VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG  

 1. DEFINISJONER

1.1 Når følgende ord med stor forbokstaver brukes i disse Vilkårene, har de betydningen som er angitt nedenfor:

(a) Bestilling: din bestilling for produktene via nettsiden;

(b) Produkter: varene og/eller gavekort som vi selger til deg;

(c) Spesielle Vilkår: eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for Bestillingen din, som varslet av Oss under bestillingsprosessen;

(d) Vilkår: Vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet og eventuelle spesielle vilkår;

(e) Nettsidenwww.ghdhair.com; og

(f) Vi/Våre/Oss: Wella Norway AS, som handler som ghd, med adresse Nydalsveien 30B 0484 Oslo.

1.2 Når vi bruker ordene "skriver" eller "skrevet" i disse Vilkårene, vil dette inkludere e-post med mindre Vi sier noe annet.

 1. VÅR KONTRAKT MED DEG

2.1 Dette er de vilkår og betingelser som gjelder når Vi leverer Produkter til deg.

2.2 Vennligst les disse Vilkårene nøye og kontroller at detaljene for din Bestilling er fullstendige og nøyaktige før du sender Bestillingen. Disse Vilkårene forteller deg hvem Vi er, hvordan Vi skal levere Produkter til deg, hvordan du og Vi kan endre eller avslutte kontrakten, hva du skal gjøre hvis det er et problem og annen viktig informasjon.

2.3 Når du sender Bestillingen til Oss, betyr ikke dette at Vi har godtatt Bestillingen din. Vår aksept av Bestillingen vil foregå som beskrevet i paragraf 2.4. Hvis Vi ikke kan akseptere din Bestilling vil Vi informere deg om dette, og Vi vil ikke behandle Bestillingen, og eventuelle betalinger vil bli refundert (eller eventuelle ventende betaling vil bli kansellert). Vi kan nekte å godta Bestillingen din fordi Produktet ikke er på lager, på grunn av uventede begrensninger på Våre ressurser som vi ikke med rimelighet kan forutse, fordi Bestillingen din bryter med noen av disse Vilkårene, fordi vi har identifisert en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet, eller fordi Vi ikke er i stand til å møte leveringsfristene.

2.4 Vår aksept av Bestillingen vil finne sted når vi sender Produktene du har bestilt fra Vårt lager. Det er på dette tidspunktet det blir inngått en kontrakt mellom deg og Oss, og disse Vilkårene vil bli bindende for deg og Oss. Vi vil bekrefte forsendelse av Produktene og aksept av Bestillingen din via e-post. Vær oppmerksom på at behandlingen av betalingen din (eller å plassere en ventende betaling på kontoen din) og anerkjennelse av Bestillingen din ikke utgjør aksept av Bestillingen.

2.5 Vi skal tildele Bestillingen et ordrenummer og informere deg om det når vi godtar Bestillingen. Det vil hjelpe Oss hvis du kan sitere ordrenummeret i all påfølgende korrespondanse med Oss tilknyttet Bestilling.

 1. ENDRINGER I ORDRE ELLER VILKÅR

3.1 Vi kan revidere disse Vilkårene fra tid til annen, så du bør sjekke Vilkårene før du legger inn fremtidige Bestillinger.

3.2 Din rett til å kansellere en Bestilling er beskrevet i paragraf 7.

 1. LEVERING AV PRODUKTER

4.1 Vær oppmerksom på at tidsrammer for levering og leveringskostnader vil variere avhengig av tilgjengeligheten av Produktene (inkludert forhåndsbestillinger) og adressen din. Vennligst se "Betaling & Levering" på Nettsiden for mer informasjon.

4.2 Levering av en Bestilling skal anses fullført når Vi leverer Produktene til adressen du ga Oss. Produktene vil være ditt ansvar fra fullføring av leveransen.

4.3 Hvis Vi ikke er i stand til å levere hele Bestillingen på en gang på grunn av operasjonelle årsaker eller mangel på lager, vil vi, unntatt der Bestillingen inkluderer en forhåndsbestilling, levere Bestillingen som delleveranser. Vi vil ikke belaste deg for ekstra fraktkostnader som en følge av dette. Men hvis du ber Oss om å levere Bestillingen som delleveranser, kan vi belaste deg ekstra fraktkostnader. Hver leveranse skal utgjøre en separat kontrakt som reguleres av disse Vilkårene. Hvis vi er sene med å levere en delleveranse eller det er feil med en delleveranse, vil det ikke gi deg rett til å kansellere andre delleveranser. 

