FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 1. DEFINITIONER

1.1 När följande ord som börjar med stor bokstav används i Dessa Villkor har de följande betydelse:

(a) Beställning: din beställning av Produkter via webbsidan;

(b) Produkter: varorna och/eller presentkorten som Vi säljer till dig;

(c) Särskilda Villkor: de ytterligare villkor som gäller för din Beställning, i enlighet med vad Vi informerat om under beställningsprocessen;

(d) Dessa Villkor: de villkor som framgår av detta dokument och alla Särskilda Villkor;

(e) Webbsida: www.ghdhair.com; och

(f) Vi/Vår/Oss: HFC Prestige International, Rättarvägen 3, 169 68, Solna.

1.2 När Vi använder orden ”skrift” eller ”skriftligt” i Dessa Villkor inkluderar det även e-post om Vi inte anger något annat.

 1. VÅRT AVTAL MED DIG

2.1 Vi tillhandahåller Produkter till dig på följande villkor.

2.2 Vänligen försäkra dig om att du läst Dessa Villkor noggrant och kontrollera att din Beställning är fullständig och korrekt innan du lägger din Beställning. Dessa Villkor förklarar vilka Vi är, hur Vi förser dig med Produkter, under vilka förutsättningar du eller Vi kan ändra eller frånträda avtalet, hur Vi hanterar problem och annan viktig information.

2.3 När du lägger din Beställning hos Oss innebär det inte att Vi har accepterat din Beställning. Vår accept av din Beställning sker på sätt som beskrivs i klausul 2.4. Om Vi inte kan godkänna din Beställning kommer Vi att informera dig om detta och Vi kommer inte att behandla Beställningen. I sådant fall kommer den eventuella betalning som Vi mottagit att återbetalas (och eventuell väntande betalning kommer att annulleras). Vi kan välja att inte godkänna din Beställning på grund av att Produkten är slut i lager, att det uppstått begränsningar i våra resurser som Vi inte rimligen kunnat förutse, att din Beställning strider mot Dessa Villkor, att Vi har upptäckt ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning eller om Vi inte kan uppfylla tidsfristen för leverans.

2.4 Vår accept av din Beställning sker när Vi skickar Produkterna som du beställt från Vårt lager. Det är vid denna tidpunkt som det uppstår ett avtal mellan dig och Oss och Dessa Villkor blir bindande för dig och för Oss. Vi kommer att bekräfta att Produkterna skickats och acceptera din Beställning per e-post. Notera att behandlingen av din betalning (eller en väntande betalning på ditt konto) och bekräftelse av din Beställning inte utgör en accept av din Beställning.

2.5 Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din Beställning som du kommer att informeras om när Vi accepterar din Beställning. Det är till hjälp för Oss om du uppger ordernummer i all korrespondens med Oss som har att göra med din Beställning.

 1. FÖRÄNDRINGAR I BESTÄLLNING ELLER VILLKOR

3.1 Vi kan komma att revidera Dessa Villkor och du bör därför granska Dessa Villkor innan du gör en framtida Beställning.

3.2 Om du önskar ångra din Beställning innan den har verkställts finner du mer information om ångerrätten under klausul 7.

 1. LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Vänligen notera att leveranstid och leveranskostnader kommer att variera beroende på Produktens tillgänglighet (även inkluderat förbeställningar) och din adress. För mer information se ”Betalning och Leverans” på webbsidan.

4.2 Leverans av din Beställning är fullgjord när Vi levererat Produkterna till den adress du uppgett. Risken för Produkterna övergår till dig när leverans är fullgjord.

4.3 Om Vi på grund av operationella skäl eller slutförsäljning inte kan leverera hela din Beställning vid ett tillfälle kommer Vi, förutom när Beställningen innehåller en förbeställning, delleverera. Vi kommer inte att debitera dig någon extra leveranskostnad i dessa fall. Om du däremot ber Oss att delleverera kan Vi komma att debitera dig tillkommande leveranskostnader. Varje delleverans utgör ett separat avtal som lyder under Dessa Villkor. Om Vi är försenade med en delleverans eller om en delleverans är felaktig innebär det inte att du har rätt att avbeställa övriga delleveranser.

