SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 1. DEFINITIONER

1.1 Ved brug af store forbogstaver i følgende ord, skal de forstås som anført nedenfor:

(a) Ordre: Deres bestilling af Varer via Hjemmesiden,

(b) Varer: de varer og/eller gavekort, som Vi sælger til Dem,

(c) Særlige Betingelser: alle yderligere betingelser som finder anvendelse på Deres Ordre, som meddelt af Os under ordreprocessen,

(d) Betingelser: nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og alle Særlige Betingelser,

(e) Hjemmeside: www.ghdhair.com, og

(f) Vi/Vores/Os: Wella Denmark ApS, CVR.nr. DK37293407, som driver virksomhed under navnet Wella Denmark ApS, Kirkebjerg Parkvej 11B, 2605 Brøndby. 

1.2 Når Vi bruger ordene “skriftligt” eller “på skrift” i Betingelserne, er dette også inklusiv e-mail medmindre Vi anfører andet. 

 1. VORES AFTALE MED DEM

2.1 Vi leverer Varer til Dem på de her anførte betingelser og vilkår.

2.2 Læs venligst Betingelserne nøje igennem og tjek, at Deres bestilling er korrekt, inden De indsender Ordren. Disse Betingelser informerer Dem om, hvem Vi er, hvordan Vi leverer Varer til Dem, hvordan De og Vi må ændre eller afslutte aftalen, hvordan det skal håndteres, hvis der opstår et problem samt anden vigtig information.

2.3 Indsendelse af en Ordre til Os skal anses for bindende. Efter indsendelsen af Deres Ordre vil De modtage en automatisk udsendt ordrebekræftelse  

2.5 Vi tildeler Ordren et ordrenummer og informerer Dem per e-mail herom. Det vil hjælpe Os, hvis De oplyser dette ordrenummer i al efterfølgende korrespondance vedrørende Ordren med Os. 

 1. ÆNDRINGER I EN ORDRE ELLER I BETINGELSERNE

3.1 Vi foretager muligvis ændringer i Betingelserne fra tid til anden, så De bør tjekke Betingelserne før De placerer en fremtidig Ordre.  

3.2 Såfremt De ønsker at annullere en Ordre, før den er blevet gennemført, bedes De venligst læse om Deres ret hertil under punkt 7.

 1. LEVERING

4.1 Bemærk venligst, at tidsplanen for levering og leveringsomkostningerne varierer afhængigt af tilgængeligheden af Varerne (inklusiv forudbestillinger) og Deres adresse. Se nærmere under ”Betaling og Levering” på hjemmesiden.

4.2 Levering af en Ordre anses for at være gennemført, når Vi leverer Varerne til den af Dem opgivne adresse. Risikoen for Varerne overgår til Dem ved levering.

4.3 Såfremt Vi ikke er I stand til at levere hele Ordren på én gang enten pga. driftsproblemer eller mangel på Varen, leverer Vi, med undtagelse af tilfælde, hvor Deres Ordre inkluderer en forudbestilling, Varerne successivt. Såfremt De ønsker, at få Varerne leveret successivt, kan De blive opkrævet yderligere leveringsgebyrer. Hver forsendelse skal anses for at udgøre en særskilt aftale underlagt Betingelserne. Såfremt en successiv forsendelse er forsinket eller mangelfuld, er De ikke berettiget til at annullere en anden successiv forsendelse, medmindre en gentagelse af forsinkelsen må ventes eller såfremt ophævelse af hele købet er begrundet i sammenhængen mellem leveringerne. 

4.5 Såfremt De efter et mislykket forsøg på levering til Dem ikke arrangerer ny levering eller afhenter Varerne ved et leveringsdepot, kontakter Vi Dem med yderligere instruktioner. Vi kan opkræve Dem for eventuelle omkostninger til opbevaring samt for yderligere leveringsomkostninger. Såfremt Vi til trods for Vores rimelige bestræbelser ikke kan komme i kontakt med Dem eller omarrangere levering eller afhentning, kan Vi ophæve aftalen, og bestemmelsen i punkt 12.2 vil dermed finde anvendelse.    

