ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

1. DEFINITIES

1.1 Wanneer in deze Voorwaarden de volgende woorden met hoofdletters worden gebruikt, hebben ze de betekenis zoals hieronder uiteengezet:

(a) Bestelling: uw bestelling van de Producten via de website;

(b) Producten: de goederen die Wij aan u verkopen;

(c) Bijzondere Voorwaarden: alle aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw Bestelling, zoals door Ons gemeld tijdens het bestelproces;

(d) Voorwaarden: de algemene voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet en eventuele Bijzondere Voorwaarden;

(e) Website: https://www.ghdhair.com/nl/en

(f) Wij/Onze/Ons: GHD France & Benelux, een bedrijf geregistreerd in Lyon onder nummer RCS 491 607 008, gevestigd op de Campus, 18, Chemin des Cuers, CS 50235, 69574 Dardilly Cedex,

1.2 Wanneer Wij in deze Voorwaarden de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit ook e-mail, tenzij Wij anders aangeven.

2. ONS CONTRACT MET U

2.1 Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Wij Producten aan u leveren.

2.2 Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden zorgvuldig leest en controleer of de details van uw Bestelling volledig en nauwkeurig zijn voordat u de Bestelling indient. Deze Voorwaarden vertellen u wie Wij zijn, hoe Wij Producten aan u zullen leveren, hoe u en Wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.

2.3 Wanneer u de Bestelling bij Ons indient, betekent dit niet dat Wij uw Bestelling hebben geaccepteerd. Onze aanvaarding van de Bestelling zal plaatsvinden zoals beschreven in artikel 2.4. Als Wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen Wij u hiervan op de hoogte stellen, Wij zullen de Bestelling niet verwerken en alle gedane betalingen zullen worden terugbetaald (of alle openstaande betalingen zullen worden vrijgegeven).   We accepteren uw Bestelling mogelijk niet omdat het Product niet op voorraad is, vanwege onverwachte limieten op Onze middelen die We redelijkerwijs niet konden plannen, omdat uw Bestelling een van deze Voorwaarden schendt, omdat We een fout in de beschrijving van het Product hebben vastgesteld of omdat We niet in staat zijn om leveringstermijnen te halen. 

2.4 Onze aanvaarding van uw Bestelling zal plaatsvinden wanneer Wij de Producten die u heeft besteld vanuit Ons magazijn verzenden. Dit is het punt waarop een contract tussen u en Ons tot stand zal komen. Wij zullen de verzending van de Producten en de aanvaarding van uw Bestelling per e-mail bevestigen.  Houd er rekening mee dat de verwerking van uw betaling (of het plaatsen van een openstaande betaling op uw account) en de bevestiging van uw Bestelling geen aanvaarding van uw Bestelling inhoudt.

2.5 Wij zullen een bestelnummer aan de Bestelling toewijzen en u hiervan op de hoogte stellen wanneer Wij de Bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u het bestelnummer kunt vermelden in alle latere correspondentie met Ons met betrekking tot de Bestelling.

3. WIJZIGINGEN IN DE BESTELLING OF VOORWAARDEN

3.1 We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien, dus u moet de Voorwaarden controleren voordat u een toekomstige Bestelling plaatst.

3.2 Als u een Bestelling wilt annuleren voordat deze is uitgevoerd, raadpleegt u uw recht om dit te doen in artikel 7.

4. LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1 Houd er rekening mee dat de termijnen voor levering en bezorgkosten variëren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten (inclusief eventuele voorbestellingen) en uw adres. Raadpleeg het gedeelte "Betaling en levering" van de website.

4.2 De levering van een Bestelling zal worden voltooid wanneer Wij de Producten leveren op het adres dat u Ons heeft gegeven.  De Producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering.

4.3 Als We niet in staat zijn om de gehele Bestelling in één keer te leveren vanwege operationele redenen of een tekort aan voorraad, kunnen We, behalve wanneer uw Bestelling een voorbestelling bevat, de Bestelling in gedeelten leveren. Wij zullen u hiervoor geen extra bezorgkosten in rekening brengen. Als u Ons echter vraagt om de Bestelling in gedeelten te leveren, kunnen We u extra bezorgkosten in rekening brengen. Elk gedeelte vormt een afzonderlijk contract waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Als We een gedeelte te laat leveren of als een gedeelte defect is, heeft u niet het recht om een ander gedeelte te annuleren.