4.5 Om du, efter att en leverans till dig inte kunnat ske, inte ordnar ny leverans eller hämtar Produkterna från ett avhämtningsställe, kommer Vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och Vi kan då komma att ta ut en avgift för förvaring och fortsatt leverans. Om Vi, trots rimlig ansträngning, inte lyckas kontakta dig eller ordna leverans eller avhämtning kan Vi komma att frånträda avtalet varpå klausul 12.2 blir tillämplig.

4.6 Vid leverans av din Beställning vänligen kontrollera Produkterna mot leveransavin, eller om det gäller presentkort, medföljande e-post. Om det föreligger någon avvikelse eller om en Produkt är skadad vänligen kontakta Oss på det sätt som anges i klausul 13 så snart som möjligt. Om det föreligger en avvikelse i din Beställning kommer Vi att be dig skicka tillbaka Produkterna till Oss i oanvänt skick och i dess oskadade originalförpackning. Om du anser att Produkterna du fått är felaktiga ska du kontakta Oss och göra en reklamation inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Detta påverkar inte eventuella skador eller fel som du inte kunde ha upptäckt vid rimlig inspektion av Produkterna.

4.7 Om du inte mottagit din Beställning inom 7 dagar efter att du fått orderbekräftelsen, vänligen kontakta Oss i enlighet med vad som anges i klausul 13.

4.8 Du har rättigheter enligt lag om Vi levererar Produkter för sent. Även om Vår leverantör vanligtvis levererar Produkten inom 7 dagar från det att den skickas, är Vi enligt lag skyldiga att leverera Produkten utan oskäligt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet mellan dig och Oss ingicks. Om Vi inte uppfyller denna leveransfrist eller någon annan frist som Vi överenskommit med dig, kan du avbryta din Beställning avseende vilken som helst av de Produkter du beställt eller de oönskade Produkter som levererats till dig, genom att kontakta kundtjänst på det sätt som anges i klausul 13. Om Vi har levererat vissa av Produkterna till dig måste du skicka tillbaka dem till Oss i oanvänt skick och i deras oskadade originalförpackning. Vi står för kostnaden för försändelsen, kontakta därför kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för att få en retursedel. Efter avbruten Beställning (och retur av Produkter i fall då detta kommer i fråga) kommer Vi att betala tillbaka de belopp som du betalat till Oss för de avbeställda Produkterna och bestämmelserna i klausul 11 kommer att bli tillämpliga om Produkterna varit föremål för erbjudanden eller liknande när de sålts. 

 1. DIN RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET

5.1 Din rätt att frånträda avtalet beror på vad du har köpt, om det du köpt är felaktigt och när du valt att frånträda avtalet för att:

(a) det du har köpt är felaktigt eller beskrivet på ett felaktigt sätt och du kan ha en rätt enligt lag att frånträda avtalet (eller få Produkten reparerad eller ersatt eller få pengarna tillbaka helt eller delvis), se klausul 6;

(b) Vi har gjort något eller informerat dig om att Vi ska göra något som får dig att vilja frånträda avtalet, se klausul 5.2; eller

(c) du nyligen har ångrat dig angående Produkten, se klausul 7. Du kan ha möjlighet att få pengarna tillbaka inom ångerfristen, men beloppet kan bli föremål för avdrag och du kommer själv att behöva stå kostnaden för att returnera Produkterna i fråga.

5.2 Om du frånträder avtalet på något av de skäl som anges i 5.2 (a) till (c) nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och Vi kommer att till fullo återbetala dig för de Produkter som du inte fått och du kan även ha rätt till kompensation. Skälen är följande:

(a) Vi har informerat dig om ett fel i Produktens pris eller dess beskrivning och du väljer att inte gå vidare med köpet;

(b) det finns en risk att tillgången till Produkterna kan komma att avsevärt försenas på grund av händelser som är utom Vår kontroll; eller

(c) du har en rätt enligt lag att frånträda avtalet på grund av något som Vi gjort fel (inklusive  att Vi levererat sent (se klausul 4.8)) i vilket fall är du skyldig att returnera Produkten till Oss och Vi kommer att stå för returkostnaderna (kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel).

5.3 Om du frånträder avtalet med stöd av något av de skäl som anges i 5.1 måste du informera Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13. Om du har ångrat dig angående Beställningen i enlighet med klausul 7 kan du använda det kontaktformulär som anges i klausul 7.1. Om du av någon anledning väljer att frånträda avtalet efter att Produkter har skickats till dig måste du returnera dem till Oss. Klausul 6 och 7 innehåller mer information om hur Produkter ska returneras och vem som ska stå för returkostnader.