4.6 På tidspunktet for levering bedes De kontrollere Varerne og sammenholde disse med følgesedlen eller ved gavekort: e-mailen. Såfremt der er uoverensstemmelser, eller en Vare er beskadiget, bedes De kontakte Os som specificeret i punkt 13 inden for rimelig tid efter, at De har opdaget manglen. En reklamation inden for to måneder efter, at De har opdaget manglen, vil altid anses for at være rettidig. Hvis der er uoverensstemmelser med Deres Ordre, vil Vi bede Dem om at returnere Varen til Os i ubrugt stand og i original emballage, som bør være ubeskadiget. Sker dette ikke, vil Varerne blive anset for korrekt leveret uden nogen mangler. Dette gælder dog ikke for mangler, som De ikke ved en rimelig undersøgelse af Varerne har kunnet opdage. 

4.7 Såfremt levering af Ordren skal ske til en dansk adresse, og De ikke har modtaget Deres Ordre inden 7 dage efter datoen for indsendelsen af Deres Ordre , bedes De kontakte Os som specificeret i punkt 13. Internationale leveringer kan tage længere tid.

4.8 Ved forsinket levering af Varerne har De ifølge dansk ret en række juridiske rettigheder. Selvom Vores standard leveringsservice normalt tager 7 dage fra afsendelse fra varelageret til levering af Varerne, er Vi juridisk forpligtede til at levere Varerne uden ugrundet ophold og senest 30 dage efter datoen for indleveringen af Deres bestilling. Såfremt Vi ikke opfylder Vores forpligtelse inden for denne tidsramme, eller enhver anden aftalt tidsramme efter aftale med Dem, har De ret til at afbestille Deres Ordre for enhver af Varerne eller afvise Varer, som er blevet leveret ved at kontakte kundeservice som specificeret i punkt 13. Såfremt Vi har leveret nogle af Varerne til Dem, skal De sende dem tilbage til Os i ubrugt stand og i deres originale emballage. Venligst kontakt kundeservice som specificeret i punkt 13, således at de kan sende et returlabel, så Vi kan afholde udgifterne til postforsendelsen. Efter afbestillingen (og tilbagelevering af allerede leverede Varer) vil Vi refundere enhver betaling fra Dem til Os for de afbestilte Varer og deres forsendelse. Bestemmelserne i punkt 11 vil finde anvendelse, hvor Varerne var en del af et tilbud. 

 1. DERES RET TIL AT OPHÆVE AFTALEN

5.1 Deres rettigheder ved ophævelse af aftalen afhænger af, hvad De har købt, hvorvidt der er noget galt med Varen, og hvornår De bestemmer Dem for at ophæve aftalen. Det vil sige:

(a) er den Vare, De har købt, behæftet med fejl og mangler, kan De have en juridisk ret til at ophæve aftalen (eller til at få Varen repareret eller erstattet eller til at få tilbagebetalt en del af købesummen), se hertil punkt 6;

(b) har vi gjort noget eller oplyst Dem om noget, som Vi har tænkt at gøre, se hertil punkt 5.2, kan De også have en ret til at ophæve aftalen; eller

(c) har De ombestemt Dem om varen, se hertil punkt 7, her har De i visse tilfælde mulighed for at få refunderet købesummen, såfremt De er inden for fortrydelsesperioden, dog kan der ske reduktion, og De skal betale udgifterne for tilbagelevering af Varerne.

5.2 Ophæves aftalen af en af årsagerne oplistet i punkt 5.2 (a) til (c) nedenfor, ophører aftalen med øjeblikkelig virkning, og Vi vil refundere det fulde beløb for alle Varer, som ikke er blevet leveret, og De kan også være berettiget til kompensation. Disse årsager er:

(a) Vi har  orienteret Dem om fejl i prisen eller beskrivelsen af Varen, De har bestilt, og De ønsker ikke at gennemføre købet;

(b) der er risiko for, at levering af Varerne vil blive væsentligt forsinket på grund af udefrakommende begivenheder uden for Vores kontrol; eller

(c) De har en juridisk ret til at ophæve aftalen på grund af noget, Vi har gjort forkert (inklusiv for sen levering (se punkt 4.8)) i hvilket tilfælde De vil skulle tilbagelevere Varen til Os, og Vi vil betale udgifterne til forsendelse for Dem (kontakt venligst kundeservice, som specificeret i punkt 13 for en returlabel).