4.4 U bent eigenaar van de Producten zodra Wij ze hebben geleverd (op voorwaarde dat Wij de volledige betaling hebben ontvangen).

4.5 Als u na een mislukte levering aan u de levering niet opnieuw regelt of deze niet ophaalt bij een bezorgdepot, nemen we contact met u op voor verdere instructies en kunnen we u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten in rekening brengen. Als We, ondanks onze redelijke inspanningen, geen contact met u kunnen opnemen of de levering of ophalen niet opnieuw kunnen regelen, kunnen We het contract beëindigen en is artikel 12.2 van toepassing.

4.6 Controleer bij de levering van uw Bestelling de Producten aan de hand van de leveringsbon. Als er een discrepantie is of als een Product beschadigd is, neem dan zo snel mogelijk contact met Ons op zoals uiteengezet in artikel 13.  Wanneer er een verschil is met uw Bestelling, zullen Wij u vragen om het Product aan ons te retourneren in ongebruikte staat en in de originele verpakking die onbeschadigd moet zijn. U dient Ons binnen 7 dagen op de hoogte te stellen als u van mening bent dat de Producten beschadigd zijn, anders worden de Producten geacht correct te zijn geleverd, vrij van schade. Dit doet geen afbreuk aan enige schade of fout die u niet had kunnen ontdekken bij een redelijke inspectie van de Producten.

4.7 U heeft wettelijke rechten als Wij Producten te laat leveren. Hoewel onze standaardbezorgservice het Product meestal binnen 7 dagen na verzending zal leveren, is Onze wettelijke verplichting om het Product zonder onnodige vertraging te leveren en in elk geval niet meer dan 30 dagen na de datum waarop het contract tussen u en Ons is aangegaan.  Als We deze leveringsdeadline missen, of een andere deadline die We met u zijn overeengekomen, kunt u uw Bestelling voor een van de Producten annuleren of Producten weigeren die zijn geleverd door contact op te nemen met de klantenservice zoals uiteengezet in artikel 13. Als we een deel van de Producten aan u hebben geleverd, moet u ze aan Ons retourneren in een ongebruikte staat en in de originele, onbeschadigde verpakking.  We zullen de verzendkosten betalen, dus neem contact op met de klantenservice zoals uiteengezet in artikel 13 voor een retourlabel.  Na annulering (en retournering van de Producten indien van toepassing) zullen Wij alle bedragen die u aan Ons heeft betaald voor de geannuleerde Producten en de levering ervan terugbetalen en zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing wanneer deze Producten bij verkoop onderworpen waren aan een promotie.

5. UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

5.1 Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, zullen afhangen van wat u heeft gekocht, of er iets mis mee is en wanneer u besluit om het contract te beëindigen omdat:

(a) wat u heeft gekocht is defect of verkeerd beschreven, u heeft mogelijk een wettelijk recht om het contract te beëindigen (of om het Product te laten repareren of vervangen of om een deel of al uw geld terug te krijgen), zie artikel 6;

(b) u het contract wilt beëindigen vanwege iets dat We hebben gedaan of u hebben verteld dat We gaan doen, zie artikel 5.2; of

(c) u bent zojuist van gedachten veranderd over het Product, zie artikel 7. Het is mogelijk dat u een terugbetaling kunt krijgen als u zich binnen de afkoelingsperiode bevindt, maar dit kan onderhevig zijn aan aftrek en u zult de kosten van het retourneren van Producten moeten betalen. 

5.2. Als u een contract beëindigt om een reden die is uiteengezet in 5.2 (a) tot (c) hieronder, eindigt het contract onmiddellijk en zullen Wij u volledig terugbetalen voor alle Producten die niet zijn geleverd en heeft u mogelijk ook recht op compensatie. De redenen zijn:

(a) We hebben u verteld over een fout in de prijs of beschrijving van het Product dat u heeft besteld en u wilt niet doorgaan;

(b) er een risico bestaat dat de levering van de Producten aanzienlijk kan worden vertraagd vanwege gebeurtenissen buiten onze controle; of

(c) u heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat We verkeerd hebben gedaan (inclusief omdat we te laat hebben geleverd (zie artikel 4.7)), in welk geval u het Product aan ons moet retourneren en we de kosten van het retourneren zullen financieren (neem contact op met de klantenservice zoals uiteengezet in artikel 13 voor een retourlabel).

