Produktvedlikehold


Vær forsiktig

Din ghd styler eller ghd air er et elektronisk varmeapparat, noe som betyr at det kan bli veldig varmt når det er på og etter at det har vært på (for en styler normalt 180 °C). Vær derfor forsiktig og ansvarlig.

Følgende forholdsregler bør alltid tas:

 • Bruk aldri ditt elektroniske ghd-produkt på badet, over håndvasker eller i nærheten av vann.
 • Ta aldri på platene til styleren når de er varme eller fønerens munnstykke når det er varmt.
 • Apparatene bør ikke brukes av personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske eller mentale evner, nedsatt følesans eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får veiledning i bruken av apparatene av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 • Bruk ikke styling- og sprayprodukter i umiddelbar nærhet av disse apparatene. Spray aldri direkte på apparatene..

Kontroller alltid din ghd styler eller ghd air før bruk. Hvis styleren eller føneren, ledningene eller støpslene er skadet, må de ikke brukes. Kontakt da en elektriker, en godkjent ghd-forhandler eller en ghd-medarbeider for å få hjelp.

 

TA GODT VARE PÅ

Din ghd styler eller ghd air er et solid kvalitetsprodukt i særklasse. Hvis du tar vare på ditt ghd-produkt med den kjærlighet og omsorg det fortjener, vil du bli belønnet med et produkt som tjener deg trofast i mange år.

Følgende forholdsregler bør alltid tas:

 • Slå alltid av ghd-produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk
 • De varme flatene på produktet må ikke komme i kontakt med tekstiler, plastmaterialer eller varmefølsomme overflater
 • Sørg alltid for at produktets varme flater ikke kommer i kontakt med ledningen. Isoleringen kan smelte og du risikerer å få et elektrisk støt med døden til følge
 • Gå aldri fra et varmt ghd-produkt
 • Platene skal alltid være helt avkjølt før styleren legges vekk. Munnstykket til føneren skal også være helt avkjølt før det legges vekk.
 • Når styleren eller føneren er avkjølt, skal ledningen legges sammen slik den lå i emballasjen da du kjøpte produktet. Unngå å tvinne ledningen rundt hånden eller produktet, og det vil fungere perfekt hver gang
 • Når styleren eller føneren ikke er i bruk, skal den alltid ligge på en plan, varmebestandig overflate. Heng den aldri opp i ledningen
IF YOU DON'T ASK, YOU DON'T GET

Get the gift you really want by sending a not-so-subtle hint.

This year I would like the

Send hint to:

limit 19 characters
limit 150 characters
*Nødvendig informasjon
They don't want to get the hint

Unfortunately, {0} doesn’t want to receive emails from ghd, so we cannot send them your hint. But don’t worry, here's a couple of ways to get what you want, including:

 1. Leave not-so-subtle hints with strategically placed magazines and the ghd adverts circled
 2. Share our social posts so they #getthehintdarling

YOU'VE SENT TOO MANY HINTS

Thank you for sending a not-so-subtle hint for the gift you want. Unfortunately, you have hit your limit for today, but come back tomorrow to make sure you get your most wanted ghd products.

THANKS

Increase your chances of getting the gift you really want by sharing your hint on social.

Send more hints

Be sure to get your dream combo and send more hints.