unsere Webseite aufgeben;
 • Datensätze zu etwaiger Korrespondenz, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen;
 • Datensätze zu ghd-Gewinnspielen oder Werbeaktionen, die Sie eingeben; und
 • Einzelheiten Ihrer Besuche der Webseite, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verkehrsdaten, geographische Daten und Kommunikationsdaten und die von Ihnen abgerufenen Ressourcen.

Was geschieht mit den von uns erhobenen personenbezogenen Daten?

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen einer besseren Service zu bieten, und insbesondere auch aus folgenden Gründen:

 • um Ihnen die Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen zu erleichtern;
 • zur Bearbeitung und Einziehung Ihrer Zahlungen, soweit Sie auf der Webseite Produkte kaufen;
 • zu internen Aufzeichnungszwecken;
 • zur Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen;
 • um Ihren Besuch der Webseite zu verbessern;
 • um bei Ihrem Besuch auf der Webseite oder auf einer anderen, externen Webseite bestimmte Produkte zu bewerben, von denen wir glauben, dass sie für Sie interessant sein könnten;
 • um mit Ihnen per E-Mail, per Telefon oder auf dem Postweg zu kommunizieren, wenn Sie bei uns Produkte bestellt oder gekauft haben, entweder in Bezug auf die Bestellung oder den Kauf oder in Bezug auf andere Angelegenheiten, die Transaktionen zwischen uns, das Kundenverhältnis oder Ihr Konto bei uns (sofern vorhanden) betreffen;
 • um Sie in Bezug auf eine konkrete Anfrage von Ihnen zu kontaktieren;
 • zum Zweck der statistischen Auswertung;
 • um Sie, sofern Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben, per E-Mail, Telefon oder auf dem Postweg zu kontaktieren, und zwar zu Zwecken des Direktmarketings, der Marktforschung und der Einholung von Feedback und um Sie gegebenenfalls über unsere Produkte, Dienstleistungen, Werbeaktionen und Events oder Anfragen zu informieren;

An wen geben wir diese Daten weiter?

Ihre personenbezogenen Daten werden von den zuständigen ghd-Mitarbeitern sowie von denjenigen, die diese bei ihren Aufgaben unterstützen, zu den oben genannten Zwecken verwendet. Sie werden auch den mit uns vertraglich verbundenen Dienstleistern zur Verfügung gestellt, die mit uns zusammenarbeiten und für uns bestimmte Dienste erbringen, z.B. IT-Support und Wartung, Kundendienst, Hosting- und Marketingdienstleistungen oder Online-Zahlungsdienste. Diese Dienstleister können auf personenbezogene Daten zugreifen, um ihre Tätigkeiten in unserem Auftrag auszuführen. Es ist ihnen nicht gestattet, solche Daten zu anderen Zwecken weiterzugeben oder zu nutzen. ghd kann ebenfalls bestimmte personenbezogene Daten an andere Unternehmen innerhalb des ghd-Konzerns weitergeben (bitte klicken Sie hier, um eine Aufstellung der Konzernunternehmen von ghd zu sehen), z.B. in dem Umfang wie dies für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und Prüfungen der Muttergesellschaft sowie Entscheidungsfindungsprozesse erforderlich ist. 

ghd kann Ihre personenbezogenen Daten auch weitergeben:

 • in Erwiderung auf eine gerichtliche Anordnung oder eine Kooperationsanfrage einer Strafverfolgungsbehörde oder einer anderen Regierungsbehörde, zur Begründung oder Ausübung ihrer Rechtsansprüche, zur Abwehr rechtlicher Ansprüche oder zu anderen Zwecken, die nach geltenden Gesetzen bzw. Vorschriften erforderlich oder zulässig sind;
 • wenn ghd der Auffassung ist, dass eine Weitergabe in Verbindung mit Ermittlungen, vorbeugenden oder sonstigen Maßnahmen, die in Bezug auf rechtswidrige Handlungen, einen Betrugsverdacht oder andere Rechtswidrigkeiten unternommen werden, angemessen ist, zur Wahrung und Verteidigung der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit von ghd, deren Kunden, Mitarbeitern, Zulieferern oder anderen, zur Einhaltung geltender gesetzlicher Bestimmungen oder in der Zusammenarbeit mit den für die Rechtsdurchsetzung zuständigen Behörden oder zur Durchsetzung ihrer Bedingungen oder Vereinbarungen; und
 • gegenüber Kaufinteressenten oder Käufern, sollte ghd einen Teil seiner Geschäftsbereiche oder Vermögenswerte veräußern. 