4.4 Du eier Produktene når vi har levert dem (forutsatt at vi har mottatt full betaling).

4.5 Hvis, etter en mislykket levering til deg, du ikke avtaler ny levering eller henter dem fra et leveringsdepot vil Vi kontakte deg for ytterligere instruksjoner og kan belaste deg for lagringskostnader og eventuelle ytterligere leveringskostnader. Hvis Vi, til tross for Vår rimelige innsats, ikke kan kontakte deg eller avtale ny levering eller henting kan Vi avslutte kontrakten og paragraf 12.2 vil gjelde.

4.6 Vennligst sjekk Produktene mot leveringsnotatet, eller e-post i tilfelle av gavekort, ved levering av Bestillingen din. Vennligst kontakt Oss som beskrevet i paragraf 13 så snart som mulig hvis det er avvik eller hvis et Produkt er skadet. Der det er uoverensstemmelse med Bestillingen din, vil vi be deg om å returnere Produktet til Oss i ubrukt stand og i originalemballasjen som skal være uskadet. Du bør informere Oss innen rimelig tid hvis du mener at Produktene er skadet, ellers vil Produktene anses å ha blitt levert på riktig måte, uten skade. Dette vil være uten forbehold for eventuelle skader eller feil du ikke kunne ha oppdaget ved en rimelig inspeksjon av Produktene.

4.7 Hvis levering av en Bestilling er til en adresse i Norge og du ikke har mottatt Bestillingen innen 7 dager etter at du mottok bestillingsbekreftelsen, kan du kontakte Oss som beskrevet i paragraf 13. Internasjonale leveranser kan ta lengre tid.

4.8 Du har juridiske rettigheter hvis vi leverer Produkter for sent. Mens Vår standard leveringstjeneste vanligvis vil levere Produktet innen 7 dager etter forsendelse, er Vår juridiske forpliktelse å levere Produktet uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke mer enn 30 dager etter den datoen kontrakten mellom deg og Oss er inngått. Hvis Vi oversitter denne leveringsfristen, eller en annen frist Vi er enige med deg om, kan du kansellere Bestillingen eller avvise Produkter som er levert ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis vi har levert noen av Produktene til deg, må du levere dem tilbake til Oss i ubrukt tilstand og i original, uskadet emballasje. Vi vil betale fraktkostnadene, så ta kontakt med kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett.  Etter kansellering (og retur av Produktene hvis aktuelt) vil Vi refundere eventuelle beløp du har betalt til Oss for de kansellerte Produktene og deres levering, og bestemmelsene i paragraf 11 vil gjelde der disse Produktene var gjenstand for en kampanje når de ble solgt. 

 1. DIN RETT TIL Å AVSLUTTE KONTRAKTEN

5.1 Dine rettigheter når du avslutter kontrakten vil avhenge av hva du har kjøpt, om det er noe galt med det og når du bestemmer deg for å avslutte kontrakten fordi:

(a) hvis hva du har kjøpt er defekt eller feilbeskrevet kan du ha en juridisk rett til å avslutte kontrakten (eller for å få Produktet reparert eller erstattet, eller for å få noen eller alle pengene dine tilbake), se paragraf 6;

(b) du ønsker å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort eller fortalt deg at Vi skal gjøre, se paragraf 5,2; eller

(c) du nettopp har ombestemt deg om Produktet, se paragraf 7. Du vil kanskje kunne få refusjon hvis du er innenfor angrerettsperioden, men dette kan være gjenstand for fradrag, og du må betale kostnadene for retur av Produkter. 

5.2 Hvis du avslutter en kontrakt for en årsak fastsatt i 5.2 (a) til (c) under vil kontrakten termineres umiddelbart og Vi vil refundere deg for alle Produkter som ikke er levert til deg, og du kan også ha rett til kompensasjon. Disse årsakene er:

(a) Vi har fortalt deg om en feil i prisen eller beskrivelsen av Produktet du har bestilt og du ønsker ikke å fortsette;

(b) det er en risiko for at leveringen av Produktene kan bli betydelig forsinket på grunn av hendelser utenfor Vår kontroll; eller

(c) du har en juridisk rett til å avslutte kontrakten på grunn av noe Vi har gjort galt (inkludert fordi Vi har levert sent (se paragraf 4,8)) i så fall vil du bli pålagt å returnere produktet til Oss, og Vi vil finansiere kostnadene for retur (vennligst kontakt kundeservice som beskrevet i paragraf 13 for en returetikett).