5.3 Als u het contract om welke reden dan ook wilt beëindigen zoals uiteengezet in artikel 5.1, moet u ons dit laten weten door contact op te nemen met de klantenservice zoals uiteengezet in artikel 13. Wanneer u van gedachten bent veranderd en annuleert op grond van artikel 7, kunt u het formulier gebruiken waarnaar wordt verwezen in artikel 7.1.  Wanneer u het contract om welke reden dan ook beëindigt nadat Producten naar u zijn verzonden, moet u ze aan ons retourneren.  De artikelen 6 en 7 bevatten meer informatie over hoe Producten moeten worden geretourneerd en wie verantwoordelijk is voor het betalen van de kosten van het retourneren.

6. ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

6.1 Wij zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot het Product wordt hieronder uiteengezet. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten.

Samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten

Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen. Ga voor gedetailleerde informatie naar de Consuwijzer-website https://www.consuwijzer.nl/.

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek zegt dat uw Producten in overeenstemming moeten zijn met het contract tijdens de verwachte levensduur van de Producten.  Informatie over uw rechten en wat u van Producten kunt verwachten, kunt u bekijken door HIER te klikken. 

6.2 Als u uw wettelijke rechten om Producten te weigeren wilt uitoefenen, moet u ze aan Ons retourneren. We zullen de verzendkosten betalen. Volg de instructielink: https://www.ghdhair.com/nl/garantie

6.3 In aanvulling op uw wettelijke rechten zoals uiteengezet in artikel 6.1 hierboven, garanderen Wij dat bij levering, Electricals Producten gekocht op De Website, onderworpen zijn aan een commerciële garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop (met uitzondering: drie jaar voor ghd platina-stijltangen en ghd chronos-stijltangen) en de Producten vrij zullen zijn van materiële defecten. Deze garantie is echter niet van toepassing en Wij zijn niet aansprakelijk in de omstandigheden die worden beschreven in artikel 6.4.  Op voorwaarde dat u dit Ons laat weten door Ons een e-mail te sturen via het contactformulier op de website. Dit moet gebeuren tijdens de relevante garantieperiode, binnen een redelijke termijn nadat is vastgesteld dat het Product niet aan deze garantie voldoet (geef ons zoveel mogelijk details). Tevens moet u het Product aan Ons retourneren. Wij zullen het defecte Product vervangen of, als vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, de prijs van het defecte Product volledig of in verhouding tot het verschil met wat was overeengekomen terugbetalen. 

6.4 Deze garantie is niet van toepassing op een gebrek in de Producten dat voortvloeit uit:

(a) redelijke slijtage;

(b) opzettelijke schade, abnormale opslag- of arbeidsomstandigheden, ongeval, nalatigheid door u of door een derde partij;

(c) als u de Producten niet bedient of gebruikt in overeenstemming met de gebruikersinstructies; en

(d) een wijziging of reparatie door u of door een derde partij.

6.5 Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot een Product dat defect is of niet zoals beschreven.

7. UW ANNULERINGSRECHTEN

7.1 We hanteren een 14-daags retourbeleid waarbij u het recht heeft om een contract te annuleren en een ongebruikt Product te retourneren op elk moment tussen het sluiten van het contract en 14 dagen vanaf de dag nadat u uw Bestelling heeft ontvangen. Als u het contract wilt annuleren, moet u:

(a) het/de betreffende Product(en) retourneren in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte "Retourzendingen" van de Site, toegankelijk door op DEZE LINK te klikken of door het 'Modelformulier voor herroeping' te gebruiken dat aan u beschikbaar is gesteld in de Bijlage bij deze Voorwaarden

(b) details bevatten over wat u heeft gekocht, wanneer u het heeft besteld of ontvangen en uw naam en adres wanneer u contact met Ons opneemt; en

(c) retourneer vervolgens de Producten (inclusief de onbeschadigde verpakking) aan Ons binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u wilt annuleren.