 1. OM DET ÄR NÅGOT PROBLEM MED PRODUKTEN

6.1 Vi är skyldiga att se till att de produkter Vi förser dig med är står i överrensstämmelse med Dessa Villkor. En sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag i förhållande till Produkten anges nedan. Inget i Dessa Villkor påverkar dina rättigheter enligt lag.

Sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag

Detta är en sammanfattning av dina centrala rättigheter enligt lag. De är föremål för vissa undantag. För detaljerad information, besök www.hallakonsument.se eller kontakta Hallå konsument på +46 771-525 525

Enligt konsumentköplagen (2022:260) ska Produkterna överensstämma med avtalet med avseende på bland annat dess art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Dina rättigheter kan variera beroende på hur lång tid som förflutit sedan leverans. Kontakta Hallå konsument för ytterligare vägledning. 

Se även klausul 7.

6.2 Om du vill utöva dina rättigheter enligt lag att avstå oönskade Produkter måste du skicka tillbaka dem till Oss. Vi kommer att stå för kostnaden för försändelsen eller hämtningen. Vänligen kontakta kundtjänsten på det sätt som anges i klausul 13 för en retursedel.

6.3 Utöver dina rättigheter enligt lag i enlighet med klausul 6.1 ovan, garanterar Vi att Produkterna är fria från fel från leverans och under den period som anges nedan. Vår garanti gäller dock inte och Vi ansvarar inte i de fall som anges i klausul 6.4. Förutsatt att du meddelar Oss på +46 8 699 00 65 under garantiperioden inom skälig tid från det att du upptäckt att Produkten inte överensstämmer med denna garanti (ge Oss så utförlig information som möjligt) och du returnerar Produkten till Oss kommer Vi att (efter eget beslut) antingen reparera eller ersätta den felaktiga Produkten, eller till fullo återbetala det belopp du betalat för den felaktiga produkten.

Produkt

Garantitid (från leverans)

Duet Style

2 år

Chronos styler

3 år

Platinum+ styler

3 år

Alla andra styler-modeller (exklusive Platinum+ styler)

2 år

Locktång

2 år

Air

1 år

Hårtork (exklusive Air)

2 år

Borstar

6 månader

Hårvårds- och styling produkter

6 månader

6.4 Denna garanti gäller inte fel i Produkterna som härrör från:

(a) normalt slitage och användning;

(b) uppsåtliga skador, onormal förvaring eller användningsområden, olyckshändelser, oaktsamhet av dig eller tredje man;

(c) användning i strid med instruktionsmanualen; och

(d) förändringar eller reparation av Produkten som utförts av dig eller tredje man.

6.5 Denna garanti gäller som ett komplement till de juridiska rättigheter du har om Produkten är felaktig eller avviker från vad som beskrivits.

6.6 Utöver denna garanti har du också rätt enligt lag att reklamera Produkten inom tre år från det att Produkten avlämnades till dig. För att göra en reklamation måste du kontakta Oss inom skälig tid efter det att du borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader efter det att du märkt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid. En reklamation görs genom att du kontaktar kundtjänsten per telefon eller per post (kontaktdetaljerna återfinns i klausul 13). 

 1. DIN ÅNGERRÄTT

7.1 Vi tillämpar en ångerrätt på 15 dagar, vilket innebär att du har rätt att frånträda avtalet och returnera oanvända Produkter när som helst från det att avtalet ingicks fram till 15 dagar från dagen att du tagit emot din Beställning.

Om du vill frånträda avtalet måste du:

(a) meddela Oss om detta genom att kontakta kundtjänsten per telefon, per post, genom kontaktformuläret (kontaktdetaljerna återfinns i klausul 13) eller genom att skriva ut formuläret och posta det till Oss på den adress som anges i formuläret (ett standardformulär för utövande av ångerrätten (ångerblankett) finns även på Konsumentverkets webbsida);

(b) inkludera information om vad du köpt, när du beställde eller tog emot det och ditt namn och din adress när du kontaktar Oss; och

(c) därefter returnerar Produkterna i fråga (inklusive deras oskadade förpackning) till Oss inom 14 dagar från det att du meddelat Oss om att du vill ångra din Beställning.

