MODERNT SLAVERI

SLAVERI OCH MÄNSKLIG TRAFICKINGSTATEMENT 

VD har ordet 

Som företag är vi stolta över de åtgärder vi har vidtagit för att bekämpa slaveri och människohandel i våra leveranskedjor och är fast beslutna att fortsätta att ta ett robust grepp om denna fråga. 

Vi betraktar slaveri och människohandel som ett allvarligt missbruk av en individs friheter och rättigheter och tolererar inte sådant missbruk, vare sig det gäller vår direkta verksamhet, vår indirekta verksamhet eller vår leveranskedja. 

Vårt företag 

Vi designar, tillverkar och distribuerar hårstylingprodukter och vi är en del av ghd Group. Vårt ultimata moderbolag är Wella International Operations Switzerland S.à.r.l.. ghd har över 700 anställda världen över och är verksamt i länder över hela världen. 

Organisationsstruktur 

 1. Företagsledning 
 2. Ny produktutveckling; 
 3. Marknadsföring 
 4. Logistik 
 5. Tillverkning 
 6. Kvalitet 
 7. Människor 
 8. Ekonomi 
 9. Juridik 
 10. IT
 11. Digitalt 
 12. Inköp

Vår leveranskedja 

Vår leveranskedja omfattar outsourcade tillverkare baserade i Europa och Fjärran Östern tillsammans med specialiserade komponentleverantörer över hela världen. 

Vår policy om slaveri och människohandel 

Vi är fast beslutna att säkerställa att det inte förekommer slaveri eller människohandel i våra leveranskedjor eller i någon del av vår verksamhet. Våra policyer återspeglar vårt åtagande att agera etiskt och med integritet i alla våra affärsrelationer och att implementera och genomdriva effektiva system och kontroller för att säkerställa att slaveri och människohandel inte sker någonstans i vår leveranskedja. 

Due Diligence-processer för slaveri och människohandel 

Som en del av vårt arbete med att identifiera och minska riskerna ser vi till att alla våra viktigaste leverantörer regelbundet granskas för att säkerställa att våra policyer följs. Detta görs både på plats och på distans med hjälp av vårt interna kvalitetsteam.

Vi har system för att: 

identifiera och bedöma potentiella riskområden i våra leveranskedjor, minska risken för slaveri och människohandel i våra leveranskedjor, övervaka potentiella riskområden i våra leveranskedjor, skydda visselblåsarna.  

Att leverantörerna följer våra värderingar och vår etik. 

Vi har nolltolerans mot slaveri och människohandel och för att säkerställa att alla i vår leveranskedja följer våra värderingar har vi ett program för regelefterlevnad på plats. Programmet omfattar regelbundna leverantörsbedömningar för att säkerställa att dessa krav uppfylls. 

Vår effektivitet när det gäller att bekämpa slaveri och människohandel 

Vi ber var och en av våra huvudleverantörer att fylla i ett frågeformulär så att vi kan förstå deras verksamhetsmetoder. Vi strävar efter att till fullo följa våra policyer, särskilt när det gäller arbetsrelaterade frågor. För att säkerställa att våra policyer följs på årsbasis granskas sedan ett urval av leverantörer. Om brister upptäcks vid något tillfälle kräver vi att ett förbättringsprogram införs. 

Detta uttalande är gjort i enlighet med avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 och utgör koncernens uttalande om slaveri och människohandel. 

Jeroen Temmerman

CEO

ghd