5.3 Hvis du av en grunn som angitt ønsker i paragraf 5.1 å avslutte kontrakten må du gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice som beskrevet i paragraf 13. Hvis du ombestemmer deg og avbryter i tråd med paragraf 7, kan du bruke skjemaet som er referert til i paragraf 7.1. Hvis du av en eller annen grunn avslutter kontrakten etter at Produktene er sendt til deg, må du returnere dem til Oss. Paragrafene 6 og 7 inneholder mer informasjon om hvordan Produkter skal returneres, og hvem som er ansvarlig for å betale returkostnader.

 1. HVIS DET ER ET PROBLEM MED PRODUKTET

6.1 Vi er rettslig forpliktet til å levere Produkter som er i overensstemmelse med denne kontrakten. Et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter i forbindelse med Produktet er angitt nedenfor. Ingenting i disse Vilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter.

Oppsummering av viktige juridiske rettigheter

Dette er et sammendrag av dine viktige juridiske rettigheter. Disse har visse unntak. For detaljert informasjon kan du gå til Forbrukertilsynets hjemmeside www.forbrukertilsynet.no eller ringe 23 400 600.

Norsk forbrukerkjøpslovgivning sier at Produktene må være som beskrevet, egnet for formålet og av tilfredsstillende kvalitet. Dine juridiske rettigheter varierer avhengig av hvor mye tid som har gått siden leveringen. Forbrukertilsynet vil kunne gi deg mer informasjon om dette. 

Se også paragraf 7.

6.2 Hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter til å avvise Produkter, må du sende dem tilbake til Oss. Vi vil betale kostnadene for Porto eller innsamling. Ta kontakt med kundeservice som angitt i paragraf 13 for en returetikett.

6.3 I tillegg til dine juridiske rettigheter som fastsatt i paragraf 6.1 ovenfor, garanterer Vi at ved levering, og i den perioden som er angitt nedenfor, skal Produktene være fri for materielle defekter. Denne garantien gjelder imidlertid ikke, og vi skal ikke være ansvarlige i, de tilfellene som er beskrevet i paragraf 6.4. Forutsatt at du gir Oss beskjed ved å kontakte Oss på +47 23 05 30 30 i løpet av den relevante garantiperioden innen rimelig tid etter at du oppdaget at Produktet ikke er i tråd med det som er garantert (gi Oss så mange detaljer som mulig) og du returnerer Produktet til Oss, skal Vi (etter Vårt valg) enten reparere eller erstatte det defekte Produktet, eller refundere prisen på det defekte Produktet i sin helhet. 

Produktet

Garantiperiode (fra levering)

Chronos

3 år

Duet Style

2 år

Platinum + styler

3 år

Alle andre stylers (unntatt Platinum + styler)

2 år

Curlers

2 år

Air

1 år

Hårføner (unntatt Air)

2 år

Børster

6 måneder

Hårpleie/styling produkter

6 måneder

6.4 Denne garantien gjelder ikke for defekter i Produktene som oppstår som følge av:

(a) vanlig slitasje;

(b) forsettlig skader, unormal lagring eller arbeidsforhold, ulykke, uaktsomhet fra deg eller tredjepart;

(c) at du unnlater å bruke Produktene i samsvar med brukerveiledningen; og

(d) enhver endring eller reparasjon av deg eller av en tredjepart.

6.5 Denne garantien gjelder i tillegg til dine juridiske rettigheter i forbindelse med et Produkt som er defekt eller ikke som beskrevet.

 1. DINE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

7.1 Vi har 15 dagers åpen retur som innebærer at du har rett til å kansellere en kontrakt og returnere et ubrukt Produkt når som helst fra kontrakten oppstår til 15 dager fra dagen etter at du mottok Bestillingen.