Wij zullen u voorzien van een terugbetaling van de prijs die is betaald voor het Product, inclusief bezorgkosten, door de methode die u heeft gebruikt voor de betaling, maar we kunnen aftrekken van de prijs zoals hieronder uiteengezet. De terugbetaling zal worden gedaan binnen 14 dagen na de datum waarop we de Producten hebben ontvangen of, indien eerder, binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u een bewijs van verzending aan Ons verstrekt. 

7.2 U moet de kosten van het retourneren betalen, maar houd er rekening mee dat wanneer u Producten retourneert die defect zijn of verkeerd zijn beschreven in overeenstemming met artikel 5.1 (a) en 6 of als u dit contract beëindigt in overeenstemming met artikel 5.2 We zullen de kosten van het retourneren betalen.

7.3 Als u gebruikmaakt van uw recht om te annuleren op grond van dit artikel 7:

(a) We kunnen uw terugbetaling van de prijs (exclusief bezorgkosten) verminderen om rekening te houden met een vermindering van de waarde van de Producten (inclusief de verpakking), als dit is veroorzaakt door uw behandeling ervan op een manier die niet zou zijn toegestaan in een winkel.   Houd er rekening mee dat de waardevermindering evenveel kan zijn als de oorspronkelijke prijs.   Het gebruik van Onze elektrische producten zou bijvoorbeeld niet zijn toegestaan in een winkel en daarom zou uw gebruik van Producten op deze manier voorafgaand aan het retourneren ervan op grond van dit artikel 7 resulteren in een aanzienlijke vermindering van de waarde. Houd er ook rekening mee dat Onze productverpakking waardevol is en dat de waarde van het Product aanzienlijk wordt verminderd als deze wordt beschadigd. Als Wij u de betaalde prijs terugbetalen voordat Wij de Producten kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier heeft behandeld, moet u Ons een passend bedrag betalen.

(b) De maximale terugbetaling voor bezorgkosten zijn de kosten van bezorging met de minst dure bezorgmethode die we aanbieden. Als Wij bijvoorbeeld levering van een product binnen 3-5 dagen tegen één prijs aanbieden, maar u ervoor kiest om het Product binnen 24 uur tegen hogere kosten te laten bezorgen, dan zullen Wij alleen terugbetalen wat u zou hebben betaald voor de goedkopere bezorgoptie.

7.4 Houd er rekening mee dat dit artikel het retourbeleid weerspiegelt dat door Ons wordt aangeboden aan Onze klanten in Nederland. Dit retourbeleid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte of verkeerd beschreven Producten (zie artikel 5.1 (a) en 6).

8. PRIJS EN BETALING

8.1 De prijs van de Producten is de prijs die wordt aangegeven op de bestelpagina's wanneer u uw Bestelling plaatst.  We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde Product correct is. Zie echter artikel 8.3 voor wat er gebeurt als We een fout ontdekken in de prijs van het Product dat u bestelt of in een promotiekorting die op de Bestelling is toegepast.  Onze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar prijswijzigingen zijn niet van invloed op Bestellingen die We hebben geaccepteerd. 

8.2 Alle prijzen zijn inclusief btw. Als het btw-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop Wij het product leveren, passen Wij het btw-tarief aan dat u betaalt, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging in het btw-tarief van kracht wordt.

8.3 Het is altijd mogelijk dat, ondanks Onze beste inspanningen, sommige van de Producten die Wij verkopen onjuist zijn geprijsd of dat promotiekortingen onjuist worden toegepast. We zullen normaal gesproken prijzen en promotiekortingen controleren voordat we uw Bestelling accepteren, zodat, wanneer de juiste prijs van het Product (minus eventuele promotiekorting) op uw Besteldatum lager is dan Onze vermelde prijs op uw Besteldatum, Wij het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het Product (minus eventuele promotiekorting) op uw Bestellingsdatum hoger is dan de prijs die aan u wordt vermeld, nemen We contact met u op voor uw instructies voordat We uw Bestelling accepteren. Als Wij uw Bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u kon worden herkend als een verkeerde prijsstelling, kunnen Wij het contract beëindigen, u alle door u betaalde bedragen terugbetalen en de retournering van aan u geleverde Producten eisen.