5.3 Hvis De ønsker at opsige eller ophæve aftalen af en af de årsager, der er oplistet i punkt 5.1, skal De oplyse Os om det ved at kontakte kundeservice som specificeret i punkt 13. Hvis De har ombestemt dem og ønsker at fortryde i medfør af punkt 7, kan De bruge den blanket, der er omtalt i punkt 7.1. Hvis De opsiger eller ophæver aftalen efter Varerne er blevet afsendt til Dem, skal De returnere dem til Os. Punkt 6 og 7 indeholder mere information om, hvordan Varer skal returneres, og hvem der er ansvarlig for at betale omkostningerne herved.

 1. PROBLEMER MED VARERNE

6.1 Vi er pålagt en juridisk forpligtelse til at levere Varer, som er i overensstemmelse med det aftalte. Nedenfor finder De et sammendrag af de centrale juridiske rettigheder, som De som køber har ved køb af Varen. Intet i Betingelserne vil påvirke Deres juridiske rettigheder efter lovgivningen.

Sammendrag af centrale rettigheder

Dette er et sammendrag af Deres centrale rettigheder. Disse er underlagt visse undtagelser.

Aftalen er omfattet af købelovens regler om mangler.

Se også punkt 7 om Deres fortrydelsesret.               

6.2 Ønsker De at udøve nogen juridisk rettigheder, som De måtte have til at afvise Varer, skal disse varer sendes tilbage til Os. Vi betaler enhver forsendelsesomkostning. Kontakt venligst kundeservice, som specificeret i punkt 13 for et returlabel.  

6.3 Udover Deres juridiske rettigheder angivet i punkt 6.1 ovenfor, garanterer vi i relation til nogle Varer, at Varerne ved levering og i den nedenfor angivne periode ikke lider af væsentlige mangler. Denne garanti gælder dog ikke for tilfælde som beskrevet under punkt

6.4. Forudsat, at De kontakter Os på +45 33 11 91 11 inden for den relevante

garantiperiode og inden for rimelig tid efter opdagelsen af, at Varen ikke overholder garantien (gerne med så mange oplysninger fra Dem som muligt), og De returnerer den pågældende Vare til os, vil Vi (efter vores valg) enten reparere eller erstatte den defekte Vare eller refundere det fulde beløb for den defekte Vare.

Vare

Garantiperiode (fra levering)

Chronos

3 år

Duet Style

2 år

Platinum+ glattejern

3 år

Alle andre stylers (undtagen Platinum+ styler)

2 år

Curlers

2 år

Air

1 år

Hårføner (undtagen Air)

2 år

Børster

6 måneder

Hårstylingprodukter

6 måneder

6.4 Denne garanti omfatter ikke mangler ved Varer som følge af:

(a) normal slitage;

(b) forsætlig skade, unormal opbevaring eller brugsforhold, uheld, uagtsomhed fra Deres eller tredjemands side,

(c) såfremt De ikke bruger Varen I overensstemmelse med brugsvejledningen, og

(d) en ændring eller reparation af Dem eller tredjemand.

6.5 Denne Garanti gælder i tillæg til Deres lovbestemte rettigheder ved mangelfulde Varer.

 1. FORTRYDELSESRET

7.1 Vi opererer med 15 dages fortrydelsesret, der giver Dem ret til at fortryde Deres køb af alle Varer købt under en Ordre. De kan også fortryde Deres køb af enkelte Vare under en Ordre, såfremt disse Varer er ubrugte. Fortrydelsesretten omfatter ikke Varer, der er personligt udviklet til Dem. De kan udnytte fortrydelsesretten på et hvilket som helst tidspunkt fra det tidspunkt, De har indsendt Deres Ordre og indtil 15 dage, at De har modtaget Varerne.

Såfremt De ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal De:

(a) informere Os ved at kontakte kundeservice per telefon, ved brev eller ved kontaktformular på hjemmesiden (alle kontaktoplysninger er specificeret i punkt 13). De kan også benyttestandardfortrydelsesformularen som kan findes på Vores hjemmeside og i punkt 16 nedenfor; 

(b) oplyse detaljer om, hvilken/hvilke Vare(r) De har købt, hvornår De har bestilt eller modtaget Varen samt Deres navn og adresse, og

(c) derefter returnere Varen (/Varerne) til os inden for 14 dage efter, at De har meddelt os, at De vil udnytte fortrydelsesretten.