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må du:

(a) gi Oss beskjed ved å kontakte kundeservice via telefon, brev eller kontaktskjema (alle kontaktdetaljer er angitt i paragraf 13) eller ved å skrive ut dette skjemaet og sende det til Oss til adressen i skjemaet;

(b) inkludere detaljer om hva du har kjøpt, når du bestilte eller mottok den og ditt navn og adresse når du kontakter Oss; og

(c) deretter returnere Produktene (inkludert deres uskadet emballasje) til Oss innen 14 dager etter at du har informert Oss om at du ønsker å kansellere.

Vi refunderer prisen som er betalt for Produktet, inkludert leveringskostnader, men vi kan gjøre fradrag fra prisen som angitt nedenfor. Tilbakebetalingen vil skje innen 14 dager etter datoen vi mottar Produktene, eller, hvis tidligere, innen 14 dager fra datoen du oppgir bevis på at du har sendt Produktet til Oss. 

7.2 Du må betale kostnadene for retur, med unntak av dersom du returnerer Produkter som er defekte eller feilbeskrevet slik som angitt i paragraf 6.1, eller hvis du avslutter denne kontrakten i henhold til paragraf 5.2, vil Vi betale kostnadene for retur. 

7.3 Hvis du utøver din rett til å kansellere i henhold til denne paragraf 7:

(a) Vi kan redusere tilbakebetalingen av prisen (ekskludert leveringskostnader) for å gjenspeile en reduksjon i verdien av Produktene (inkludert emballasjen), hvis dette er forårsaket av at du håndterer dem på en måte som ikke ville vært tillatt i en butikk. Vær oppmerksom på at reduksjonen i verdi kan være så mye som den opprinnelige prisen. For eksempel vil bruk av Våre elektriske produkter ikke være tillatt i en butikk, og din bruk av Produkter på denne måten før du returnerer dem i henhold til denne paragraf 7 vil derfor resultere i en betydelig reduksjon i verdi. Vær også oppmerksom på at Vår produktemballasje er verdifull og at verdien av Produktet er betydelig redusert hvis dette er skadet. Hvis vi refunderer deg den prisen du har betalt før vi kan inspisere Produktene og senere oppdage at du har håndtert dem på en uakseptabel måte, må du betale Oss et passende beløp.

(b) Den maksimale refusjon for fraktkostnader vil være kostnadene ved levering av den minst kostbare leveringsmåten Vi tilbyr. For eksempel, hvis Vi tilbyr levering av et produkt innen 3-5 dager for en kostnad, men du velger å få Produktet levert innen 24 timer for en høyere kostnad, så vil Vi bare refundere det du ville ha betalt for det billigste leveringsalternativet.

7.4 Vær oppmerksom på at disse vilkårene gjenspeiler returpolicyen som tilbys av Oss til Våre britiske og irske kunder, som er mer sjenerøse enn dine juridiske rettigheter etter angrerettsloven, som i utgangspunktet gir deg en 14 dagers periode der du kan kansellere kontrakten og motta en refusjon. Denne returpolicyen påvirker ikke dine juridiske rettigheter i forbindelse med defekte eller feilbeskrevne produkter (se paragraf 6.1). 

 1. PRIS OG BETALING

8.1 Prisen på Produktene vil være prisen som er angitt på bestillingssidene når du legger inn Bestillingen. Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at den angitte prisen på Produktet er riktig. Se likevel paragraf 8.3 for hva som skjer hvis vi oppdager en feil i prisen på Produktet du bestiller, eller i en kampanjerabatt som gjelder for Bestillingen. Våre priser kan endres når som helst, men prisendringer vil ikke påvirke bestillinger som Vi har akseptert.

8.2 Alle priser inkluderer mva. Hvis mva-satsen endres mellom bestillingsdatoen og datoen vi leverer Produktet, vil vi justere mva-satsen som du betaler, med mindre du allerede har betalt for Produktet i sin helhet før endringen i mva-satsen trer i kraft.

8.3 Til tross for Vår beste innsats, er det alltid mulig at noen av produktene Vi selger kan være feil priset eller salgsfremmende rabatter kan være feil brukt. Vi vil normalt sjekke priser og kampanjerabatter før du godtar Bestillingen, slik at der Produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er mindre enn prisen som er oppgitt på bestillingsdatoen, vil Vi belaste det lavere beløpet. Hvis produktets korrekte pris (minus kampanjerabatt) på bestillingsdatoen er høyere enn den oppgitte prisen, vil Vi kontakte deg for instruksjoner før Vi godtar Bestillingen. Hvis vi aksepterer og behandler Bestillingen din der en prisfeil er åpenbar og tydelig, og med rimelighet kan ha blitt gjenkjent av deg som feilprising, kan vi avslutte kontrakten, refundere eventuelle summer du har betalt og kreve retur av alle Produkter som leveres til deg. 