8.4 Afhankelijk van de bezorgmethode die u selecteert, kunnen de prijzen voor de Producten exclusief bezorgkosten zijn, die worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag. Zie het gedeelte "Betaling en levering" van de website.

8.5 U moet voor Producten betalen met een creditcard of betaalkaart of, als u Paypal gebruikt, met een andere methode die door Paypal wordt geaccepteerd. We zullen geld van u innen wanneer Wij de Producten verzenden, maar We kunnen een openstaande betaling op uw account plaatsen (inclusief uw Paypal-account) wanneer u uw Bestelling plaatst.  Het aannemen van een betaling of het plaatsen van een openstaande betaling op uw account vormt geen aanvaarding van uw Bestelling.

9. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER U

9.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door Ons.  Als We ons niet houden aan deze Voorwaarden, zijn Wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van Onze schending van dit contract, maar Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel Wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit met Ons besprak tijdens het verkoopproces.

9.2 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid of de nalatigheid van Onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten, inclusief het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven en overeenkomen met informatie die Wij aan u hebben verstrekt en elk monster of model dat door u is gezien of onderzocht; van bevredigende kwaliteit; geschikt voor een bepaald doel dat aan Ons bekend is gemaakt; en voor defecte Producten onder de productaansprakelijkheidsregels van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de Producten uitsluitend voor particulier huishoudelijk gebruik. Als u de Producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn Wij niet aansprakelijk jegens U voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

10. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten Onze controle. Als Onze levering van de Producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten Onze controle, nemen Wij zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en nemen Wij maatregelen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat We dit doen, zijn We niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door het evenement, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met Ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor Producten waarvoor u heeft betaald maar niet heeft ontvangen.

11. PROMOTIES

11.1 De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op al Onze aanbiedingen en promoties en u dient deze samen met de voorwaarden van de specifieke aanbieding te lezen.  Waar een specifiek aanbod iets anders zegt dan dit artikel 11, zijn de voorwaarden van het specifieke aanbod van toepassing.

11.2 Geen enkele promotie, korting of promotiecode die beschikbaar is voor inwisseling op de website mag worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding of worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.

11.3 Per Bestelling kan slechts één promotiecode worden gebruikt.

11.4 Een promotiecode kan niet worden toegepast op een Bestelling nadat deze is geplaatst.

11.5 De promotiecodes voor het onderzoek na aankoop (PPS) en productregistratie (PRD) kunnen niet worden ingewisseld via een geverifieerd stylistenaccount.

11.6 Kortingen zijn niet van toepassing op bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

11.7 Wanneer u een Product aan Ons retourneert en om welke reden dan ook een terugbetaling ontvangt, is de terugbetaling de betaalde prijs, rekening houdend met de aanbieding.  Dit betekent dat u effectief de volledige prijs betaalt voor de producten die u houdt en het voordeel van de aanbieding verliest.

11.8 Wanneer u een gratis geschenk ontvangt bij uw Bestelling, moet u het gratis geschenk retourneren als u het/de Product(en) retourneert waarbij u recht heeft op een gratis geschenk.  Wanneer u een product gratis of tegen een gereduceerde prijs heeft ontvangen omdat u een in aanmerking komend product heeft gekocht, moet u de gratis of afgeprijsde producten retourneren wanneer u het in aanmerking komende product retourneert.

12. ONZE ANNULERINGSRECHTEN

12.1 We kunnen het contract voor een Product op elk moment beëindigen door u zo snel als redelijkerwijs mogelijk te schrijven (en, waar (d) of (e) van toepassing is, u de keuze te bieden tussen een terugbetaling of een alternatief product) als:

(a) u geen betaling aan Ons doet wanneer deze verschuldigd is;

(b) u Ons niet binnen een redelijke termijn toestaat om de producten aan u te leveren;

(c) We ons ervan bewust worden of redelijkerwijs geloven dat u deze Voorwaarden schendt;

(d) voorraad niet meer beschikbaar is; of

(e) een gebeurtenis buiten Onze controle (zoals uiteengezet in artikel 10) plaatsvindt. 