Vi refunderer den betalte købesum for Varen, inklusiv leveringsomkostninger, ved samme betalingsmiddel som blev anvendt, da De betalte for Varen. Dog kan Vi lave en reduktion i prisen som fastsat nedenfor. Refundering af beløbet vil ske inden for 14 dage fra den dato, hvor Vi modtager Varerne fra Dem eller inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor De leverer bevis for forsendelsen af Varerne til os.

7.2 De skal betale omkostningerne forbundet med returnering af Varerne. For en ordens skyld bemærkes, at såfremt De ikke returnerer Varer under fortrydelsesretten, men returnerer Varer på grund af mangler eller som savner egenskaber, som må anses for tilsikrede, som beskrevet i punkt 6.1, eller hvis De opsiger aftalen i overensstemmelse med punkt 5.2, betaler Vi udgifterne til returnering.

7.3 Hvis De udøver Deres ret til at fortryde under dette punkt 7:

(a) Må Vi reducere din refusion af købesummen (eksklusiv leveringsomkostninger) for at afspejle enhver reducering af Varens værdi (inklusiv emballage), såfremt dette skyldes Deres håndtering af Varen på en måde, som har medført en forringelse af varens værdi. Bemærk venligst at reduktionen i pris kan være helt op til den oprindelige pris for Varen. Bemærk venligst også, at Vores emballage er værdifuld, og værdien af Varen vil blive væsentligt forringet, hvis emballagen er ødelagt. Såfremt Vi refunderer købesummen, førend Vi har haft mulighed for at undersøge Varerne, og Vi på et senere tidspunkt opdager, at De har håndteret dem på en uacceptabel måde, skal De betale Os et passende beløb. 

(b) Refusion af leveringsomkostninger, jf. punkt 7.1, kan maksimalt udgøre prisen for den mindst omkostningsfulde leveringsmetode, som Vi tilbyder. For eksempel hvis Vi tilbyder levering af en Vare inden for 3-5 dage til én pris, men De vælger levering indenfor 24 timer til en højere pris, vil Vi refundere, hvad De ville have skullet betale for den billigste leveringsmetode.

7.4 Bemærk venligst at dette punkt afspejler Vores fortrydelsesret tilbudt til Vores danske kunder, som er mere generøs end Deres juridiske rettigheder efter Forbrugeraftaleloven, hvorefter De har en 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten i dette punkt 7 påvirker ikke Deres juridiske rettigheder i relation til Varer med mangler, se hertil punkt 6.1.  

 1. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Varerne er prisen indikeret på bestillingssiden, når De placerer Deres Ordre. Vi foretager enhver rimelige foranstaltning for at sikre, at den oplyste pris er korrekt. Se dog punkt 8.3 om, hvad der sker, hvis Vi opdager en fejl i prisen på Varen, som De bestiller, eller i et kampagnetilbud gældende for Deres Ordre. Vores priser kan til enhver tid ændre sig, men prisændringer vil ikke påvirke allerede afgivne Ordrer.

8.2 Alle priser er inklusiv moms. Måtte momssatsen ændre sig mellem afgivelsen af Deres ordre og levering af Varerne, vil Vi justere momsen, som De skal betale, medmindre betaling allerede er sket fuldt ud, inden ændringen i momssatsen træder i kraft.

8.3 Det er altid muligt til trods for, at Vi gør vores bedste for at undgå det, at nogle af Vores Varer kan være angivet med en forkert pris eller en forkert rabat. Vi tjekker normalt priser og tilbud, førend Vi accepterer Deres Ordre således, at Vi, hvor Varens korrekte pris (fratrukket en eventuel rabat) på ordredatoen var lavere end Vores oplyste pris, nøjes med at trække den lavere pris. Var Varens korrekte pris (fratrukket en eventuel rabat) på ordredatoen højere end prisen givet til Dem, kontakter Vi Dem for at få Deres instruktioner, inden Vi afsender Ordren. Kommer vi til at afsende Deres Ordre, selvom der har været en åbenlys fejl i prisen, som De vidste eller burde vide var en fejl, , kan Vi ophæve aftalen, refundere enhver købesum allerede betalt og kræve Varen returneret fra Dem. 

8.4 Afhængigt af den valgte leveringsmetode kan priserne på Varer være eksklusiv leveringomkostninger, som vil blive tilføjet købesummen. Se nærmere under ”Betaling & Levering” på hjemmesiden.  