Vi kommer att återbetala det belopp som du betalat för Produkten inklusive leveranskostnader på samma sätt som du genomfört betalningen, men Vi kan komma att göra avdrag från beloppet enligt nedan. Återbetalningen kommer göras inom 14 dagar från det datum då Vi tar emot Produkten eller, om det sker tidigare, inom 14 dagar från det att du tillhandahåller Oss dokumentation som visar att du skickat tillbaka Produkten.

7.2 Du står för returkostnaden. Notera dock att Vi kommer att stå för returkostnaden när du returnerar Produkter som är felaktiga eller beskrivna på ett felaktigt sätt i enlighet med vad som anges i klausul 6.1 eller om du säger upp avtalet i enlighet med klausul 5.2.

7.3 Om du utövar din rätt att frånträda avtalet enligt klausul 7:

(a) Kan Vi komma att göra avdrag på återbetalningsbeloppet (exklusive leveranskostnader) för att motsvara eventuell minskning i värde hos Produkterna (inklusive deras förpackning) om detta har orsakats av att du hanterat Produkten på ett annat sätt om vad var nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Så är normalt fallet om du hanterar Produkten på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Vänligen notera att avdraget för värdeminskning kan uppgå till det totala priset. Det skulle exempelvis inte vara tillåtet att använda våra elektriska produkter i en butik, och därför skulle din användning av Produkter på detta sätt innan du returnerar dem i enlighet med klausul 7 kunna resultera i en betydande värdeminskning. Vänligen notera även att Våra produktförpackningar har ett visst värde och att Produktens värde minskar betydligt om de är skadade. Om Vi återbetalar beloppet till dig innan Vi haft möjlighet att undersöka Produkten och senare upptäcker att du hanterat Produkten på ett icke-acceptabelt sätt, måste du betala Oss en lämplig summa för värdeminskningen. 

(b) Maximalt återbetalningsbelopp för leveranskostnader kommer att motsvara kostnaden för leverans genom den leveransmetod som Vi erbjuder till lägst kostnad. Om Vi exempelvis erbjuder leverans av en produkt inom 3-5 dagar till ett visst pris, men du istället väljer att få varan levererad till dig inom 24 timmar till ett högre pris, kommer Vi endast att erbjuda återbetalning för det du hade betalat om du valt det billigare leveransalternativet.

7.4 Vänligen notera att denna bestämmelse återspeglar avbeställningsrätten som Vi erbjuder våra kunder i Sverige och som är mer generös än din rätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) som ger dig en frist på 14 dagar inom vilken du kan frånträda avtalet genom ångerrätt och få återbetalning. Denna avbeställningsrätt påverkar inte dina rättigheter enligt lag i relation till felaktiga Produkter eller Produkter som beskrivits på ett felaktigt sätt (se klausul 6.1)

 1. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Produkterna är det pris som anges på beställningssidorna när du gör din Beställning. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att priset på Produkterna som erbjuds till dig är korrekt. Se dock klausul 8.3 angående vad som sker när Vi upptäcker fel i pris hos Produkter som du beställer eller i erbjudanden eller rabatter kopplade till beställningen. Våra priser kan förändras från tid till annan men prisförändringar påverkar inte Beställning som Vi har accepterat.

8.2 Alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Om mervärdesskattesatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då Vi tillhandahåller Produkten kommer Vi att ändra den mervärdesskattesats som du betalar förutom om du redan har erlagt full betalning för Produkten innan den ändrade mervärdesskattesatsen träder i kraft.

8.3 Trots våra ansträngningar kan det förekomma att vissa av de Produkter som Vi säljer kan vara felaktigt prissatta eller att erbjudanden eller rabatter anges på felaktigt sätt. Vi kontrollerar normalt priser och erbjudanden innan Vi accepterar din Beställning, och i fall där Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) på beställningsdagen är lägre än Vårt angivna pris på beställningsdatum, kommer Vi att ta betalt med det lägre beloppet. Om Produktens korrekta pris (bortsett från erbjudanden och rabatter) vid beställningsdagen är högre än det Vi angivit till dig, kommer Vi att kontakta dig för dina instruktioner innan Vi accepterar din Beställning. Om Vi accepterar och behandlar din Beställning då ett fel i en prisangivelse är uppenbart och otvetydigt och enkelt hade kunnat uppfattas av dig som en felaktig prisangivelse, kan Vi komma att frånträda avtalet, återbetala de belopp som du betalat och begära att du returnerar de Produkter som du fått.