12.2 Voordat u het contract op grond van a, b of c hierboven beëindigt, geven we u 14 dagen om uw niet-naleving van de respectieve hierboven uiteengezette verplichtingen te verhelpen, bij gebreke waarvan we het recht hebben om het contract te beëindigen. Als we het contract beëindigen in de situaties zoals uiteengezet in artikel 12.1, zullen we het geld dat u vooraf hebt betaald voor Producten die we niet hebben verstrekt, terugbetalen (of een ingehouden betaling vrijgeven die op uw account is geplaatst). Als We het contract beëindigen in de situaties uiteengezet in artikel 12.1(c), kunnen We u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de netto kosten die we zullen maken als gevolg van uw schending van het contract.

13. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

13.1 Wij zijn een bedrijf gevestigd in Frankrijk. Ons bedrijfsregistratienummer is RCS 491 607 008, op de Campus, 18, Chemin des Cuers, CS 50235, 69574 Dardilly Cedex.

13.2 Als u vragen heeft of als u klachten heeft, neem dan contact met Ons op. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Ons via het contactformulier op DE WEBSITE.

13.3 Als u schriftelijk contact met ons wilt opnemen, of als een bepaling in deze Voorwaarden vereist dat u Ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, kunt u dit aan Ons sturen via het contactformulier op de website, met de hand of per vooruitbetaalde post naar het adres zoals uiteengezet in artikel 13.1. Wij zullen de ontvangst hiervan bevestigen door schriftelijk contact met u op te nemen. Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, zullen We dit doen per e-mail, met de hand of per vooruitbetaalde post naar het adres dat u Ons in de Bestelling verstrekt.

14. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

We zullen de persoonlijke informatie die u Ons verstrekt gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid dat op DE WEBSITE is uiteengezet.

15. ANDERE BELANGRIJKE TERMEN

15.1 We kunnen Onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en We zullen ervoor zorgen dat de overdracht uw rechten onder het contract niet beïnvloedt.

15.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als We schriftelijk akkoord gaan. 

15.3 Dit contract is tussen u en Ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van de voorwaarden ervan af te dwingen.

15.4 Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig is, blijven de resterende voorwaarden volledig van kracht.

15.5 Als We er niet op staan dat u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, als We Onze rechten jegens u niet afdwingen of als We dit vertragen, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal ons niet beletten om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.  Als u bijvoorbeeld niet betaalt en we geen betaling vragen, maar de Producten leveren, kunnen we u nog steeds vragen om op een later tijdstip een betaling uit te voeren. 

15.6 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u kunt juridische procedures met betrekking tot de Producten aanhangig maken bij de rechtbanken van Nederland of bij de rechtbanken van uw land van verblijf. De rechtskeuze heeft geen invloed op de bescherming die u geniet onder het dwingend recht van uw land van verblijf.

15.7 Als u een klacht wilt indienen, stuurt u een e-mail naar questionbnl@ghdhair.com

15.8 Als u niet tevreden bent over de manier waarop we een klacht hebben behandeld en een klacht wilt indienen bij het Online Geschillenbeslechtingsplatform, dat toegankelijk is via deze link HTTP://EC.EUROPA.EU/ODR, zullen we u tijdens het klachtenproces laten weten of we bereid zijn om dit platform te gebruiken met betrekking tot uw klacht.

 

Bijlage – Model herroepingsformulier

Stuur het onderstaande herroepingsformulier ingevuld naar QUESTIONBNL@GHDHAIR.COM

  • Aan GHD France, een bedrijf geregistreerd in Lyon onder nummer RCS 491 607 008, gevestigd op de Campus, 18, Chemin des Cuers, CS 50235, 69574 Dardilly Cedex, Frankrijk.

  • Ik/Wij (*) geef/geven hierbij kennis dat Ik/Wij (*) mij/ons (*) terugtrek/terugtrekken uit mijn/ons (*) verkoopcontract voor de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende service (*),

  • Besteld op (*)/ontvangen op (*),

  • Naam/Namen consument(en)

  • Adres consument(en)

  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is