Soweit vorstehend nicht anders dargelegt, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns nicht an Dritte übertragen, weitergegeben, verkauft, vertrieben oder vermietet, sofern Sie uns hierzu nicht Ihre Zustimmung erteilt haben oder die Übertragung oder Weitergabe, der Verkauf oder Vertrieb oder die Vermietung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich oder zulässig ist.

Direktmarketing und Ihre Präferenzen

ghd und andere Unternehmen des Jemella-Konzerns möchten Sie gegebenenfalls über neue Produkte, Werbeaktionen, Sonderangebote und andere Dinge informieren, die Sie interessieren könnten und Sie einladen, an Marktumfragen teilzunehmen, vorausgesetzt jedoch, Sie haben Ihre ausdrückliche Zustimmung dazu erteilt. Diese Kommunikation kann auf dem Postweg, telefonisch, per E-Mail oder SMS erfolgen, je nachdem wofür Sie Ihre Zustimmung erteilt haben.

Kontaktieren wir Sie zu Direktmarketing- oder Marktforschungszwecken oder erhalten Sie von uns entsprechende Unterlagen auf elektronischem Wege, stellt ghd sicher, dass Sie dabei stets die Möglichkeit haben, der Teilnahme an künftigen Direktmarketing-Aktionen oder Marktumfragen zu widersprechen. E-Mails können zum Beispiel einen Link oder eine E-Mail-Adresse enthalten, unter dem bzw. der Sie diese E-Mail-Nachrichten abbestellen können. Widersprechen Sie der Kontaktaufnahme zu Marketingzwecken oder widerrufen Sie Ihre Zustimmung, sehen ghd und die Unternehmen des ghd-Konzerns unverzüglich von weiteren Kontaktaufnahmen zu Marketingzwecken ab. Hierzu müssen Sie ghd jedoch genügend Zeit für die Bearbeitung der Änderung einräumen. Sie können Ihre Meinung zum Thema Marketing jederzeit durch Mitteilung an ghd ändern; die Kontaktdaten finden Sie vorstehend am Anfang dieser Richtlinie. In diesem Fall entfernt ghd Ihre personenbezogenen Daten nicht notwendigerweise vollständig aus der/den ghd-Datenbank/en, vermerkt und beachtet jedoch Ihre geänderten Direktmarketing-Präferenzen. Sie haben jedoch das Recht, durch entsprechende Aufforderung die unverzügliche Löschung oder Sperrung der personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir über Sie besitzen.

Anforderung von Kopien oder Änderung der von uns erhobenen Daten

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen können Sie jederzeit gebührenfrei detaillierte Auskünfte über die personenbezogenen Daten verlangen, die wir über Sie besitzen. Wenn Sie Kopien der Daten, die wir über Sie besitzen, haben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter der Adresse ghd, Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, United Kingdom oder per E-Mail unter info@ghdhair.de.

Bitte informieren Sie uns so schnell wie möglich per Post oder per E-Mail, wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die wir über Sie besitzen, falsch oder unvollständig sind. Wir berichtigen oder aktualisieren die Daten schnellstmöglich. 

Alternativ können Sie etwaige Fehler in den uns zur Verfügung gestellten Daten berichtigen, indem Sie sich online auf Ihrem Konto anmelden.

Sicherheit und Speicherung

Bitten bedenken Sie, dass das Internet kein sicheres Medium ist. Mitteilungen, die über das Internet gesendet werden, wie zum Beispiel E-Mails, sind nicht sicher, es sei denn, sie sind verschlüsselt.

Wir haben geeignete physische, elektronische und betriebliche Verfahren eingeführt, um die von uns online erhobenen Daten zu schützen und zu sichern. Für die Erfassung und Übermittlung der Kreditkartendaten unserer Kunden, die mit dem Server unserer Webseite ausgetauscht werden, nutzen wir Verschlüsselungstechnologien nach Industrienorm – ihre Kreditkartendaten werden von unserem Browser über eine verschlüsselte Verbindung (SSL-Verbindung) an unseren sicheren Payment Gateway weitergeleitet. Unsere Payment Gateway-Provider verwenden das SSL-Verschlüsselungssystem. Die Übermittlung aller weiteren Daten erfolgt über eine sichere Verbindung. 

Wenn Sie von uns ein Passwort erhalten (oder selbst eines gewählt) haben, das Ihnen Zugang zu bestimmten Bereichen der Webseite erlaubt, sind Sie für die Geheimhaltung des Passworts verantwortlich. Wir bitten Sie, Ihr Passwort nicht an Dritte weiterzugeben. Alle Daten, die über die Webseite zur Verfügung gestellt werden, werden auf Servern gespeichert, die sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden. Die Daten werden im Vereinigten Königreich von Mitarbeitern von ghd verarbeitet. Die Tätigkeit dieser Mitarbeiter kann unter anderem die Bearbeitung Ihrer Zahlungsdaten und die Erbringung von Support Services umfassen. Durch die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten stimmen Sie der Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung zu. ghd unternimmt alle Schritte, die vernünftigerweise erforderlich sind, um einen sicheren Umgang mit Ihren Daten gemäß dieser Richtlinie zum Datenschutz und zur Verwendung von Cookies sicherzustellen. 