8.4 Beroende på vilken leveransmetod du valt kan priset för Produkterna anges exklusive leveranskostnad, vilken i så fall tillkommer. För mer information se ”Betalning & Leverans” på webbsidan.

8.5 Betalning av Produkterna måste ske genom användning av betalkort, eller om du använder Paypal, någon av de metoder som Paypal accepterar. Vi tar betalt av dig när Vi skickar Produkterna, dock kan Vi komma att placera en väntande betalning på ditt konto (inklusive ditt Paypal-konto) när du gör en Beställning. Mottagande av betalning eller placering av en väntande betalning på ditt konto innebär inte en accept av din Beställning.

 1. VÅRT ANSVAR MOT DIG

9.1 Om Vi inte uppfyller våra skyldigheter som följer av Dessa Villkor ansvarar Vi för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot Dessa Villkor eller Vår oaktsamhet. Vi ansvarar inte för förluster eller skador som beror på ett hinder utanför Vår kontroll och som är oförutsedda och som Vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Förlust eller skada är förutsebara om dessa var en uppenbar konsekvens av Vårt avtalsbrott eller om Vi skäligen kunnat räkna med förlusten eller skadan när Vi ingick avtalet. 

9.2 Vi inskränker inte på något sätt Vårt ansvara gentemot dig i fall då det skulle strida mot lag att göra det. Detta inkluderar ansvarar för dödsfall eller personskada orsakad genom Vår oaktsamhet eller oaktsamhet hos någon av Våra anställda, ombud eller underleverantörer; för bedrägeri eller vilseledande; för agerande i strid med dina rättigheter enligt lag i förhållande till Produkterna, inklusive rätten att få Produkter som motsvarar vad som angetts och den information Vi gett dig och eventuella prover eller exemplar som du kunnat ta del av eller undersöka; av acceptabel kvalitet; ägnad för vissa specifika ändamål som Vi informerats om; och ansvar för felaktiga Produkter enligt konsumentköplagen (2022:260).

9.3 Vi ansvarar inte för näringsidkares förlust. Vi erbjuder endast Produkter för privat bruk i hemmet. Om du använder Produkterna i kommersiellt syfte eller i syfte att sälja dem vidare ansvarar Vi inte gentemot dig avseende förlorad vinst, förlorade affärsintäkter, störningar i affärsverksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

 1. HÄNDELSER UTOM VÅR KONTROLL

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av en händelse som ligger utanför Vår kontroll. Om Vår tillgång till Produkten försenas på grund av en händelse utom Vår kontroll, kommer Vi att underrätta dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen. Förutsatt att Vi gör detta är Vi inte ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det föreligger risk för en avsevärd försening kan du kontakta Oss för att frånträda avtalet och få en återbetalning för de Produkter som du betalat för men inte tagit emot.

 1. ERBJUDANDEN

11.1 Villkoren i denna klausul 11 gäller för alla våra erbjudanden och du bör därför läsa dessa villkor tillsammans med villkoren för det specifika erbjudandet. I fall då ett specifikt erbjudande anger något annat än vad som sägs i denna klausul 11 ska villkoren för det specifika erbjudandet gälla.

11.2 Inga erbjudanden, rabatter eller rabattkoder som inlöses via webbsidan får användas tillsammans med annat erbjudande eller användas för att köpa presentkort.

11.3 Endast en rabattkod får användas per Beställning.

11.4 En rabattkod kan inte användas efter att Beställning gjorts.

11.5 Rabattkoder för köparenkäten och för produktregistrering kan inte lösas in via ett verifierat stylist-konto.

11.6 Rabatter gäller inte för leveranskostnader om det inte uttryckligen anges.

11.7 Om du av någon anledning returnerar en Produkt till Oss och får en återbetalning kommer återbetalningen avse det belopp som du betalat med hänsyn till erbjudandet. Detta innebär att du i praktiken kan komma att betalar fullt pris för Produkterna som du behåller och förlorar förmånen i erbjudandet. 

