CampaignPage_SecondaryContainer_Comparison_Global.jpg

DIN STYLER, DIN STIL.

Kan du inte bestämma dig för vilken styler som passar dina hårbehov? Jämför vårt sortiment av professionella stylers för att hitta din perfekta matchning så att du får den bra hårdag du drömmer om.

JÄMFÖR
¹ Jämfört med ghd gold
²Tekniskt test i labb på brunt hår, uppmätt jämfört med naturligt torkat hår
³Jämfört med ghd original. Resultaten mäts genom glans på brunt hår jämfört med naturligt torkat, labbtest.
⁴Konsumenttest, jan 21. 86 % av 142 konsumenter ansåg att deras hår höll i 24 timmar efter styling
⁵Tekniskt test i ett labb på brunt hår, uppmätt jämfört med naturligt torkat hår
⁶Tekniskt test i ett labb på frissigt hår jämfört med naturligt torkat hår
⁷Extrem värmeskada är en fraktionell minskning av styrkan i vått tillstånd per anvädning över 0,005, uppmätt över minst 100 drag på brunt kaukasiskt hår (en ”Styrkeminskning”)
⁸Inga värmeskador upptäcks efter 100 användingar med 4 drag i vått till stylat läge jämfört med naturligt torkat hår.