 

Cookies

Wir verwenden Cookies für bestimmte Bereiche unserer Webseite, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Sitzungs-Cookies, Cookies Dritter und dauerhafte Cookies. Cookies sind Dateien, die Informationen auf Ihrer Festplatte oder in Ihrem Browser speichern, wodurch unsere Webseite erkennt, dass Sie die Webseite schon einmal besucht haben, und die verwendet werden, um den Zugriff auf die Webseite zu vereinfachen, Ihren Besuch der Webseite auf Sie zuzuschneiden und es Ihnen über die verschiedene Vorgänge, einschließlich der Zahlungsvorgänge, hinweg zu ermöglichen, sich auf der Webseite zu bewegen. Sitzungscookies werden von Ihrem Computer gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. Dauerhafte Cookies verbleiben für unbeschränkte Zeit auf Ihrem Computer, sofern und solange Sie nicht von Ihnen gelöscht werden. Durch die Cookies ist es für Sie einfacher, Ihre Präferenzen auf der Webseite beizubehalten (auch durch Neunummerierung Ihrer Log-in Daten, wenn Sie auf Bereiche unserer Webseite zugreifen, die einer Zugangsbeschränkung unterliegen) und durch Beobachtung Ihrer Nutzung der Webseite können wir die Webseite entsprechend Ihren Präferenzen gestalten und die Benutzerfreundlichkeit der Webseite messen. Weitere Informationen über die unterschiedlichen Arten von Cookies erhalten Sie unter www.allaboutcookies.org. Mehr über die von uns auf der Webseite verwendeten Cookies erfahren Sie in dem folgenden Absatz und unter dem darin angegebenen Link.

Wir verwenden Cookies zu folgenden Zwecken:

 • Zur Bewerbung unserer Produkte auf externen Webseiten. Dies erfolgt, indem wir Dritten, darunter Google und Adserve erlauben, Cookies auf unserer Webseite zu platzieren, wodurch sie Ihre Besuche auf unserer Webseite und die während Ihres Besuchs angezeigten Präferenzen sowie Ihre anschließenden Besuche auf Webseiten Dritter in ihrem Adserving-Netzwerk nachvollziehen können. Dadurch können wir auf den Webseiten Dritter auf Sie zugeschnittene Werbung einblenden, ausgehend von den Informationen, die wir während Ihres Besuchs auf unserer Webseite über Ihre Interessen gesammelt haben.
 • Um das einwandfreie Funktionieren unserer Webseite zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Einstellungen für den Einkaufswagen, die Navigation und länderspezifische Webseiten erhalten bleiben.
 • Um die Performance der Webseite und ein schnelles Surfen sicherzustellen.
 • Um es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte mit sozialen Netzwerken zu teilen, Interesse an Inhalten zum Ausdruck zu bringen und sich mit Ihren sozialen Netzwerken in Verbindung zu setzen.
 • Um es uns zu ermöglichen, anonyme Informationen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Inhalts der Webseite sowie des Besuchserlebnisses des Nutzers zu sammeln. Dies beinhaltet Auswertungs-Cookies wie Google Analytics. Wir verwenden Google Analytics (siehe unten zu „Google Analytics“) auch, um Informationen über Ihr Nutzungsverhalten auf der Webseite zu sammeln, zum Beispiel, welche Seiten Sie besuchen, welche Links Sie anklicken und welche Suchen Sie auf der Webseite ausführen. Die Informationen werden von uns zur Erstellung von Berichten verwendet und helfen uns, die Webseite zu verbessern. Die Sammlung der Informationen durch die Cookies erfolgt in anonymisierter Form, darunter die Anzahl der Besucher der Webseite, die Seiten, von denen Besucher kommen und die von ihnen aufgerufenen Seiten. Weitere Informationen über die mit Hilfe von Google Analytics gesammelten Informationen erhalten Sie unter http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.htm.
 • Zur Bewertung der Umsetzung durch Dritte, indem wir anonyme Daten über die Effektivität unseres Marketings erheben.

Bitte klicken Sie hier, um mehr über die auf der Webseite verwendeten Cookie-Arten und deren Zweck zu erfahren und darüber, ob es sich dabei um Sitzungs-Cookies oder um dauerhafte Cookies handelt.