11.8 Om du mottar en gåva i samband med din Beställning måste du returnera gåvan om du returnerar Produkten eller Produkterna som ger rätt till gåvan. Om du fått en Produkt gratis eller till ett rabatterat pris med anledning av att du köpt en Produkt som ger rätt till det, måste du returnera denna Produkt i samband med att du returnerar Produkten som ger rätt till det.

 1. VÅR ÅNGERRÄTT

12.1 Vi kan frånträda avtalet avseende en Produkt vid vilken tidpunkt som helst genom att så snart som möjligt skriva till dig (och i fall då (d) eller (e) kan tillämpas erbjuda dig pengarna tillbaka eller en alternativ produkt) om:

(a) du inte har betalat Oss i tid.

(b) du inte inom skälig tid medverkar att Vi levererar Produkterna till dig;

(c) Vi erfar, eller har anledning att tro, att du agerar i strid med Dessa Villkor;

(d) Produkten inte längre är tillgänglig; eller

(e) det inträffar en händelse utom Vår kontroll (se klausul 10).

12.2 Om Vi frånträder avtalet vid någon av de situationer som beskrivs i klausul 12.1 kommer Vi att återbetala det du betalat i förskott för Produkter som Vi inte har kunnat förse dig med (eller ta bort eventuell väntande betalning på ditt konto). Om Vi frånträder avtalet så som anges i klausul 12.1(c), kommer Vi att göra avdrag eller kräva att du betalar skälig ersättning för de kostnader som uppstår för Oss med anledning av att du bryter mot avtalet.

 1. INFORMATION OM OSS OCH KONTAKTUPPGIFTER

13.1 Vårt svenska bolag heter Wella Sweden AB och har organisationsnummer 559047-4069. Vår adress är Rättarvägen 3, 169 68 Solna. Vårt VAT-nummer är SE559047406901.

13.2 Om du har några frågor eller klagomål vänligen kontakta Oss. Du kan kontakta Oss genom att ringa Vår kundtjänst på 08-699 00 65 eller genom att skicka e-post med hjälp av Vårt kontaktformulär som du finner på webbsidan.

13.3 Om du vill kontakta Oss skriftligt eller om någon av klausulerna i Dessa Villkor anger att du ska underrätta Oss skriftligt så kan du antingen kontakta Oss via kontakformuläret på hemsidan eller skicka brev till den adress som framgår i klausul 13.1. Vi kommer att kontakta dig skriftligen för att bekräfta att Vi mottagit detta. Om Vi måste kontakta dig eller underrätta dig skriftligt kommer Vi att göra det via e-post eller genom att skicka brev till den adress du uppgett i din Beställning.

 1. HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller Oss i överensstämmelse med Vår ”Cookies och sekretesspolicy” som du finner på webbsidan.

 1. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

15.1 Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till annan. Vi kommer att underrätta dig om detta sker och Vi kommer att säkerställa att denna överlåtelse inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.

15.2 Du får endast överlåta dina rättigheter och skyldigheter som följer av Dessa Villkor till en annan person om Vi skriftligen godkänner överlåtelsen.

15.3 Detta avtal gäller mellan dig och Oss. Ingen annan person har rätt att åberopa något av avtalsvillkoren.

15.4 Varje klausul i Dessa Villkor har verkan separat. Om en domstol eller annan relevant myndighet finner att någon av klausulerna är ogiltig påverkar det inte övriga klausulers giltighet. 

15.5 Även om Vi inte skulle insistera på att du ska uppfylla någon av de skyldigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi inte använder de rättigheter som följer av Dessa Villkor eller om Vi dröjer med att använda våra rättigheter, så innebär det inte att du kan bortse från dina skyldigheter, vilket inte hindrar Oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis inte betalar för en produkt som Vi levererar till dig och Vi i första skedet inte kräver en betalning från dig, kan Vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle 

15.6 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister mellan dig och Oss ska avgöras av svensk domstol.

15.7 Om du vill framföra klagomål, vänligen kontakta kundservicese@service.wella.com.

15.8 Om du är missnöjd med hur Vi hanterat ett klagomål som du framfört kan du vända dig till EU:s internationella tvistlösningsplattform som kan nås via denna länk http://ec.europa.eu/odr. Vi kommer under förfarandet att meddela dig om Vi är villiga att använda den plattformen i förhållande till ditt klagomål.