8.4 Avhengig av leveringsmåten du velger vil prisene for Produktene kunne være ekskludert leveringskostnader, som vil bli lagt til det totale beløpet som forfaller. Vennligst se "betaling & levering" på Nettsiden.

8.5 Du må betale for Produkter med kredittkort eller debetkort, eller, hvis du bruker PayPal, en annen metode akseptert av PayPal. Vi vil ikke innhente midler fra deg før vi sender Produktene, men Vi kan legge inn en ventende betaling på kontoen din (inkludert PayPal-kontoen din) når du legger inn Bestillingen. Innhenting av betaling eller plassering av en ventende betaling på kontoen din, utgjør det ingen aksept av Bestillingen.

 1. VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

9.1 Hvis Vi ikke overholder disse Vilkårene er Vi ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av Vårt brudd på Vilkårene eller Vår uaktsomhet i hvert tilfelle opp til verdien av gjeldende Bestillingen. Vi er likevel ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som ikke er forutsigbare. Et tap eller en skade er forutsigbar hvis den var en åpenbar konsekvens av bruddet Vårt, eller hvis den ble vurdert av deg og Oss på det tidspunktet Vi inngikk i kontrakten.

9.2 Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor deg hvor det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra Våre ansatte, agenter eller underleverandører; for bedrageri eller uredelig uriktig fremstilling; for brudd på dine juridiske rettigheter i relasjon til Produktene, inkludert retten til å motta produkter som er: som beskrevet og samsvarer med informasjon vi har gitt deg og enhver prøve eller modell sett eller undersøkt av deg; av tilfredsstillende kvalitet; egnet til et bestemt formål som er gjort kjent for Oss; og for defekte Produkter i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning.

9.3 Vi er ikke ansvarlig for tap relatert til en virksomhet eller driften av denne. Vi leverer kun Produktene til privat hjemmebruk. Hvis du bruker Produktene for kommersielle, forretningsmessige eller videresalgs-formål vil Vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

 1. HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser utenfor Vår kontroll. Hvis Vår leveranse av produktene forsinkes ved en hendelse utenfor Vår kontroll vil vi kontakte deg så snart som mulig for å gi deg beskjed og vi vil iverksette tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette vil vi ikke være ansvarlig for forsinkelser forårsaket av hendelsen, men hvis det er en risiko for betydelig forsinkelse kan du kontakte Oss for å avslutte kontrakten og motta en refusjon for produkter du har betalt for, men ikke mottatt. 

 1. KAMPANJER

11.1 Vilkårene som er angitt i denne paragrafen gjelder for alle Våre tilbud og kampanjer, og du bør lese disse sammen med Vilkårene for det spesifikke tilbudet. Når et spesifikt tilbud sier noe annet enn paragraf 11, gjelder Vilkårene for det spesifikke tilbudet.

11.2 Ingen rabatt, kampanje eller kampanjekode tilgjengelig for innløsning på Nettsiden kan brukes sammen med et annet tilbud.

11.3 Bare én kampanjekode kan brukes per Bestilling.

11.4 En kampanjekode kan ikke brukes på en Bestilling etter at den er foretatt.

11.5 Rabatter gjelder ikke for eventuelle leveringskostnader med mindre det er uttrykkelig angitt.

11.6 Hvis du returnerer Produktet til Oss og mottar en refusjon av hvilken som helst grunn, vil refusjonen være for den betalte prisen, og tar hensyn til tilbudet. Dette betyr at du effektivt vil betale full pris for Produktene du beholdt og mister fordelen av tilbudet.

11.7 Når du mottar en gratis gave med Bestillingen din, må du returnere den gratis gaven hvis du returnerer Produktet(ne) som ga deg rett til en gratis gave. Hvis du mottok et Produkt gratis eller til en rabattert pris fordi du kjøpte et kvalifiserende Produkt må du returnere gaver eller rabatterte Produkter når du returnerer det kvalifiserende produktet. 