8.5 Betaling skal ske med kredit- eller hævekort eller - ved brug af Paypal - en metode accepteret af Paypal. Beløbet vil blive trukket, når Vi afsender Varerne. Dog kan Vi reservere betaling på Deres konto (inklusiv Deres Paypal-konto), når De placerer Deres Ordre. 

 1. VORES ANSVAR OVER FOR DEM

9.1 Såfremt Vi ikke overholder Betingelserne, er Vi ansvarlige for påregneligt tab eller skade De måtte lide som følge heraf, i hvert tilfælde med et beløb op til værdien af den pågældende Ordre, men Vi er ikke ansvarlige for uforudselige tab eller skade. Tab eller skade er påregneligt, såfremt det var en indlysende konsekvens af Vores overtrædelse,  eller såfremt det var overvejet af Dem og Os på tidspunktet for aftaleindgåelsen.

9.2 Vi fraskriver os ikke noget ansvar, hvor det ikke er muligt efter lovgivningen. Dette gælder blandt andet også vores ansvar ved død og personlig skade forårsaget af Vores, Vores medarbejderes eller vores agenters eller underleverandørers uagtsomhed, Vores ansvar for svig eller svigagtig adfærd, eller vores ansvar for mangler efter købeloven.

9.3 Vi er ikke ansvarlige for virksomheders tab. Vi leverer udelukkes Varerne til privat husholdningsbrug. Såfremt De bruger Varerne kommercielt, i erhvervsmæssig sammenhæng eller til videresalg har Vi intet ansvar over for Dem for driftstab, ordretab, driftsforstyrrelse eller tab af forretningsmuligheder.  

 1. BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

10.1 Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser uden for Vores kontrol. Bliver levering af Varerne forsinket af en begivenhed uden for vores kontrol, vil Vi kontakte Dem så hurtigt som muligt for at informere Dem om dette, og Vi vil tage de nødvendige skridt for at minimere forsinkelsen. Såfremt Vi gør dette, er Vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af en sådan begivenhed, men er der en risiko for en væsentlig forsinkelse, kan De kontakte Os for at ophæve aftalen og modtage refusion for enhver Vare, de allerede har betalt for men ikke har modtaget.

 1. KAMPAGNER

11.1 Vilkårene under dette punkt 11 finder anvendelse på alle Vores tilbud og kampagner og skal derfor læses af Dem i sammenhæng med det specifikke tilbud. Hvor ordlyden på et bestemt tilbud fraviger fra dette punkt 11, er det ordlyden i det specifikke tilbud, der er gældende.

11.2 Kampagner, rabatter eller rabatkoder, som kan indløses på hjemmesiden, kan ikke bruges sammen med et andet tilbud eller til at købe gavekort.  

11.3 Der kan kun bruges én rabatkode per Ordre.

11.4 En rabatkode kan ikke anvendes på en Ordre efter Ordren er afgivet.

11.5 Rabatter finder ikke anvendelse på leveringsomkostninger, medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

11.6 Såfremt De returnerer en Vare og får refunderet købesummen, ligegyldigt af hvilken årsag, vil det refunderede beløb udgøre det betalte beløb, men således at et eventuelt anvendt tilbud tages i betragtning. Er den returnerede Vare købt ved eksempelvis et mængde- eller kombinationstilbud betyder dette, at De vil komme til at betale fuld pris for eventuelle Varer omfattet af tilbuddet, som De måtte vælge at beholde, og miste fordelen ved tilbuddet.

11.7 Modtager De som følge af Deres brug af et tilbud en gratis gave med Deres Ordre, skal De returnere den gratis gave, såfremt De returnerer den/de Vare(r), der gjorde Dem berettiget til den gratis gave. Modtager De som følge af Deres brug af et tilbud en Vare gratis eller til nedsat pris, fordi De købte en særlig Vare, som udløste dette, skal De returnere denne gratis Vare eller den rabat, de har modtaget på Varen, når De returnerer den særlige Vare, som udløste rabatten eller gaven.

 1. VORES OPHÆVELSE

12.1 Vi må på ethvert tidspunkt skriftligt ophæve aftalen med Dem (eller hvor nedenstående punkt (d) eller (e) finder anvendelse, give Dem valget mellem at få refunderet købesummen eller modtage en alternativ Vare), hvis:

(a) De ikke betaler en forfalden betaling til Os;

(b) De ikke inden for rimelig tid tillader os at levere Varerne til dig;

(c) Vi bliver opmærksomme på, eller har begrundet mistanke om, at De overtræder eller har overtrådt Betingelserne;

(d) Varen bliver utilgængelig; eller

(e) en begivenhed uden for vores kontrol (som specificeret i punkt 10) sker.