Bei Ihrem ersten Besuch auf der Webseite werden Sie gebeten, der Verwendung von Cookies auf der Webseite bei allen Besuchen der Webseite über ein auf dem Bildschirm erscheinendes Dialogfenster zuzustimmen. Wenn Sie der Verwendung von Cookies auf der Webseite  nicht zustimmen, funktionieren einige Features der Webseite möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wenn Sie das erscheinende Dialogfenster ignorieren und die Webseite trotzdem weiter nutzen, wird Ihre Nutzung als Zustimmung zur Verwendung von Cookies gewertet.

Google Analytics

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Nutzung der Webseite ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übertragung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

 

Werden meine personenbezogenen Daten ins Ausland übermittelt?

Nach europäischem Datenschutzrecht ist die Übermittlung personenbezogener Daten in andere Länder zulässig, sofern bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ein angemessenes Schutzniveau eingehalten wird. Wir stellen sicher, dass die Übermittlung von Daten in Länder außerhalb des EWR vorbehaltlich eines angemessenen Schutzes erfolgt, da die dortigen Datenschutz-Standards möglicherweise nicht den Standards im EWR entsprechen.

Übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an eine Person, Gesellschaft, Niederlassung, Zweigstelle, Organisation, einen Service Provider oder Beauftragten im Ausland, stellen wir sicher, dass gegenüber diesen Dritten angemessene Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen bestehen, die deren Besitz von und deren Umgang mit personenbezogenen Daten in unserem Auftrag abdecken, z.B. müssen unsere Auftragsdatenverarbeiter die Standardvertragsklauseln akzeptieren, die zu diesem Zweck von der Europäischen Kommission bestätigt wurden.

 

 

KONKURRENCEBETINGELSER

FOR AT DELTAGE:

 • For at deltage i konkurrencen skal du opfylde betingelserne, som fremgår af postet. Deltager du i konkurrencen accepterer du konkurrencebetingelserne, som udgøres af betingelserne i postet og nærværende konkurrencebetingelser.
 • Du får kun et lod i konkurrencen uanset hvor mange gange du ”kommenterer” opslaget.
 • Konkurrencens løbetid er angivet i postet
 • Du skal være 18 år for at deltage.

KONKURRENCEBETINGELSER

 • Vinderen bliver valgt blandt deltagerne ved lodtrækning.
 • Deltager du i konkurrencen accepterer du, at ghd scandinavia må offentliggøre dit navn og efternavn på ghd scandinavia´s sociale medier – samt at vi må genanvende det/de indsendte forslag.
 • Information om deltagerne lagres og behandles i henhold til Lov om behandling af personoplysninger.
 • ghd scandinavia fraskriver sig ansvaret for fejl eller mangler i konkurrencen og forbeholder sig at aflyse konkurrencen uanset af hvilken årsag.

HOVEDPRÆMIE

 • Beskrivelsen af præmien finder du i opslaget til den relevante konkurrence.

ANNONCERING AF VINDEREN:

 • Vinderen vil blive annonceret i tråden på opslaget samt i et post på væggen kl. 12, 14 arbejdsdage efter lanceringsdatoen. Eller på den specifikke dato, der er angivet i opslaget.
 • Vinderen får yderlige besked via en privat besked på Facebook/ Instagram
 • Har vi ikke hørt fra vinderen inden en uge efter udtrækning, vil en ny vinder blive udtrukket ved lodtrækning.
 • Hvis du er vinderen skal du for, at vi kan sende dig præmien sende os dit fulde navn og adresse til marketing@ghdscandianvia.dk
 • I emnefeltet, skal du skrive emnet på konkurrencen. Emnet på konkurrencen er oplyst i postet, hvor vinderen offentliggøres.
 • Præmien vil blive sendt inden for 14 dage efter udtrækningsdatoen og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter fra ghd.
 • Konkurrencen er ikke købsbetinget. 
 • ghd scandinavia forbeholder sig retten til at slette stødende indlæg og til at diskvalificere indlæg, hvor der er mistanke om snyd.
 • Medarbejdere i ghd, kan ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen udloddes af ghd scandinavia aps, skanderborgvej 234, 1 th, 8260 Viby J, Danmark
 • Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram. Når du giver tilladelse til brug af dine oplysninger og informationer gives disse til ghd scandinavia, og ikke til Facebook eller Instagram.
 • Har du spørgsmål vedr. konkurrencen kontakt venligst marketing@ghdscandinavia.dk


Hilsen

ghd scandinavia

IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

limit 19 characters
limit 150 characters
*Obligatoriske oplysninger
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS {0}

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.