GET THE

LATEST NEWS

  & EXCLUSIVES

Sign up today and be the first to find out the latest news and offers from ghd.

By providing your email address you agree to our Privacy Policy.

   THANK YOU

 FOR SIGNING

UP TO

     HEAR MORE

We'll be in touch soon.

toggle 0

Produktvedligeholdelse


Vær forsigtig

Din ghd styler eller ghd air er et elektronisk varmeapparat, hvilket betyder, at det kan blive meget varmt, mens det er tændt og efter det har været tændt (for en styler normalt 180 °C). Forhold dig derfor forsigtig og ansvarligt.

Tag bl.a. forbehold for følgende:

 • Brug aldrig dit elektroniske ghd produkt i badeværelset, over håndvaske eller i nærheden af vand.
 • Rør aldrig ved stylerens plader når de er varme eller føntørrerens næb når det er varmt.
 • Apparaterne bør ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsat fysisk eller mental formåen, nedsat følesans eller med mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får vejledning i brugen af apparaterne af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
 • Brug ikke styling- og sprayprodukter i umiddelbar nærhed af disse apparater. Spray aldrig direkte på apparaterne.

Kontroller altid din ghd styler eller ghd air før brug. Hvis styleren eller føntørreren, eller disses ledninger eller stik er beskadiget, må de ikke anvendes og du skal kontakte en elektriker, en godkendt ghd forhandler eller en ghd medarbejder for assistance.

Pas på og beskyt

Din ghd styler eller ghd air er et solidt kvalitetsprodukt i særklasse. Hvis du passer på dit ghd produkt med den kærlighed og omsorg, det har fortjent, belønnes du med et produkt, der tjener dig trofast i mange år.

Tag bl.a. forbehold for følgende:

 • Sluk altid for ghd produktet og træk stikket ud af kontakten efter brug
 • Produktets varme flader må ikke komme i berøring med tekstiler, plastikmaterialer eller varmefølsomme overflader
 • Sørg altid for at produktets varmeflader ikke kommer i berøring med ledningen. Isoleringen kan smelte, og du risikerer at få et elektrisk stød med dødelig udgang
 • Gå aldrig fra et varmt ghd produkt
 • Pladerne skal altid være helt afkølede, før styleren lægges på plads. Ligeledes skal føntørrerens næb også være helt afkølet, før den lægges på plads.
 • Når styleren eller føntørreren er afkølet, skal ledningen foldes sammen på samme måde som den lå i emballagen, da du købte produktet.
 • Undgå at sno ledningen rundt om hånden eller produktet, og det vil blive ved med at fungere perfekt hver gang
 • Når styleren eller føntørreren ikke er i brug, skal den altid ligge på en flad varmeresistent overflade. Hæng den aldrig op i ledningen