12.2 Ophæver Vi aftalen i en af de ovenfor oplistede situationer i punkt 12.1 refunderer Vi forudbetalte beløb for Varer, som Vi endnu ikke har leveret (eller frigiver ethvert reserveret beløb på din konto). Såfremt Vi hæver aftalen på grund af en situation som beskrevet i punkt 12.1 (c), kan Vi fratrække eller kræve en rimelig kompensation fra Dem for de nettoudgifter, Vi forventeligt vil pådrage os som et resultat af Deres overtrædelse af Betingelserne. 

 1. INFORMATION OM OS OG KONTAKTOPLYSNINGER

13.1 Vi er et selskab beliggende i Danmark og Vores registrerede adresse er Kirkebjerg Parkvej 11B, 2605 Brøndby, Danmark. Vores CVR-nr. er DK37293407. 

13.2 Såfremt De måtte have nogen spørgsmål eller klager, bedes De venligst kontakte Os. De kan kontakte Os ved at ringe til Vores kundeservice team på telefonnummer +45 33 11 91 11 eller per e-mail ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden.

13.3 Skulle De ønske, at kontakte Os skriftligt, eller såfremt et punkt i Betingelserne kræver dette, kan De kontakte Os via kontaktformularen på Hjemmesiden, ved fysisk aflevering eller brev til adressen, som fremgår under punkt 13.1. Vi bekræfter skriftligt, når Vi har modtaget Deres henvendelse. Såfremt Vi skal kontakte Dem eller give Dem skriftlig meddelelse, vil Vi gøre dette ved e-mail, fysisk aflevering eller pr. brev til adressen De har oplyst Os i Ordren.   

 1. BRUG AF PERSONLIG INFORMATION

Vi vil bruge den personlige information, De giver Os i overensstemmelse med databeskyttelseserklæringen, som fremgår af Vores hjemmeside. 

 1. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

15.1 De kan kun overdrage Deres rettigheder og forpligtelser I henhold til disse Betingelser til en tredjepart, såfremt Vi giver skriftligt samtykke.  

15.2 Denne aftale er mellem Dem og Os. Ingen andre har ret til at håndhæve nogen af Betingelserne. 

15.3 Hvert punkt i Betingelserne fungerer separat af hinanden. Såfremt en domstol eller relevant offentlig myndighed bestemmer at et punkt er ulovligt, skal de tilbageværende bestemmelser forblive i kraft.

15.4 Såfremt Vi ikke insisterer på, at De opfylder Deres forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis Vi ikke håndhæver Vores rettigheder overfor Dem, eller såfremt Vi forsinkes i håndhævelsen, betyder dette ikke, at De ikke er forpligtet til at overholde Deres forpligtelser, og det vil ikke forhindre os i på et senere tidspunkt at foretage de nødvendige skridt over for Dem. For eksempel hvis De ikke betaler, og Vi ikke anmoder om betalingen, men leverer Varerne til Dem, kan Vi stadig kræve, at De betaler købesummen på et senere tidspunkt. 

15.5 Ønsker De at indlevere en klage, bedes De sende en e-mail til kundeservicedk@service.wella.com

15.6 Du kan også vælge at indgive en klage til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via www.naevneneshus.dk.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet. Mæglingsteamet for Forbrugerklager vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet inden 4 uger fra Mæglingsteamet for Forbrugerklager har afsluttet sagen.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservicedk@service.wella.com.

16. STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR 

De kan udfylde og sende nedenstående standardfortrydelsesformular via fysisk post eller e-mail, hvis De ønsker at fortryde Deres køb. 

Standardfortrydelsesformular 

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

- Til Wella Danmark ApS 

Adresse: Kirkebjerg Parkvej 11B, 2605 Brøndby 

E-mail: KUNDESERVICEDK@SERVICE.WELLA.COM 

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)_______________________________________________________________________________ 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)________________________________________ 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)_________________________________ 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)_____________________________ 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)______________________________________________________________ 

- Dato_____________________________ 

(*) Det ikke relevante udstreges