 1. VÅRE AVBESTILLINGSRETTIGHETER

12.1 Vi kan avslutte kontrakten for et Produkt når som helst ved å gi deg beskjed om dette så snart som rimelig mulig (og, hvor (d) eller (e) gjelder, og tilbyr deg valget mellom refusjon eller et alternativt Produkt) hvis:

(a) du ikke foretar noen betaling til Oss når det forfaller;

(b) du ikke innen rimelig tid tillater Oss å levere Produktene til deg;

(c) Vi blir oppmerksomme på, eller med rimelighet tror, at du bryter disse Vilkårene;

(d) lagerbeholdningen blir utilgjengelig; eller

(e) en hendelse utenfor Vår kontroll (som beskrevet i paragraf 10) inntreffer. 

12.2 Hvis Vi avslutter kontrakten i situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 vil Vi refundere alle pengene du har betalt på forskudd for Produkter Vi ikke har levert (eller frigir en ventende betaling plassert på kontoen din). Hvis Vi avslutter kontrakten i de situasjonene som er fastsatt i paragraf 12.1 (c), kan vi trekke fra eller belaste deg rimelig kompensasjon for netto kostnadene Vi vil pådra oss som en følge av ditt brudd på kontrakten.

 1. INFORMASJON OM OSS OG HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

13.1 Vi er et selskap basert i Danmark og Vårt registrerte kontor er på PO Box 4597 Nydalen, 0404 Oslo, Norge.

13.2 Hvis du har spørsmål eller hvis du har noen klager, vennligst kontakt Oss. Du kan kontakte Oss ved å ringe Vårt kundeserviceteam på + 47 23 05 30 30 eller via e-post til Oss ved å bruke kontaktskjemaet på Nettsiden.

13.3 Hvis du ønsker å kontakte Oss skriftlig, eller hvis noen paragraf i disse Vilkårene krever at du gir Oss skriftlig varsel, kan du sende dette til Oss via kontaktskjemaet på Nettsiden, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen som er angitt i paragraf 13.1. Vi vil bekrefte mottak av dette ved å kontakte deg skriftlig. Hvis vi må kontakte deg eller gi deg skriftlig varsel, vil vi gjøre det via e-post, for hånd eller ved forhåndsbetalt post til adressen du oppgir til Oss i Bestillingen.

 1. HVORDAN VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil bruke den personlige informasjonen du gir Oss i samsvar med personvernerklæringen som er angitt på Nettsiden.

 1. ANDRE VIKTIGE BEGREPER

15.1 Vi kan overføre Våre rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene til en annen organisasjon, og Vi vil alltid fortelle deg skriftlig om dette skjer, og Vi vil sørge for at overføringen ikke vil påvirke dine rettigheter i henhold til kontrakten.

15.2 Du kan bare overføre dine rettigheter eller dine forpliktelser etter disse Vilkårene til en annen person hvis vi samtykker til dette.

15.3 Denne kontrakten er mellom deg og Oss. Ingen annen person skal ha noen rettigheter til å håndheve noen av Vilkårene.

15.4 Hver av avsnittene i disse Vilkårene håndheves separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende Vilkårene fortsatt gjelde.

15.5 Hvis Vi ikke insisterer på at du utfører noen av forpliktelsene dine i henhold til disse Vilkårene, hvis Vi ikke håndhever Våre rettigheter mot deg, eller hvis Vi utsetter å gjøre det, vil det ikke bety at du ikke trenger å gjøre disse tingene, og det vil ikke hindre Oss i å iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt. For eksempel hvis du ikke betaler, og Vi ikke ber om betaling, men leverer Produktene, kan Vi likevel kreve at du foretar en betaling på et senere tidspunkt. 

15.6 Disse Vilkårene er underlagt norsk rett, og rettslige skritt i forbindelse med Produktene kan fremsettes for de norske domstolene.

15.7 Hvis du ønsker å fremsette en klage kan du sende en e-post til kundeserviceno@service.wella.com.

15.8 Hvis du er misfornøyd med måten Vi har håndtert en klage på og ønsker å sende inn en klage, kan du sende denne til plattformen for elektronisk tvisteløsning, som er tilgjengelig via denne lenken: http://ec.europa.eu/odr. Vi vil gi deg beskjed under klageprosessen om Vi er villige til å bruke denne plattformen i forbindelse med klagen din.